Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

decapsulation nedir?

decapsulation : n. bir kapsülün cerrahi olarak çıkarılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharoatheroma : n. Göz kapağında gelişen yağ kisti.


diuria : n. Gündüzleri sık idrara çıkma.


dyssynergia : n. İstemli kasların birbiriyle dengeli çalışmaması hali.


ergograph : n. Kasların kuvvetini ölçmeye yarayan alet, erogagraf.


ferruginization : n. Bir dokuya demir çökmesi.


garrotting : n. Boğazını sıkarak öldürme.


granulopoiesis : n. Granülositlerin oluşum ve gelişimleri.


hyperinosis : n. Kanda fibrinin çoğalması ile meydana gelen pıhtılaşma, hiperinoz.


hyperparathyroidism : n. Paratiroid bezlerini aşırı faaliyeti.


kinotoxin : n. biochem. Yorgunluktan meydana gelen bir toksin.


leptothrix : n. Bir bakteri türü.


luetic : a. Frengiye ait, frengili.


malnutrition : n. Gıdasızlık, heterotropi.


melaniferous : a. Melaninli


nephroplasty : n. Böbrekler üzerinde gerçekleştirilen plastik ameliyat.


nyctophobia : n. Marazi gece korkusu, karanlıktan korkma, niktofobi.


palmar : a. Ayaya ait, palmaris,


patellectomy : n. Patellanın ameliaytal çıkarılması.


perceptivity : n. 1. Algılama yeteneği, algı gücü; 2. Anlayış gücü, idrak yeteneği.


perilymphadenitis : n. Lenf düğümü çevresindeki dokunun iltihabı.