Bugün : 22 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

decarbonization nedir?

decarbonization : n. Akciğerler yoluyla kandaki CO2'in atılması, dolayısıyla O2 alınarak kanın temizlenmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloroguanide hydrochloride : n. biochem. Acı, kukusuz, beyaz billurlar olup, malaryayı gidericidir (C11H16CIN5HCI).


egesta : n. Dışkı, pislik, lüzumsuz maddelerin vücuttan ifrazı.


epignathous : a. Üst çenesi, alt çene üzerinde ileriye doğru çıkıntı gösteren.


fonticulus : n. (pl. fonticuli). Bıngıldak, fontanel.


fossette : n. 1.Foset:Çukurcuk; 2. Gamze; 3. Küçük ve derin kornea ülseri.


gametocyte : n. 1. Kendisinden olgun cinsiyet hücresi (ovum veya spermatozoon)'nin oluştuğu öncü hücre (oosit veya spermatosit); 2. Sıtmalı kanında schizont'un bölünmesinden oluşan genç hücrelerden her biri, kendisinden olgun sıtma parazitinin geliştiği öncü hücre.


granular : a. Tanecikli, granüler, granularis, granulosus.


teratologist : n. teratoloji uzmanı.


hand : n. El, manus.


heterozygote : n. Gen çiftinde birbirinden farklı genler taşıyan kişi, heterozigoz gösteren kimse.


ingrowing : a.İçeriye doğru büyüyen.


ketonic : a. 1. Keton'la ilgil, 2. Keton'dan meydana gelen.


lanatoside : n. Yüksükotundan elde olunan bir glikozid.


nabothian pollicles : n. Servikal uterus bölgesinde bulunan ve kronik iltihap geçirmekte olan guddelerin kistik genişlemesi.


pachymeningopathy : n. İltihapsız Dura mater hastalığı.


paranoia : n. Esasını bilinç altındaki komplekslerin oluşturdukları zannedilen kornik ruh bozuklukları, paranoya (bir tür akıl hastalığı).


periuterine : a. Rahim (uterus)'i saran.


per vaginam : Vagina yoluyla, vagina aracılığıyla.


phagedenic : a. 1. Süratle yayılan; 2. Dokuları kemiren, fajedenik.


prototoxin : n. Toksin'in antitoksin ile birleşme eğilimi gösteren, öldürücü özelliğe sahi esas unsuru, prototoksin.