Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

decarboxylation nedir?

decarboxylation : n. Organik bileşikten bir molekül karbondioksit çıkarılması, bileşiğin karbondioksit kaybetmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbuncle, : n. 1. Kötü çıban, şirpençe; 2. Burun sivilcesi.


cephalhydrocele : n. Kafatası kemiklerinden herhangi birinin periostu altında seröz sıvı toplanmasına bağlı olarak gelişen kistik oluşum.


choroidea : n. Gözün retina ile sklera arasında kalan damardan zengin orta tabakası, gözün damar tabakası, koroidea.


concretion : n. Vücutta tuz dışkı v.s'den meydana gelen taş, konkrement.


electroencephalography : n. Beynin muhtelif alanları arasındaki elektrik potansiyel farklarının kaydı ile uğraşan bilim dalı, elektroensifalografi.


endarterectomy : n. Bir atardamarda bulunan aterom plağının cerrahi yöntemle çıkarılması.


gastrointestinal : a. Mide ve barsağa ait, mide-barsak.


gleet : n. Cerahatli hafif akıntı (belsoğukluğu v.s.).


subglossal : a. Dilaltı, dil altında bulunan.


hemiatrophy : n. Yarım atrofi (vücudun tek tarafında olan).


inspiratoy : a. 1. Havanın akciğerlere çekilmesiyle ilgili, soluk alışla ilgili; 2. Soluk almaya aracılık eden, soluk almaya yarayan.


interparietal : a. Pariyetal kemiklerarası.


levorphanol : n. Morfin yerine kullanılan sentetik bir madde.


metallography : n. biochem. Maden ve maden karışımlarını mikroskopla araştırma, metalografi.


metaphrenia : n. Zihin faaliyetinin çevresel ilişkilerden sıyrılarak kişisel zevk, itibar, kazanç gibi duygulara yönelmesi.


osteorrhaphy : n. Kırılmış kemiklerin birbirine dikilmesi


oxyperitoneum : n. Karın boşluğuna oksijen zerkedilemsi.


pelage : n. 1. Meleli hayvanların üzerini örten kıllı deri, kürk; 2. İnsan vücudunun saç ve kıllarla örtülü kısımları.


perivesicular : a. Seminal vezikül çevresine, seminal vezikülü çevreleyen.


pyocolpos : n. Vagina'da cerahat toplanması.