Bugün : 22 Temmuz 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

decerebrate nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

decerebrate : a. Beyin fonksiyonları olmaksızın, derin bilinç kaybı durumu.

decerebrate posture : Kol ve bacakların sastik durumda olduğu bilinçsiz durum.


  • A

    Tıp Terimleri A

  • B

    Tıp Terimleri B

  • C

    Tıp Terimleri C

  • D

    Tıp Terimleri D

  • E

    Tıp Terimleri E

  • F

    Tıp Terimleri F

  • G

    Tıp Terimleri G

  • H

    Tıp Terimleri H

  • I

    Tıp Terimleri I

  • J

    Tıp Terimleri J

  • K

    Tıp Terimleri K

  • L

    Tıp Terimleri L

  • M

    Tıp Terimleri M

  • N

    Tıp Terimleri N

  • O

    Tıp Terimleri O

  • P

    Tıp Terimleri P

  • Q

    Tıp Terimleri Q

  • R

    Tıp Terimleri R

  • S

    Tıp Terimleri S

  • T

    Tıp Terimleri T

  • U

    Tıp Terimleri U

  • V

    Tıp Terimleri V

  • W

    Tıp Terimleri W

  • X

    Tıp Terimleri X

  • Y

    Tıp Terimleri Y

  • Z

    Tıp Terimleri Z

cultivate : v. Mikroorganizmaları uygun ortamda üretmek.


deafferentation : n. Vücudun herhangi bir bölgesinde afferent sinir liflerinin uyarıları iletememesi hali (Harabiyet veya ameliyatla çıkarılma sonucu).


deradenoncus : n. Boyun lenf bezi üzerinde oluşan şişkinlik.


dextrocularity : n. Sağ göz ile sol göze oranla daha iyi görebilme hali, sağ göz hakimiyeti.


extra : pref. Fazladan, dışında, ilaveten.


Retrolental fibroplasia : Prematüre bebeği canlandırmak amacıyla yüksek yoğunlukta oksijen verilişinin sebep olduğu göz merceği arkasında bağ dokusu artımı, retinada ayrılma ve kanama ile belirgin körlüğe uzanabilen durum.


hyoscine : n. biochem. Bazı bitkilerin kökünden çıkarılan ve ilaç olarak kullanılan bir alkaloid, skopolamin.


hypoglossus : n. Büyük dilaltı siniri, nervus hypoglossus, hipoglos.


kaolin : n.biochem. Kil, alüminyum silikat.


kefir : n. biochem. Mayalanmış sütten elde edilen besleyici bir madde.


kernig's sign : n. Kalça fleksiyon haline getirildiğinde diz ekleminin düz duruma kosulamaması.


mercurialism : n. Civa ile zehirlenme.


morphogenesis : n. Canlılarda dış şekillerin tekamülü, morfojenez.


nymph- : pref. Küçük dudak (labium minus) veya küçük dudaklar anlamına önek.


oscheo- : pref. See: osche-.


oxy- : pref. Sivri, keskin anlamına önek; 2. Asit anlamına önek.


palliative : a.&n. 1. Hafifletici (oluşturucu); 2.Müsekkin, anodin, palyatif.


pontocerebellar : a. Varol köprüsüne ve beyinciğe ait.


pseudoataxia : n. Ataksi şeklinde genel koordinasyonsuzluk.


stenocardia : n. Bu hastalık kalb bölgesinde şiddetli ağrı, ölüm korkusu ile belirir ve ekseriya miyokardın iskemisi sonucu meydana gelir, stenokardi, Angine de poitrine, angina pectoris.