Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

dechloridation nedir?

dechloridation : n. Vücuttaki klorid miktarının azaltılması (Tuz tahdidi ve diüretik kullanmak suretiyle).

dechloridation basalis : gebelik mahsülünün altında kalan ve plasenta'nın maternal kısmını oluşturan desidüa kısmı.


dechloridation capsularis : Gebelik esnasında gebelik mahsülünün üzerini örten desidüa.


dechloridation vera : Gebelik mahsülününü tutunduğu kısım dışında uterus boşluğunu saran desidüa.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

broad ligament : n. Uterus ve tubaları pelvis cidarına bağlayan bir çift bağ.


clinician : n. Klinik öğreti ve uygulamada uzmanlaşmış hekim, klinisyen.


confusion : n. Bilincin bulanıklığını ve kişinin realite ile alakası bulunmadığını belirten bir kavram.


copulation, cohabitation : n. Cinsi münasebet, çiftleşme, coitus (koit), cinsel temas.


cranioplasty : n. Kafatasına uygulanan plastik ameliyat.


cystinemia : n. Kanda kistin bulunuşu.


emergency : n. Acil hal.


endothelium : n. Damarların iç zarı (tabakası), endotel(yum).


epitheliotropic : a. Epitel hücrelerine karşı eğilim gösteren.


exototoxin : n. biochem. Bakteri hücresi dışında bulunan toksin.


farcy : n. At cinsinden hayvanlara mahsus nezle gibi, fakat çok tehlikeli bir hastalık, ruam.


intercourse : n. Münasebet, temas.


hirudo : n. Sülük.


hyperporosis : n. Kırığı takiben kırık uçlar arasında kaynaşmayı kolaylaştırmak üzere bol miktarda yeni kemik dokusu (callus) oluşması, hiperporoz.


intrathoracic : a. Göğüsiçi.


iritis : n. Gözün iristabakasının iltihaplanması, iritis.


keratectomy : n. Korneanın bir parçasının ameliyatla çıkarılması, keratektomi.


kimmelstiel-wilson syndrome : n. Diabetiklerde görülen interkapiler glomeruloskleroz.


leading : n. Vüuda devamlı kurşun girişine abğlı zelirlenme hali, kronik kurşun zehirlenmesi.


meatoscopy : n. Uretra ağzının sistoskopik muayenesi.