Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

decarbonization nedir?

decarbonization : n. Akciğerler yoluyla kandaki CO2'in atılması, dolayısıyla O2 alınarak kanın temizlenmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colic : n.&a. 1. Colica: Birdenbire nöbet tarzında gelen ağrılar; 2. Barsak iltihabı; 3. Mide ağrısı; 4. Kolona ait, kolik, colicus.


endotheliosis : n. Endotel hücrelerinin çoğalma göstermesi, endotel proliferasyonu.


Felty's Syndrome : n. Lökopeni ve splenomegali ile birlikte görülen kronik artrit tablosu.


hepatolithiasis : n. Karaciğerde veya safra kesesinde taş oluşumu, heaptolityaz.


hydroxychloroquine : n. Sıtma ilacı.


hymenorrhaphy : n. Vagina girişini kapatmak amacıyla kızlık zarının dikilmesi, himenorafi.


hypopituitarism : n. Hipofiz faaliyetinin azalması.


lysogen : n. biochem. Lizin yapan antijen, lizojen.


myonarcosis : n. Kasın uyarıya karşı kayıtsız kalışı, kas duyarlılığının olmayışı, miyonarkoz.


necrophagous : a. Ölü dokular üzerinde yaşayan, leşle beslenen.


neurohumoral : a. Sinir ucunda açığa çıkan madde ile ilgili.


papillectomy : n. Papillanın ameliyatla çıkarılması, papilektomi.


parietal : a. Herhangi bir organın duvarlarına ait,çepere ait, parietalis.


pentane : n. biochem. Petrol içinde bulunan uçucu bir gaz (C6H12).


peritonize : v. Periton'la kapatmak, kesik yüzleri periton'la örtmek.


pyelotomy : n. Piyelonu kesme ameliyesi.


saccharephidrosis : Terle şeker çıkışı, terde şeker bulunuşu.


sector : n. Daire dilimi, kısım, bölüm.


serovaccination : n. Kişiye hem aktif hem pasif bağışıklık kazandırma amacıya bakteri kültüründen hazırlanmış aşı ile beraber antiserum enjekte edilmesi, serovaksinasyon.


sialography : n. Salya kanalları ve bezlerinin radyografisi, siyalografi.