Bugün : 26 Mayıs 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

decidua nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

decidua : n. dış amniyon zarı.

decidua basalis : Yuvalanmış durumdaki ovumun altında bulunan ve placentanın maternal bölümünü oluşturan kısmı.


decidua capsucaris : Gelişmekte olan ovum7un üzerini örten kısmı.


decidua vera : Uterus'un geri kalan kısmını kaplayan decidua bölümü.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholaligenic : a. Kolesterol'den kolik asit oluşturan.


denis browne splints : n. Kongenital talipes equinovarus'un düzeltilmesinde kullanılan ateller.


dentistry : n. Dişçilik, diş tabipliği.


diglossia : n. 1. Dilin çift oluşu; 2. Çift dil görünümü vermek üzere dilin uzunlamasına yarık oluşu hali, yarık dil.


extraperiostal : a. 1. Periyost dışında; 2. Periyost'la ilişkisi olmayan.


fontanel(le) : n. 1. Bıngıldak; 2. Yeni doğmuş ve süt çocuğunun başında henüz kemikleşmemiş ve kıkırdak halini bir müddet daha muhafaza edecek olan yerler, fontanella.


gigantic : a. Deve benzer, dev gibi.


physo- : pref. Mesane ile ilgili.


hyperpinealism : n. Kozalaksı bezlerin aşırı faaliyeti.


lymphangiofibroma : n. Lenfanjiomlu doku ihtiva eden fibrom.


myodiastasis : n. Kas liflerinin ayrılması, miyodiastaz.


myringotome : n. Kulak zarı üzerinde insizyon yapmak için kullanılan bir aygıt.


oligopsyhia : n. Akıl zayıflığı, oligopsişi.


oophoropexy : n. Yumurtalığın yerine tesbiti.


oscheal : a. Skrotum'la ilgili.


overdose : n. 1. Belrili miktarından fazla ilaç verme, dozu aşma; 2. Fazla büyük doz.


paramastoid : a. Temporal kemiğin mastoid çıkıntısı yakınında, mastoid çıkıntıya bitişik.


premyelocyte : n. See: Myeloblast.


psychodynamics : n. Zihin faaliyetini inceleyen bilim, psikodinami.


pyknolepsy : n. Çocuklarda üstüste gelen epilepsi krizleri.