Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

dechloridation nedir?

dechloridation : n. Vücuttaki klorid miktarının azaltılması (Tuz tahdidi ve diüretik kullanmak suretiyle).

dechloridation basalis : gebelik mahsülünün altında kalan ve plasenta'nın maternal kısmını oluşturan desidüa kısmı.


dechloridation capsularis : Gebelik esnasında gebelik mahsülünün üzerini örten desidüa.


dechloridation vera : Gebelik mahsülününü tutunduğu kısım dışında uterus boşluğunu saran desidüa.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancrophobia : n. Kanser korkusu, kankrofobi.


bloodshot : n. Kanlanmış, kızarmış.


covering : a. Kaplama, örtme.


endoderm : a. Embriyonal gelişim erken devrelerinde oluşan en iç tabaka.


endoscope : n. Vücut içi boşluklarını aydınlatarak görebilmek için alet, endoskop.


frozen shoulder : n. Sebebi bilinmeyen şiddetli omuz ağrısı.


fungal : a. 1. Mantarla ilgili; 2. Mantarın sebep olduğu; 3. Mantara benzeyen.


genual : a. 1. Dizle ilgili; 2. Dize benzeyen.


lactophosphate : n. biochem. Laktik ve fosforik asitlerin tuzu, laktofosfat.


heli(o) : pref. Güneş.


iridesis : n. Sun'i iris oluşumu.


isospore : n. Karşı cinsiyette hücre ile birleşmeksizin gelişip olgunlaşan spor (Bazı bitki cinslerinde görülür).


leukosis : n. Lökosit yapan dokuların çoğalması.


merbromin : n. biochem. Antiseptik olarak kullanılan bir madde (C30H8B2HgNa2O6).


merostotic : a. Kemiğin bir kısım ile ilgili.


misogynic, misogynous : a. Kadından nefrete ait.


myectopia : n. kas düşmesi, miyektopi.


nymph- : pref. Küçük dudak (labium minus) veya küçük dudaklar anlamına önek.


oedipus complex : n. Erkek çocuğun annesine karşı duyduğu bilinçsiz kıskanması, bu durumdan suçluluk hissine kapılması ve birçok ruhsal çöküntülerin ortaya çıkması.


orthophoria : n. Organların (özellikle gözlerin) normal ve birbirleriyle dengeli çalışacak şekilde yerleşmesi.