Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

decay nedir?

decay : 1. Çürüme, 2. kuvvetinden kaybetme (ilaç); 3. Sıhhatin bozulması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

certified : Vesayet altında olan, vasi kontrolu altında hareket edebilen kimse.


colopexy : n. Kolon'un bir bölümünün ameliyatla karın duvarına tesbiti (Genellikle çekum veya sigmoid kolon tesbit edilir).


dangerous drugs act : n. Alışkanık yapan bazı belirli ilaçların imalatını, satışını, reçeteye yazılmasını ve dağıtımını kontrol altında tutabilmek amacıyla hazırlanan anlaşma.


ectogenesis : n. Organizma dışından kaynaklanan, ektojenez.


erythrol : n. See: erythritol.


estrual : a. Östrusa ait.


hermetic : a. Hava geçmez, hava geçirmez.


hematozemia : n. Sızıntı halnide devamlı kan kaybı, tedrici kankaybetme.


hemialgia : n. Tek taraflı duyulan ağrı.


hydradenitis : n. Ter bezlerinin iltihabı.


laughing-gas : n. biochem. Nitrik asit (uyuşturucu olarak kullanılır).


maim : n. Sakat bırakmak, sakatlamak, kol veya bacak gibi bir organı, çıkarma, harabiyete uğratma v.s. nedenlerle kullanmadan mahrum bırakmak.


mastadenoma : n. Meme bezinden gelişen iyi huylu tümör, meme adenomu.


mechanology : n. Makina ilmi, mekanikbilim, mekanoloji.


microsomia : n. Vücudun anormal kısalığı, cücelik, bodurluk, mikrosomi.


myoinositol : n. Kasta bulunan inositol, miyoinositol.


neurochemistry : n. Sinir sistemi kimyası.


piddle : v. İşemek.


retrocollis : n. Başın arkaya doğru çekik olduğu tortikollis şekli.


scan : n. İncelenen organ veya dokuda dağılan radyoaktif izotopun çıkardığı gamma ışınlarından oluşan görüntü (Küçük taneciklerin oluşturduğu mozaik manzarasında örülür).