Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

decay nedir?

decay : 1. Çürüme, 2. kuvvetinden kaybetme (ilaç); 3. Sıhhatin bozulması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemotaxis : n. Organizmanın kimyasal uyaranlara karşı verdiği cevap, kimyasal bir maddeye karşı cezbedilme gücü pozitif.


choreoathetosis : n. Kore'de ve athetosis'de görülen hareketlere benzer hareketlerin birarada bulunuşu.


choroidoretinal : a. Choroid'e ve retina'ya ait olan, her iki oluşumla da ilgili.


colpostenosis : n. Vagina daralması.


dermolipoma : n. Epitelyal dokulardan fakir, yağ dokusundan zengin bir cins dermoid tümör (Özellikle orbita'da görülür).


elaboration : n. incelikle işleme, özellikle ham madde veya maddaleri işleyerek belli bir özellikte bileşik (salgı vs.) haline getirme.


gene : n. Kromozomlarda bulunan ve herediter karakteri nakleden faktör, jen (gen).


glossotrichia : n. Dilin kıllı olma hali, kıllı dil.


graphorrhea : n. Anlamsız kelime ve cümleciklerle dolu yazı yazma.


hematinic : a. 1. Kandaki hemoglobinin çoğalması; 2. Kana ait, hematik.


junctional : a. Birleşeğe ait.


leucopoiesis : n. Lökositlerin oluşumu, lökopoyez.


orrhomeningitis : n. Seröz zar iltihabı.


ossiculectomy : n. Kulak kemikçiklerini çıkarma ameliyesi, osikülektomi.


oxidizing : a. Oksitleyici.


papaveraldine : n. See: Xanthaline.


portal : a. 1. Kapıya ait (karaciğredeki9, barsaklardan karaciğere kanı nakleden büyük damara ait; 2. Girilecek yer, medhal.


puericulture : n. Çocuk bakımı sanatı.


quintuplet : n. Beşiz.


rational : a. Mantıki, makul, akıllı.