Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

decase nedir?

decase : n. Ölüm, vefat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colopexy : n. Kolon'un bir bölümünün ameliyatla karın duvarına tesbiti (Genellikle çekum veya sigmoid kolon tesbit edilir).


condylarthrosis : n. Lokma oymak (eklem).


denticulate : a. Diş şeklinde küçük çıkıntılar gösteren.


determination : n. Kan v.s.'nin muayyen noktaya akışı veya hücumu.


epitympanic : a. Timpanüstü, epitimpan, epitympanicus.


extra-articular : a. Eklemdışı.


gasometry : n. Gaz ölçme bilgisi.


interfurca : n. Çok sayıda kök uzantısı gösteren diş kaidesinde, kökler arasında kalan saha, kökler arası kısım.


hemiballism : n. Nucleus subthalamicus'daki harabiyet nedeniyle vücudun bir taraf kaslarında istemdışı şiddetli silkinme ve sıçrama hareketleri görülmesi hali.


hybridism : n. 1. Melezlik; 2. Melezleştirme.


hypercorticalism : n. hyperadrenocorticism.


idioneurosis : n. Bizzat sinirlerden doğan nevroz.


insanitation : n. Sağlığa elverişli şartlarınyeterli olmayışı, sağlık şartlarının yokluğu.


laryngotracheal : a. Larinkse ve trachea'ya ait olan her iki oluşumu birlikte ilgilendiren.


pathway : n. 1. Yol, gidiş yolu, seyir yönü (Sinir liflerinin seyri hakkında); 2. Gidiş şekli, seyir tarzı (Metabolik olay veya kimyasal reaksiyon hakkında).


perivesicular : a. Seminal vezikül çevresine, seminal vezikülü çevreleyen.


per tubam : adv. Tüp vya tubavasıtasiyle.


platinoid : a. n. biochem. a) Platinsi. b) Bakır ve çinko ve nikel katışığı.


proglottis : n. (pl. proglottides). Şerit (Tenia) de vücut parçaları.


rachitis, rachitism : n. D vitaminsizliği yeni oluşmakta olan bir kemiğin kireçlenmemiş halde blunması (özellikle çocuklarda olur), kırbaraşitizm (Glisson hastalığı).