Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

decay nedir?

decay : 1. Çürüme, 2. kuvvetinden kaybetme (ilaç); 3. Sıhhatin bozulması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorpheniramine : n. Kısa etkili antistaminik.


climatotherapy : n. İklim tedavisi, hava değişimi (tebdili) ile tedavi.


contraindication : n. Belirli bir tedavinin münasip olmadığını ifade eden hal, kontraendikasyon.


dahilite : n. biochem. Dişlerin esas inorganik maddesi.


diplocoria : n. Gözbebeğinin çift oluşu.


enterozoon : n. (pl. enterozoa) Barsak paraziti.


galvanization : n. Galvanik cereyanla tedavi.


impotence : n. Cinsel iktidarsızlık, impotensiya.


infra- : pref. Alt.


kerectasis : n. Kornea'nın kısmen çıkarılması, kerektomi.


kiloliter, kilolitre : n. Bin litre.


lymphoblast : n. İlkel lenf hücresi, lenfoblast.


oncology : n. Tümör bilgisi (anatomisi), onkoloji.


oro- : pref. 1. Ağızla ilgili; 2. Serum, masıl.


peristole : n. 1. İçinde boşluk bulunan bir organın tam kontraksiyonu, peristol; 2. See: Peristalsis.


quinsy : n. Tonsil ve dokusunun akut cerahatli iltihabı, anjin.


renipelvic : a. Böbrek pelvisi ile ilgili.


scapulalgia : n. Kürekkemik (scapula) ağrısı.


sextipara : n. Altı defa doğum yapan kadın (para VI).


sphacelus : n. 1. Bir dokunun canlılığını kaybetmiş kısmı; 2. Düşürülen yara kabuğu.