Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

dechloridation nedir?

dechloridation : n. Vücuttaki klorid miktarının azaltılması (Tuz tahdidi ve diüretik kullanmak suretiyle).

dechloridation basalis : gebelik mahsülünün altında kalan ve plasenta'nın maternal kısmını oluşturan desidüa kısmı.


dechloridation capsularis : Gebelik esnasında gebelik mahsülünün üzerini örten desidüa.


dechloridation vera : Gebelik mahsülününü tutunduğu kısım dışında uterus boşluğunu saran desidüa.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cystopyelitis : n. mesane ve böbrek pelvisinin birarada iltihabı.


etherism : n. 1. Eter'in meydana getirdiği anestezi hali; 2. See: etheromaina.


exophtalmic : a. Ekzoftalmiye ait.


ginger : n. Barsak galarını giderici etkisi olan aromatik bir kök, zencefil kökü.


glycopexis : n. Glükoz'un karaciğerde glikojene çevrilerek depo edilmesi, şeker depolanması.


goitrogen : n. Guatr meydana getiren maddeler.


hypergonadism : n. Cinsiyet bezlerinin aşırı hormon salgılaması, erkekte testis kadında overlerin aşırı salgı meydana getirmesi hali.


hypotelorism : n. İki organ arasındaki normal aralığın daralması, aradaki mesafenin ileri derecede azalması.


hypothymism : n. Timus bezinin yetersiz çalışması, timus bezindeki yetersiz çalışma sonucu gelişen patolojik durum.


hysteritis : n. Rahim (uterus) iltihabı.


incipient : a. Başlayan.


infrapsychic : a. 1. Ruhi seviyenin altında olan; 2. Otomatik.


isolated : a. Ayrılmış, serbest hale getirilmiş.


isomorphic : a. Aynı şekli gösteren, eş şekilli, izomorf.


kyliosis : n. See: Cyllosis.


lipoma : n. Yağ dokusu tümörü, lipom.


megarectum : n. Rektum büyümesi.


molluscum : n. Yumuşak deri tümörü, moluskom.


myelogone : n. Miyeloid seriden ilkel hücre, miyelogon.


neuronyxis : n. Sinire zerk yapma.