Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

decerebrate nedir?

decerebrate : a. Beyin fonksiyonları olmaksızın, derin bilinç kaybı durumu.

decerebrate posture : Kol ve bacakların sastik durumda olduğu bilinçsiz durum.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catabolism : n. Dokularda maddelerin yüksek terkiplerinin yıkılarak daha basit terkipte maddeler meydana gelmesi, katabolizma.


direct : a. Doğrudan doğruya yapılan, dolaysız, aracısız, direkt.


disfiguration : n. Normal şeklini kaybetme, bozulma.


enteroplexy : n. Kesik barsak kenarlarının ağız ağıza birleştirilmesi.


funduscopy : n. Göz fundusu'nun funduskop aracılığıyla incelenmesi, göz dibi muayenesi, funduskopi.


ganglial : a. Sinir veya lenf ganglionuyla ilgili.


gelatinization : n. Jelatin haline dönüşme.


gonadectomy : n. Gonadların ameliyatla çıkarılması.


lactic acid : n. biochem. Süt asidi, laksik asid (CH3CHOHCOOH).


hemianosmia : n. Burnun tek tarafının koku alma yetenğinin kaybolması.


ischialgia : n. siyatik.


maidism : n. See: Pellagra.


menouria : n. Adet esnasında, uterus ile mesane arasındaki fistül sebebiyle idrarın kanlı gelişi.


myoneure : n. Kası tamamlayan sinir hücresi, miyonerv.


nasopharynx : n. Farenksin yumuşak damak üstündeki parçası.


orodiagnosis : n. Serum teşhisi.


osteanabrosis : n. Kemik atrofisi.


osteosclerotic : a. 1. Osteokleroz'la ilgili; 2. Osteokleroz gösteren, osteoskleroz'la belirgin.


overextension : n. Kol veya bacağın normal sınırın üstünde ekstensiyon hareketi, aşırı gerilme.


pituitary : a. 1. Balgama (sümüğe) ait; 2. Sümüklü, balgamlı, pituitaria; 3. Hipofiz.