Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

decapacitation nedir?

decapacitation : a. Spermatozoon'ların menideki bir faktör (decapacitation faktörü) nedeniyle dölleme gücünün azalması veya ortadan kalkması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dermatothlasia : n. Deriyi devamlı çimdikleme, çürütme veya herhangi bir yere sürtme şeklinde içten gelen, karşı konulmaz arzu.


descending : n. İnen, aşağıya doğru seyir gösteren.


drowsy : a. Uyuşuk, zihni uyuşmuş,uyku basmış,sersemlemiş.


hemodromometry : n. Kan akımı hızının,hemodromometre aracılığıyla ölçülmesi.


hyperaphia : Dokunma hissinin çok artması.


hyperglycoenolysis : n. Glikojen'in aşırı şekilde glükoza yıkılması.


incarceration : n. Boğulma.


inogenesis : n. Lif dokusu oluşumu, inojenez.


juxta- : pref. Çok yakın, yanında, bitişik anlamına önek.


kephir : n. Mayalanma sonucu ekşitilmiş süt, ekşi süt.


liposin : n. biochem. Kanda bulunan yağ eritici bir enzim, lipozin.


lycanthropy : n. Hastanın kendini kurt zannederek kurt gibi hareket etmesi deliliği.


neurogenous : n. Sinir sisteminden doğan, nötrojen.


orolingual : a. Ağız ve dile ait.


peptics : n. 1. Hazmı kolaylaştıran maddelr, 2. Hazım ilacı.


phytophagous : a.Bitkilrele beslenen, bitki yiyen.


polygyny : n. 1. Bir erkeğin birden fazla kadınla, aynı anda evli olma hali veya adeti (Bazı ilkel kabilelerde görülür); 2.İki veya daha ziyade dişi pronucleus'un aynı erkek pronucleus'la birleşmesi.


polysaccharide : n. biochem. Hidroliz olduğunda çok sayıda monosakarid molekülleri veren bileşik şeker.


prepuberty : n. Buluğ'dan hemen önceki devre, buluğ öncesi dönem.


reins : n. Böbrekler, böğürler, bel.