Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

decay nedir?

decay : 1. Çürüme, 2. kuvvetinden kaybetme (ilaç); 3. Sıhhatin bozulması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacodontia : n. Dişlerin kusurlu ve biçimsiz oluşu.


cerebellitis : n. Beyincik iltihabı.


decerebrate : a. Beyin fonksiyonları olmaksızın, derin bilinç kaybı durumu.


electrocoagulator : n. Elektrokoagülasyon amacıyla kullanılan alet, elektrokoagülatör.


epilose : n. Saçları dökük, saçsız, dazlak.


gumboil : n. Dişeti apsesi.


implantation : n. dişlerin tekrar yerine konması, emplantasyon.


incretion : n. 1. İç salgı bezinin salgı faaliyeti; 2. İç salgı bezinin salgıladığı madde, iç salgı.


infirmity : n. 1. Zayıflık, hastalık; 2. Sakatlık, maluliyet.


intrinsic : n. 1. İçerden olan sebeplerle meydanag elen; 2. Bir şeyin içerisi ie ilgili olan, entrensek.


isoplastic : a. Aynı cins hayvandan alınan, izoplastik.


mania : n. Patolojik neşe ş eklinde beliren psişik hastalık, mani.


medicochirurgial : a. Hem tıbba, hem de cerrahiye ait olan, her iki dalı da ilgilendiren.


oculus : n. (pl. oculi). Göz.


paranesthesia : n. See: Paraanesthesia.


phosphorolysis : n. Karbon hidrat metabolizmasında şeker ve fosforik asidin ayrılıp birleşmeleri.


pyrrole : n. biochem. Kloroform gibi kokusu olan renksiz bir madde, pirol (NH.CH.CH.CH.CH).


sclerosant : a. Sertlik yapıcı, dokunun sertleşmesine sebep olucu.


shivering : n. Frison, yüksek ateşli hastalıklarda görülen titreme.


staphyl(o)- : pref. 1. Üzüm salkımışeklinde; 2. Küçükdil, dilcik, uvula.