Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

decidual nedir?

decidual : a. 1. Desidüa ile ilgili; 2. Desidüa'a benzeyen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bretylium : n. Antihipertansif bir adrenerjik bloker.


cardioaccelerator : a.&n. 1. Kalb çalışmasını hızlandıran; 2. Kalb çalışmasını hızlandırıcı madde (İlaç v.s.).


chlorite : n. biochem. Klor asidi tuzu, klorit (mikrop kırıcı ve renk açıcıdır).


electrotonus : n. Elektrik akımı etkisiyle uyarılan kas veya sinirde meydana gelen değişiklik, özellikle elektrik akımı ile kasın kasılma haline geçişi.


egnraphia : n. Etkili uyarı ve olayların sinir sisteminde belirli izler bırakması.


episiostenosis : n. Vulvanın daralması, episyostenoz.


fundal : a. Dibe ait.


heteropsia : n. İki gözün farklı görmesi, heteropsi.


homopolysaccharide : n. biochem. Hidrolize olduğunda yalnız bir tip şeker veren madde.


hygro : pref. Nem, rutubet anlamına önek.


hypobranchial : a. Solunum organlarının altında bulunan, solunum organının alt veya iç kısmı.


indagation : n. Dikkatle araştırma, titizlikle muayene.


laxity : n. Gevşeklik.


lithoscope : n. Taşı görerek muayene aleti; litoskop.


linin : n. Hücre çekirdeğindeki, üzerinde kromatin taneciklerinin bulunduğu ağ şekli gösteren iplikçiklerin teşkil ettiğıi boya allmayan oluşum.


mamelonated : a. Meme başı şeklinde çıkıntı veya kabartılar gösteren.


mamillar : a. Memeciğe ait.


onychocryptosis : n. Tırnağın ete batması.


onyong-nyong fever : n. Doğu Afrika'da görüleln ve sivrisinek tarafından nakledilen bir virus hastalığı.


oophorogenous : a. Yumurtalıktan elde edilen.