Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

decapitation nedir?

decapitation : n. 1. Doğumu mümkün olmayan fetusun başının kesilip çıkarılması; 2. Bir kemiğin yuvarlak olan başının kesilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bipartite : a. İki kısım gösteren, iki bölümden oluşan.


calcaneodynia : n. Topukta hissedilen ağrı, topuk ağrısı.


chill : n. Titreme, üşüme, ürperme, vücudunda soğukluk hissetme, titreme ve üşüme hissi ile belirgin geçici nöbet.


eosinophil : n. a) Eosine karşı eğilimi olan, eosinle boyanma eğilimi gösteren hücreler. b) Bir çeşit akyuvar.


focalization : n. 1. Temerküz; 2. Muayyen mıntıkaya hasretme (hastalık), fokalizasyon.


formilase : n. biochem. Asetik asidi formik aside çevirenbir enzim, formilar.


galactoschesia : n. süt salgılanmasının durması, sütün kesilmesi.


lactocrit : n. Yağdaki süt miktarını ölçen alet.


tentiginous : a. 1. Aşırı cinsel arzu gösteren, şehvete düşkün; 2. Cinsel arzu uyandırıcı, şehvetli.


hemometra : n. See: Hematometra.


hypochroma : n. Eritrositlerdeik hemoglobin miktarının azalması, hipokromi.


inspection : n. Çıplak gözle yapılan muayene, teftiş.


intubator : n. Larenks'ten endotrakeal tübün geçirilişinde kullanılan araç.


lateral : a. 1. Yan; 2. Dışyan (ile ilgili) lateral lateralis.


mechanics : n. Kuvvetlerin cisimler üzerindeki etkisinden ve hareketinden bahseden bilim dalı, mekanik.


ovariotherapy : n. See: Ovotherapy.


perispondylitis : n. Omurgayı saran dokuların iltihabı, perispondilit.


poisonous : a. Zehirli, toksik.


polygamy : n. Bir kaç kadınla, aynı anda evli bulunma hali veya adeti, poligami.


proaccelerin : n. See: Factor V.