Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

decapacitation nedir?

decapacitation : a. Spermatozoon'ların menideki bir faktör (decapacitation faktörü) nedeniyle dölleme gücünün azalması veya ortadan kalkması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardioaccelerator : a.&n. 1. Kalb çalışmasını hızlandıran; 2. Kalb çalışmasını hızlandırıcı madde (İlaç v.s.).


colostomy : n. Kolonda açılan bir yarıkla sun'i anus oluşu, kolostomi.


cytobiology : n. Hücredeki biyolojik olayların incelenmesi, hücre biyolojisi.


diaclasia : n. 1. Kemiği kırma, eğrilik veya şekil bozukluğu gösteren kemiği düzeltme amacıyla kırma; 2. Kemik'te eğrilik veya şekil bozukluğunu düzeltmek amacıyla meydana getirilen kırık.


dissolution : n. 1. Ölüm; 2. Eritme; 3. Erime dağılma, çözgünlük; 4. Ayrışma.


falcula : n. Beyincik orağı, falx cerebelli.


gerontal : a. See: geratic.


herb : n. Tat verici veya ilaç olarak kullanılan herhagni bir bitki veya ot, şifalı bitki.


hematin : n. biochem. Hemoglobinin erimesinden meydana gelen koyu lacivert bir madde (C34H32N4O4FeOH).


homoglandular : a. Aynı guddeye ait.


ignition : n. Yakma, tutuşturma.


iprindol : n. Trisiklik antidepresan.


mucolysis : n. Mukus'un erimesi.


oligochymia : n. Kimus azalması.


perifistular : a. Fistülü saran, fistül çevresinde bulunan.


pharmacy : n. 1. Eczacılık; 2. Eczane.


polymerization : n. Polimer halinde birleştirme veya birleşme, polimerizasyon.


protrusion : n. Çıkıntı, çıkık.


pulmonoperitoneal : a. Akciğer ve peritona ait.


purinometer : n. İdrardaki pürin veya pürin cisimciklerinin miktarını ölçmede kullanılan alet, pürinometre.