Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

deciduitis nedir?

deciduitis : n. Gebe uterus'ta desidua'nın iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

diaceturia : n. İdrarda diasetik asit (asetoasetik asit) bulunuşu.


diaphragmodynia : n. See: Diaphragmalgia.


effeminate : a. Kadınımsı, kadına has, erkek davranışına benzemeyen.


encephalomeningopathy : n. Beyin ve meninkslerle ilgili hastalıklar.


endothoracic : a. Göğüsiçi, endothracicus.


estrinization : n. Over hormonlarına bağlı olarak vagina epitelinde siklik değişiklikler meydana gelmesi.


ethnobiology : n. Çeşitli ırkların fiziki özelliklerinin bilimsel incelenmesi, etnobiyoloji.


exumbilication : n. Göbeğin normal çukurluğunu kaybederek deri üzerinde kabartı yapması.


fibroneuroma : n. Lifli elementler ihtiva eden nörom (nevrom).


goecherman regime : n. Psoriasis tedavisind uygulanan bir yöntem.


histotoxin : n. Dokular üzerine toksik etki gösteren madde.


hypochromia : n. 1. Eritrositlerde yetersiz hemoglobin bulunuşu (Hemoglobin azlığı nedeniyle eritrositler, dolayısıyla kan soluk pembe renktedir); 2. Hücre çekirdeğinde kromatin eksikliği; 3. Deri renginin normale oranla daha soluk oluşu.


inguinoscrotal : a. Kasık ve skrotum'la ilgili.


liminal : a. Bilinç eşiğine ait.


madescent : a. Hafif nemli.


masculinovoblastoma : n. Erkekleştirenyumurtalık tümörü.


mesoblast : n. See: mesoderm.


metronidazole : n. Trikomonas ve amip vakalarının tedavisinde ağız yoluyla kullanılabilen bir madde.


monophthalmia : n. Tek göze sahip olma hali.


orthopedics : n. İskeletin şekil bozukluklarını önleyen ve tedavi (tamir) eden tıp dalı, ortopedi.