Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

dechloridation nedir?

dechloridation : n. Vücuttaki klorid miktarının azaltılması (Tuz tahdidi ve diüretik kullanmak suretiyle).

dechloridation basalis : gebelik mahsülünün altında kalan ve plasenta'nın maternal kısmını oluşturan desidüa kısmı.


dechloridation capsularis : Gebelik esnasında gebelik mahsülünün üzerini örten desidüa.


dechloridation vera : Gebelik mahsülününü tutunduğu kısım dışında uterus boşluğunu saran desidüa.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotaxy : n. Bk. biotaxis.


cardiotomy : n. 1. Kalbe kesit yapma, kalb duvarına kesit yaparak kalbi açma; 2. Mide cardia'sına kseit yapma, kesit yaparak cardia'yı açma.


commensal : a. Tam parazit olmayarak başkasından veya başkası üzerinde veya başkası ile beraber beslenen.


compatibility : n. Uyum, uygunluk.


cordectom : n. Kordon'un ameliyatla çıkarılması.


cryptogenic : a. Bilinmeyen bir sebepten dolayı meydana gelen.


dermophlebitis : n. Cilt venlerinin iltihabı, dermoflebit.


dizziness : n. Baş d önmesi.


endoscopy : n. Vücudun içini muayene, endoskopi.


entonic : a. Tansiyonu intizamsız.


evolutionism : n. Evrim teoriis.


hemase : n. Kanda bulunan bir enzim.


herpangina : n. pl. Ağzın arka bölümünde meydana gelen küçük vezikül ve yaralar.


indicanemia : n. Kanda indikan bulunuşu.


maxillofacial : a. Üst çeneye ve yüze ait olan, her iki oluşumu beraberce ilgilendiren.


measles : n. Kızamık, morbili.


meibomian glands : n. Göz kapaklarının iç yüzeylerinde yer alan yağ guddeleri.


peg : n. 1. Herhangi bir şey destek temin etmek amacıyla kullanılan tahta veya madenden aypılmış çivi veya


pia : a.&n. 1. Yumuşak, ince, hassas; 2. Pia mater.


planocyte : n. Gezen hücre.