Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

decapitation nedir?

decapitation : n. 1. Doğumu mümkün olmayan fetusun başının kesilip çıkarılması; 2. Bir kemiğin yuvarlak olan başının kesilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondrology : n. See: chondrography.


coprolalia : n. Pis ve müstehce şekilde konuşma.


decompression : n. Tazyilik veya tazyik eden gücün giderilmesi.


epuloid : a. Epulis'e benseyen, epulis görünümü veren.


glutelin : n. biochem. Hububat tanelerinden çıkarılan basit protein.


hydrophobic : a. 1. Sudan korkan; 2. Kuduz.


impaludism : n. Sıtma, özellikle kişide ileri derecede bitkinliğe uzanan kronik astma.


irrigate : v. Bir yarayı antiseptik su ile yıkamak veya üzerine su serpmek.


kyphosis : n. 1. Kambur, kifoz; 2. Kamburluk.


linolenic acid : n. Doymamış temel bir yağ asidi.


liothyronine : n. Tiroid guddesinin salgısı.


lumbus : n. See: loin.


macrognathia : n. Altçenenin anormal büyüklüğü, makrognati.


mesiad : a. Ortaya veya merkeze doğru, orta tarafta.


pedal : a. 1. Ayak veya ayaklarla ilgili; 2. Herhangi bir alette ayak olarak nitelendirilen kısımla ilgili, bu kısma ait.


peripolar : a. Kutup çevresinde, kutbu çevreleyen.


pharmacognosist : n. Farmakognozi uzmanı.


potassemia : n. Kanda potasyum çoğalması, potasemi.


proctorrhagia : n. Makat (anus) kanaması.


promegakaryocyte : n. Megakaryositin ilkel hücresi.