Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

decapacitation nedir?

decapacitation : a. Spermatozoon'ların menideki bir faktör (decapacitation faktörü) nedeniyle dölleme gücünün azalması veya ortadan kalkması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharochalasis : n. Üst göz kapağı derisinin kapak aralığına sarkacak şekilde hipertrofi gösterişi.


bromvaletone : n. Karbromal'e benzer etkide orta şiddetli hipnotik bir sedatif.


cystolithectomy : n. Mesaneden taş çıkarma ameliyesi.


deja vu phenomenon : n. Beynin temporal lobundan kaynaklanan epilepsiler'de ve belirli epileptik durumlarda görülen hatırlama olayı.


depurant : n. 1. Temizleyici, temizleyici madde; 2. Yıkıntı ürünlerinin atılmasını hızlandırıcı madde.


enterogastritis : n. Mide-barsak iltihabı, enterogastrit.


suboccipital : a. Başın arka kısmı (artkafa) altınad olan (bulunan).


heterocephalus : n. Büyüklükleri farklı iki başa sahip hilkat garibesi.


heterotrichosis : n. Vücudda renkli kıl çıkması, muhtelif renkte kıl çıkarma.


iliocostal : a. İlium ve kaburgalarla ilgili.


lentigo : n. (pl. lentigines) Çil leke, benek, ufak ben


logopathy : n. Konuşma bozukluğu.


lysogenesis : n. Lizin oluşumu, liozjenez.


malar : a. Yanağa ait, malaris.


meniscocyte : n. Ortak şeklinde alyuvar, meniskosit.


opia- : suff. Görme anlamına sonek.


oppilative : a. 1. Tıkayıcı; 2. Peklik (inkıbaz) verici, kabzedici.


phosgene : n. biochem. Bir çeşit zehirli gaz (COCI3).


scleritic : a. Sertleşmiş, sert.


snap : n. Çarpma sesi, şaklayıcı ses.