Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

deciduoma nedir?

deciduoma : n. Düşük veya doğumu takiben uterus duvarında kalan desidüa artıklarından hiperplazi suretiyle gelişen tümör, desidüom.

deciduoma malignum : Koryonepitelyoma.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

circuit : n. 1. Daire, çember; 2. İçinden elektrik akımı geçen devre, elektrik devresi.


demedication : n. Vücudun ilaçlardan temizlenmesi, alınan ilaçların dışarı atılması.


denticle : n. Ufak diş, dişcik, ufak diş şeklinde çıkıntı, denticulus.


dialyzable : a. Diyaliz'e müsait, zardan geçebilen.


dyspnoeic : a. Dispne'ye ait.


ecchymotic : a. Ekimoz'la ilgili.


entelechy : n. 1. Tamamlanma, gelişimini tamamlayarak olgunluğa erişme; 2. Belli biri işi başarmağa sevkeden, içten gelen itici kuvvet.


farina : n. 1. Mısır v.s. unu; 2. Nişasta.


fragility : n. Kolay kırılma, frajilite.


fungoid : a. Mantar görünümünde, mantara benzeyen.


hernioplasty : n. Fıtığın cerrahi tamiri.


nanocormia : n. See: nanosomia.


obtundent : n. Teskin edici ilaç, müsekkin.


picrotoxin : n. biochem. Anamiria cacculus tohumundan çıkarılan acı, zehirli ve billuri bir cevher olup, barbitürat zehrilenmesinde uyarıcı antidot olarak kullanılır (C30H34O13).


podedema : n. Ayak ödemi, bir veya her iki ayağın ödemi.


poikilothermal : a. See: Poikilothermic


pyourachus : n.Urakda cerahat toplanması.


santonin : n. Ak pelinden çıkarılan ve ilaçlarda kullanılan acı madde.


seropus : n. Cerahatli serum.


spherule : n. Kürecik.