Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

decapitation nedir?

decapitation : n. 1. Doğumu mümkün olmayan fetusun başının kesilip çıkarılması; 2. Bir kemiğin yuvarlak olan başının kesilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cation : n. biochem. Elektroliz usulünde katotta hasıl olan madde, bir müspet iyon.


conceptive : a. Döllenmeye ait.


contraindicant : a. Hastada, belli bir tedavi veya müdahalenin uygulanmasına engel durum gösteren, bu uygulamaya mani teşkil eden.


crossed : a. 1. Haç şeklinde çaprazlayan; 2. vücudun karşıt taraflarını tutan.


desmosis : n. Bağ dokusu hastalığı.


diuril : n. Chlorothiazide'in müstahzar adı.


extranuclear : Nüvedışı, çekirdeğin dışında bulunan, ekstanüklear


hyperovaria : n. Yumurtalığın aşırı faaliyeti.


hyperuricemia : n. Kanda aşırı ürik asit bulunması.


megalocephaly : n. Baş hipertrofisi, büyük kafalılık, megalosefali.


metallize : v. biochem. Maden haline koymak, maden özelliğini vermek.


microdose : n. İlacın çok küçük miktarı, çok küçük doz, mikrodoz.


monorchism : n. Tek testisi olma hali, tek hayalılık, monorkizm.


neonatology : n. Yenidoğan bebek hastalıkları ve tedavilerini konu alan çocuk hastalıkları dalı, neonatoloji.


nucleotoxin : n. 1. Hücre çekirdeği üzerinde toksik etkiye sahip madde, nukleotoksin; 2. Hücre çekirdeğinde oluşan toksik madde.


oocephalus : n. Oval kafalı şahıs, başı yumurta şeklinde olan kimse.


osteoarthropathy : n. Eklem ve kemik hastalığı.


pentasaccharide : n. biochem. Hidroliz olduğunda boş molekül monosakarid veren bileşik şeker.


peripancreatitis : n. Pankreası saran dokuların iltihabı.


polycyclic : a. 1. Birden fazla halkası bulunan; 2. Anı cins semptomun belirli devirler halinde birden fazla görünmesi, polisiklikl.