Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

deciduitis nedir?

deciduitis : n. Gebe uterus'ta desidua'nın iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalohemometer : n. Kafa içi kan basıncını ölçen alet.


cytost : n. Harabiyete uğramış doku hücrelerinden açığa çıkan toksin niteliğinde bir madde.


distillation : n. Bir sıvıyı önce buhar haline getirmek ve sonra soğutarak yeniden sıvı haline getirerek temizlemek.


face : n. yüz, facies (14 kemikten meydana gelmiştir).


gitalin : n. biochem. Bir digitalis glikozidi.


globule : n. 1. Kürecik, yuvarcık, 2. Küçük damla, kan zerresi.


gonotoxin : n. Gonokokların salgıladığı toksik madde, gonokok toksini.


heterolysis : n. 1. Hücre veya dokunun kendisi dışında herhangi bir etken (toksin v.s.) sebebiyle erimesi; 2. Hayvan serumundaki eritrositlerin farklı türden diğer birhayvan eritrositleri tarafından eritilmesi, heteroliz.


hysterocatalepsy : n. Kişinin zaman zaman katalepsi göstermesiyle belirgin ağır histeri.


idiocrasy : n. Belli bir şey (ilaç, gıda maddesi v.s)'e karı, diğer kimselere oranla aşırı duyarlık gösterme hali, idyokrazi.


inspire : v. Havayı akciğerlere çekmek,soluk almak.


interrupted : a. Kesilmiş, kesik kesik, aralıklı.


intracerebral : a. Beyniniçinde.


microtome : n. Mikroskopla muayene için ince dilimlere kesme aleti, mikrotom.


otocyst : n. Embriyonun kulak kabarcığı, otosist.


panzerherz : n. Perikard yapraklarının ileri derecede kireçlenmesi.


plumbic : a. Kurşuna ait, kurşuni.


potable : a.&n. 1. İçilebilir, içilir; 2. (pl.) Meşruabt.


quad : pref. Dört.


spindle : n. İğ, iğ şeklinde (iğsi) cisim.