Bugün : 21 Temmuz 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

decapacitation nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

decapacitation : a. Spermatozoon'ların menideki bir faktör (decapacitation faktörü) nedeniyle dölleme gücünün azalması veya ortadan kalkması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastogenesis : n. Bir hücreden oluşan canlıların tomurcuklanma suretiyle çoğalması.


cytolysin : n. biochem. Hücreleri ayırıp dağıtan bir lizin veya antikor, sitolizin.


dysgerminoma : n. Fazla habis olmayan ovarium t ümörü.


esophoric : a. 1. Özofori ile ilili; 2. Özofori gösteren.


hydropancreatosis : n. Pankreas içinde seröz sıvı toplanması ile belirgin durum, hidropankreatoz.


hypoinosemia : n. Kandaf ibrin azalması.


lobate : a. 1. Loplu; 3. Lopsu, loba benzer.


mesosalpinx : n. Fallop tübü (tuba uterina)'nü örten periton kıvrımı, mezosalpenks.


microcephalous : a. Ufak kafalı, başı normalden küçük, mikrosefal.


morphine, morphia : n. biochem. Afyon hülasası, afyonun ana ve en faal alkaloidi, morfin (C17H19N2+H2O), morphina, morphinum.


myringotomy : n. timpan zarı ameliyatı, miringotomi.


noctiphobia : n. Marazi gece (Karanlık) korkusu, noktifobi.


onychogryposis : n. Tırnakların içe kıvrılması, batan tırnak, pençe tırnak.


orchidoplasty : n. Testis üzerinde yapılan estetik ameliyat, orşidoplasti.


pachyhymenia : n. Herhangi bir zarın veya zarların kalınlaşması.


pexy : suff. 1. Yerinden oynamış bir kısmın tekrar yerine tesbiti; 2. Sabitleştirme, hareketsizleştirme.


pharygnotomy : n. Yutağı yarma ameliyesi, yutak ameliyatı, farengotomi.


phlebophlebostomy : n. İki ven'in ağız ağıza getirilerek birbirine dikilmesi, fleboflebostomi.


premolar : a. Azı dişi önünde bulunan.


quale : n. Bir şeyin vasfı (kalitesi).