Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

decarbonization nedir?

decarbonization : n. Akciğerler yoluyla kandaki CO2'in atılması, dolayısıyla O2 alınarak kanın temizlenmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardioscope : n. Bir mercek sistemi ile optik düzeni olan, kalbin içini muayene etmek için kullanılan aygıt.


change : n. Değişme, değişim.


coleotomy : n. Vaginayı kesme ameliyesi.


cotton : n. Pamuk


dualism : n. 1. İnsanın ruh ve beden olmak üzere, yapı bakımından farklı ve bağımsız iki özden oluştuğu görüşü, ikilik teorisi; 2. Kan hücrelerinin lenfatik sistem ve kemik iliği olmak üzere iki yerden kaynaklandığı görüşü.


esophagoenterestomy : n. Yemek borusu ile ince barsak arasında ameliyatla eçit oluşturma, midenin çıkarılmasını takiben yemek borusu ile ince barsağın ağız ağıza dikilmesi.


extramastoiditis : n. mastoid çıkıntısına bitişik dokuların iltihabı.


fixed : a. biochem. Solmaz (renk).


vaccigenous : a. Aşı yapan.


hydromyoma : n. İçinde sıvı bulunan kistik tümör.


hypurgic : a. Yardım edici, hizmet edici.


iodized oil : n. Haşhaş tohumu yağı.


ischi- : pref. See: ischio-.


kymatism : n. kas liflerinin istemdışı seğirme hareketi göstermesi


lyophobic : a. Eritmeyne, eritici ortamda erime eğilimi göstermeyen.


metroparalysis : n. Rahim (uterus) felci, metroparalizi.


moribund : a. Ölüm halinde, ölmek üzere, can çekişmekte.


morphinism : n. Morfin iptilası, morfinomani.


myocrismus : n. kas kasılmasına bağlı olarak oskültasyon esnasında duyulan çıtırtı sesi.


neuronyxis : n. Sinire zerk yapma.