Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

decidual nedir?

decidual : a. 1. Desidüa ile ilgili; 2. Desidüa'a benzeyen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cartilaginification : n. Kıkırdak haline dönüşme, kıkırdaklaşma.


cholesterolemia : n. Kanda kolesterol bulunması


cochlea : n. Kulak salyangozu, kulağın iç tarafındaki helisel oyuk, koklea.


cyclopropane : n. biochem. Genel anestezide kullanılan renksiz ve çabuk alevlenir bir gaz (C3H6).


cytochemism : n. 1. Hücrelerde seyreden kimyasal olayların tümü; 2. Vücut hücrelerinin kimyasal ajanlara karşı gösterdiği reaksiyon.


diaphragm(a) : n. Diyafram(a), göğüsle karın boşluğunu birbirinden ayıran kas bölme, diaphragma.


eczematoid : a. Ekzema'ya benzeyen.


erysipelatous : a. Erizipelli.


glairy : a. Yumurta akına benzer.


uvulotomy : n. Küçük dil ameliyatı.


groin : n. kasık.


homogenous : a. Aynı cinsten olan mütecanis, homojen.


hypocholesteremia : n. Kanda kolesterol azalması, hipokolesteremi.


iso- : pref. Aynı müsavi, eşit izo.


kopiopia : a. Göz yorgunluğu, gözlerle aşırı uğraşıyı gerektiren herhangi bir durum sonucu oluşan yorgunluk hali.


metallize : v. biochem. Maden haline koymak, maden özelliğini vermek.


microflora : n. Belli bir bölgede yetişen ancak mikroskop yardımıyla görülebilen bitkiciklerin tümü.


phlyzacium : n. 1. İçinde sulu cerahat veya sıvı bulunan küçük kabarcık; 2. Kabuklu püstüllerle kendini gösteren cerahatli deri iltihabı. See: Ecthyma.


pseudocryptorchidism : n. Kremasterik kasın kasılması sonucu testis'in skrotum'dan ayrılarak inguinal kanala doğru çekilmesi ile belirgin durum, yalancı kriptorşidizm.


retardation : n. 1. Tehir, geciktirme, gecikme; 2. Geç gelişim.