Bugün : 21 Ocak 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

decase nedir?

decase : n. Ölüm, vefat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromaphil : n. See: chromaffin.


dichromic : n. biochem. İki atom kromu ihtiva eden.


extraaligamentous : Bağdıxı.


globulous : a. Küre şeklinde, yuvarlak.


phylogeny : n. Organizma tipinin evrim gelişimi, filojeni.


vaccin : n. Aşı.


hematinuria : n. İdrarda hematin çıkarma, hematin işeme, hematinüri.


hypermenorrhea : n. Bol ve sık adet görme, aybaşı kanının sık ve çok gelmesi.


hypodermal : a. İç zara ait.


hypertrophic : a. Hipertrofi ile vasıflı, hipertrofik.


inhibitor : n. Bir maddenin, bir enzimin veya herhangi cismin tesirini önleyen.


lithocenosis : n. Urethra'dan geçirilen alet aracılığıyla ezilerek ufalanmış taş parçacıklarının mesaneden dışarı çıkarılması, taşın ezilip parçalanmasını takiben mesanenin, sonda yardımıyla yıkanıp küçük taş parçacıklarının dışarı alınması, bu amaçla yapılan müdahale.


mechanothermy : n. Masaj, idman v.s. ile meydana gelmiş tedavi edici hareket.


myo-electric : a. Kasın elektriki vasıflarınaait.


neutrophilic : a. 1. Nötr boyalarla boyanabilen; 2. Reaksiyonu asit veya bazik olmayan.


organoma : n. Organlardan oluşmuş tümör.


precocious : a. Erken gelişmiş, normal süresinden önce oluşmuş.


prilocaine : n. Yerel damarları daraltıcı madde ihtiva eden lokalbir anestezik.


primigravida : n. İlk defa olarak gebe kalan kadın.


pulsometer : n. See: Pulsimeter.