Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

dechloridation nedir?

dechloridation : n. Vücuttaki klorid miktarının azaltılması (Tuz tahdidi ve diüretik kullanmak suretiyle).

dechloridation basalis : gebelik mahsülünün altında kalan ve plasenta'nın maternal kısmını oluşturan desidüa kısmı.


dechloridation capsularis : Gebelik esnasında gebelik mahsülünün üzerini örten desidüa.


dechloridation vera : Gebelik mahsülününü tutunduğu kısım dışında uterus boşluğunu saran desidüa.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebrasthenia : n. Zihni bozuklukla beraber bulunan bünye zayıflığı.


dilatation : n. Genişleme,


furrow : n. 1. Karık; 2. Karışık; 3. Oluk.


gluteus : n. (pl. glutei). İlye kabael, ileum.


hidr- : pref. Ter.


histodialysis : n. Dokunun normal yapısını kaybederek çözülmesi, dokunun parçalanması, histodiyaliz.


hypogastrocele : n. Karnın alt nahiyesi (hipogastr) fıtığı.


hypopsia : n. Mide salgısında pepsin eksikliği nedeniyle gıdaların yeterli şekilde sindirilememesi, pepsin eksikliğine bağlı sindirim yetersizliği.


hypnoid : a. Hipnoz'a benzeyen, hipnoz durumnu andıran.


intervaginal : a. İki tabaka arasında bulunan.


iridolysis : n. İris'i çevresindeki patolojik yapışıklıklardan ayırma, bu amaçla yapılan ameliyat.


leukomatous : a. Lökomlu veya lökoma ait.


malnutrition : n. Gıdasızlık, heterotropi.


mummy : n. Mumya, iyi muhafaza edilmiş ceset.


octaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının sekiz katına sahip oluşu, oktaploidi.


oxidosis : n. See: Acidosis.


phacosclerosis : n. Göz merceği sertleşmesi.


posterolateral : a. See: Postero-external.


retention : n. Retansiyon: 1. Birikme, toplanıp kalma (mesela idrar veya plasentanın retansiyonu gibi), idrar tutulması; 2. Diş kökünün gelişimi sona erdiği halde çenede dişlerin geri durumda kalması.


sialolithotomy : n. Salya çıkarma ameliyatı.