Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

decapsulation nedir?

decapsulation : n. bir kapsülün cerrahi olarak çıkarılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbunculosis : n. Birbiri arkasına çok sayıda karbonkül oluşması.


dressing : n. 1. Yarayı sarma; 2. Sargı (gaz bezi, pamuk v.s.).


dysrhythmia : n. Ritimbozukluğu, belli bir sıra ve düzen içinde gidişin bozulması.


ectoperitonitis : n. Periton'un paryetal tabakasının iltihabı.


endocervical : a. Cervix uteri'nin iç bölümüne ait olan.


endostosis : n. Kıkırdak hücreleri arasındaki kemikleşme, endostoz.


fetalism : n. Fetal gelişim devresine has bazı oluşum veya özelliklerin doğumdan sonraki gelişme devresinde, değişmeksizin kalması.


folliculoma : n. Graaf folikülünün epitelinden kaynak almış yumurtalık tümörü.


physiatrics : n. Hastalığı tabiat kuvvetleriyle (fiziki metodlarla) teşhis ve tedavi etme, fizyatri.


hematosteon : n. Kemik iliği boşluğuna kan dolamsı.


hygrophobia : n. Rutubetten aşırı korkma (Rutubetli yerde oturmaktan veya rutubetli bir şey giymekten aşırı çekinme gibi).


iridectomize : v. İrisi kısmen ameliyatla çıkarmak.


isoagglutination : n. Bir serum'un, ihtiva ettiği isoagglutinin'ler sebebiyle aynı türden diğer bir hayvan eritrositlerinde kümeleşme meydana getirmesi, izoaglütinasyon.


laryngospasm : n. Ses şeritleri arasındaki aralığın şiddetli bir şekilde daralması, laryngismus stridulus.


lithotomic(al) : a. Litotomiye ait.


liparocele : n. Fıtık kesesi içinde sadece yağ dokusunun yer alışı ile belirgin fıtık, yağ fıtığı.


muscle : n. Kas, adale, musculus.


myohemoglobin : n. kas dokusu hemoglobini.


orthosis : n. Bükülmüş veya eğrilmiş bir kısmın düzeltilmesi.


oscillogram : n. Osilografi yoluyla elde edilen, titreşimleri gösteren çizelge, osilogram.