Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

decapacitation nedir?

decapacitation : a. Spermatozoon'ların menideki bir faktör (decapacitation faktörü) nedeniyle dölleme gücünün azalması veya ortadan kalkması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastoderm : n. Gelişen embriyoda üç ana tabaka (ectoderm, entoderm, mesoderm)'nın belirlendiği devredeki hücre kümesi.


blennorrheal : a. Blenore ile ilgili.


chloridimetry : n. Kan, idrar gibi vücut sıvılarında mevcut klorid miktarının ölçülmesi.


cytozyme : n. See: Thrombo-kinase.


defervescerice : n. Ateşin iniş safhası.


diabetes : n. Şeker hastalığı.


exenterate : v. Bir organı kesip çıkarmak.


tenosynovectomy : n. Kiriş kılıfını çıkarma ameiyatı, tinosinovektomi.


hemasthenosis : n. Kan dolaşımı noksanlığı.


ileus : n. Barsak tıkanması.


laryngograph : n. Larenks hareketlerini, çizelge halinde kaydeden alet.


laryngopharyngectomy : n. Gırtlak ve yutağın ameliyatla çıkarılması.


lemmocyte : n. Sinirkını (nevrilem) hücresini yapan hücre, lemosit.


mamelonation : n. Bir organ veya oluşumun, üzerinde meme başı şeklinde uzantı veya kabartılar göstermesi hali.


nephroid : a. Böbrek şeklinde, nefroid.


pathema : n. Herhangi bir patolojik durum, bozukluk, hastalık.


placentotherapy : n. Plasenta'dan hazırlanan doku özünün, bazı durumlarda tedavi amacıyla uygulanması, plasenta tedavisi.


pleurovisceral : a. Plevra ve iç organlara ait.


psychoanalytic : a. Psikoanaliz'le ilgili, psikoanaliz'e dayanan.


psychr(o) : pref. Soğuk, soğukla ilgili.