Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

decidua nedir?

decidua : n. dış amniyon zarı.

decidua basalis : Yuvalanmış durumdaki ovumun altında bulunan ve placentanın maternal bölümünü oluşturan kısmı.


decidua capsucaris : Gelişmekte olan ovum7un üzerini örten kısmı.


decidua vera : Uterus'un geri kalan kısmını kaplayan decidua bölümü.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancellus : n. Kemiğin süngerimsi yapı gösteren kısmı, gözenekli kemik dokusu.


bougie : n. İğrilir uzun sonda, buji, vücudun tabii kanallarına tedavi maksadiyle konulan maden veya lastikten iki tarafı kapalı borular.


cardiorespiratory : n. Kalbe ve solunum sistemine ait olan, her ikisini de ilgilendiren.


caro : n. (pl. carnes), Et.


exstrophy : n. Bir organın içinin dışa dönmesi (idrar kesesi gibi).


faucal : a. Boğaza ait.


fibrocystoma : n. Lifli elementelr ihtiva eden kistik tümör, fibrosistom.


heterocyclic : n. Halkasında karbon atomundan başka atom bulunan nesneler (pirol gibi), heterosiklik.


oschelephantiasis : n. Skrotum duvarlarının kalınlaşması.


ovariectomy : n. Yumurtalığın ameliyatal çıkarılması, ovaryektomi, ooforektomi.


ovarin : n. Desiduanın gelişiminisağlayan ve hem corpus luteum ve hem de Graaf folikülünde bulunan hormon.


pathogneic : a. Patojeni veya patojeneze ait.


pharyngo-epiglottic : a. Yutak ve epiglota ait.


porter : n. Taşıyıcı, hasatlık etkenini vücudunda taşıyan kimse, portör.


pustulous : a. püstüler gösteren, püstüller oluşmasıile belirgin.


quadricuspid : a. & n. 1. dört zirveli (Diş veyaaort kapağı hk); 2. Dört zirveli diş.


sago : n. Hint irmiği, palmiye ağacından çıkarılan nişasta, sago.


scleroma : n. Doku katılaşması, sklerom.


seroglobulin : n. Kan serumu globülini.


splenoportal : n. Dalağa ve v. porta'ya olan her iki oluşumu birlikte ilgilendiren.