Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

decarboxylation nedir?

decarboxylation : n. Organik bileşikten bir molekül karbondioksit çıkarılması, bileşiğin karbondioksit kaybetmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ceruminosis : n. Kulak yağının fazla miktarda sekresyonu.


common : a. Müşterek, ana, birleşik, ilkel, communis.


cyesiognosis : n. Gebelik teşhisi.


echopraxia : v. İstemsiz olarak başka birisinin mimiklerini taklit etmek.


fungemia : n. Mantarların kana geçmesi, kanda mantarların bulunuşu.


fur : n. Dil pası.


gonadopathy : n. Gonadlardan ileri gelen hastalıklar.


intentio : n. Yaranın kapanma tarzı.


uvulectomy : n. Küçük dili çıkarma ameliyatı.


hemopneumopericardium : n. Perikardın içinde kan ve hava tpolanması.


herniorrhaphy : n. Karınd uvarını dikerek yapılan cerrahi fıtık tamiri.


hydrotherapy : n. see: Hydropathy


hysterosalpingectomy : n. Uterus ve salpenksin ameliyatla çıkarılması.


irreducible : a. Yerinden ayrılmış bir organın veya bir fıtığın eski haline getirmenin mümkün olmaması.


kaliemia : n. Kanda p otasyum bulunması, kaliyemi.


laryngopathy : n. Larenks hastalığı, larengopati.


mentum : n. Çeneucu, çene.


migrate : v. Bir yerden diğer yere gitmek, bir yerden diğer yere geçmek, yer değiştirmek.


natal : a. 1. Doğuşa ait, 2. İlye (kabaete)'ye ait.


oculopathy : n. Göz hastalığı.