Bugün : 17 Aralık 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

decidua nedir?

decidua : n. dış amniyon zarı.

decidua basalis : Yuvalanmış durumdaki ovumun altında bulunan ve placentanın maternal bölümünü oluşturan kısmı.


decidua capsucaris : Gelişmekte olan ovum7un üzerini örten kısmı.


decidua vera : Uterus'un geri kalan kısmını kaplayan decidua bölümü.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiectomy : n. Mide'nin cardia kısmının ameliyatla çıkarılması.


coccyx : n. Kuyruk sokumu kemiği, koksiks, kuyruk (paldım) kemiği, os coccygis.


disruptive : a. Ayırıcı, yarıcı, çatlatıcı.


fetoscope : n. Fetüs kalb seslrini dinlemede kullanılan alet, fetoskop.


fibrovascular : n. Kanla beslenme yönünden zengin olan fibröz doku ile ilgili, bu çeşit dokuya ait.


gullet : n. 1. Yemek borusu, özofagus; 2. Yutak, farenks, gırtlak.


homothermal : a. Aynı hararette olan.


keratodermatosis : n. Derinin boynuzumsu tabakası (stratum corneum)'nda proliferasyon veya diğer patolojik değişimlerle belirgin herhangi bir deri hastalığı.


laryngorhinology : n. Gırtlak ve burun hastalıkları bilimi, larengorinoloji.


otorhinolaryngology : n. Kulak, burun ve boğazın iltihabı, görevleri ve hastalıkları ile uğraşan bilim dalı.


pachymenia : n.Cilt veya zar kalınlaşması, pakimeni.


pancreatotomy : n. See: Pancreatomy.


pnea : suff. Soluk alı pverme, solunum anlamına sonek.


preformationist : n. Preformasyon teorisine inanan kimse.


protractor : n. Yaralardan yabancı çıkarmaya yarayan alet.


quad : pref. Dört.


racephedrine hydrochloride : n. biochem. Damar büzücü beyaz billüri toz (C10H15NO.HCI).


range : n. Saha, alan.


saccharometabolism : n. Şeker metabolizması.


situs inversus viscerum : n. Organların sağlı sollu yer değştirmeleri.