Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

decidua nedir?

decidua : n. dış amniyon zarı.

decidua basalis : Yuvalanmış durumdaki ovumun altında bulunan ve placentanın maternal bölümünü oluşturan kısmı.


decidua capsucaris : Gelişmekte olan ovum7un üzerini örten kısmı.


decidua vera : Uterus'un geri kalan kısmını kaplayan decidua bölümü.


  • A

    Tıp Terimleri A

  • B

    Tıp Terimleri B

  • C

    Tıp Terimleri C

  • D

    Tıp Terimleri D

  • E

    Tıp Terimleri E

  • F

    Tıp Terimleri F

  • G

    Tıp Terimleri G

  • H

    Tıp Terimleri H

  • I

    Tıp Terimleri I

  • J

    Tıp Terimleri J

  • K

    Tıp Terimleri K

  • L

    Tıp Terimleri L

  • M

    Tıp Terimleri M

  • N

    Tıp Terimleri N

  • O

    Tıp Terimleri O

  • P

    Tıp Terimleri P

  • Q

    Tıp Terimleri Q

  • R

    Tıp Terimleri R

  • S

    Tıp Terimleri S

  • T

    Tıp Terimleri T

  • U

    Tıp Terimleri U

  • V

    Tıp Terimleri V

  • W

    Tıp Terimleri W

  • X

    Tıp Terimleri X

  • Y

    Tıp Terimleri Y

  • Z

    Tıp Terimleri Z

choluria : n. İdrarda safra veya safra tuzlarının bulunuu, idrarla safra pigmentlerinin çıkışı.


disability : n. Herhangi bir işi yapmada yetersizlik, güçsüzlük, kuvvetsizilk.


endogastric : a. mide içi (ne ait).


hemal : a. 1. Kan veya kan damarlarına ait; 2. Kalp ve büyük kan damarlarının bulunduğu tarafa ait.


hyperdicrotic : a. Belirgin şekilde dikrotizm gösteren.


iridesis : n. Sun'i iris oluşumu.


leech : n. 1. Vantuz, hacamat; 2. Doktor, hekim.


lenticular : a. Merceğe ait, merceksi, lenticularis.


lymphuria : n. Lenf'in idrara geçişi, idrarda lenf bulunuşu.


masculine : a. 1. Erkek (cins bakımından), erkeğe ait; 2.Erkeksi, erkek gibi (kadın).


micromethod : n. Damla büyüklüğünde sıvı ile çalışan kimyasal reaksiyonlar, mikrometod.


odontoparallaxis : n. Diş intizamsızlığı.


panplegia : n. Her iki kol ve bacağı tutan felç.


paracardiac : a. Kalbe yakın, kalb yakınında, kalbe bitişik.


pedograph : n. Ayak kuvvetini ölçen alet.


pestis : n. Veba. See: Plague.


pleur(o) : pref. 1. Plevra (ile ilgili); 2. Kaburga (ile ilgili).


proctorrhagia : n. Makat (anus) kanaması.


psychopathology : n. Hissi ve akli bozuklukların bilimsel incelenmesi, ruh ve akıl hastalıkları ilmi, psikopatoloji.


quartiparous : a