Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

decidua nedir?

decidua : n. dış amniyon zarı.

decidua basalis : Yuvalanmış durumdaki ovumun altında bulunan ve placentanın maternal bölümünü oluşturan kısmı.


decidua capsucaris : Gelişmekte olan ovum7un üzerini örten kısmı.


decidua vera : Uterus'un geri kalan kısmını kaplayan decidua bölümü.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastogenesis : n. Bir hücreden oluşan canlıların tomurcuklanma suretiyle çoğalması.


bradylogia : n. Akli bozukluktan ileri gelen konuşma yavaşlığı.


cerebrasthenia : n. Zihni bozuklukla beraber bulunan bünye zayıflığı.


cruciate : a. Haç şeklinde olan, ıstavroza benzeyen.


cystometer : n. Mesanenin doluş yeteneği ve içindeki sıvının sebep olduğu basınç değişimlerini ölçen alet.


erode : v. Aşındırmak.


estivoautumnal : a. Yaz ve sonbaharla ilgili, yaz ve sonbahar'da oluşan veya görülen.


exterior : a. & 1. Dışta (dışında) bulunan; 2. Dış, hariç.


insulitis : n. Pankreas'ta Langerhans adacıklarının iltihabı.


histodialysis : n. Dokunun normal yapısını kaybederek çözülmesi, dokunun parçalanması, histodiyaliz.


hypermnesia : n. Çok kuvvetli hafıza.


inspiration : n. Nefes alma, enspirasyon.


meningocerebritis : n. Beyin ve omurilik zarı iltihabı


nyctalgia : n. Gece gelen ağrı, gece sancısı, niktalji.


otonecrectomy : n. Kulaktan nekrozlu dokuların ameliyatla çıkarılması.


paralgesia, par(a)esthesia : n. Uyuşma, karıncalanma, paraljezi (parestezi).


pelvis : n. Pelvis: 1. Kalça kemiği ve sakrumdan meydana gelmiş olan kalça kuşağı, leğen, havsala; 2. Böbrek toplayıcı kanalların açıldıkları kese, böbrek pelvisi.


praxiology : n. Haraketbilim.


pylethrombophlebitis : n. Kapı toplardamarın trombozu ve iltihabı.


quadrisect : v. Dörde bölmek, dört kısma ayırmak.