Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

dechloridation nedir?

dechloridation : n. Vücuttaki klorid miktarının azaltılması (Tuz tahdidi ve diüretik kullanmak suretiyle).

dechloridation basalis : gebelik mahsülünün altında kalan ve plasenta'nın maternal kısmını oluşturan desidüa kısmı.


dechloridation capsularis : Gebelik esnasında gebelik mahsülünün üzerini örten desidüa.


dechloridation vera : Gebelik mahsülününü tutunduğu kısım dışında uterus boşluğunu saran desidüa.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

butyl : n. biochem. Bir karbonhidrat radikali. (C4H9).


catatonic : a. 1. Katatoni ile ilgili; 2. Katotoni ile belirgin; 3. Katatoni'ye müptela kişi.


coxofemoral : a. Kalça kemiği ve femurla ilgili kalça ve uyluk'la ilgili.


enterohelcosis : n. Barsakların ülserli hali.


exothermal : a. Isı veren, hararet yükselişi ile belirgin, ısı oluşmasıyla beraber seyreden.


vaccinator : n. 1. Aşıcı; 2. Aşı aleti.


immissio : n. Sokma, içine girme.


incomplete : a. Eksik, noksan, kusurlu, tamam değil.


iodid(e) : n. biochem. İyodür, iyodür asidinin tuzu.


leptospirosis : n. Spiroket hastalığı.


methodology : n. Yöntembilim, metodoloji.


parabulia : n. İradi (istemli) hareketlerde anormallik.


perforation : n. Perforasyon: 1. Delme; 2. Bir organın duvarlarının delinmesi, delik.


phlogogen : n. İltihaba sebep olan herhangi bir madde.


piedra : n. Saç teli üzerinde düğümcükler meydana gelmesi ile müterafık saç hastalığı.


planoconcave : a. bir yüzü düz, diğer yüzü içbükey (concave) olan.


pneumolith : n. Akciğer taşı.


postminimus : n. Beşinci el veya ayak parmağına ait falanksın yukarı (proksimal) ucunda bulunan ilave.


pylephlebitis : n. Kapı toplardamarın iltihabı.


rachicele : n. Omuriliğin bir bölümünün omurgadaki patolojik bir açıklıktan dışarıya bombelik gösteişi.