Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

decapacitation nedir?

decapacitation : a. Spermatozoon'ların menideki bir faktör (decapacitation faktörü) nedeniyle dölleme gücünün azalması veya ortadan kalkması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dextraural : a. Sağ kulağı ile sol kulağına oranla daha iyi duyan.


endosmosis : n. Dışardan içeriye doğru seyreden osmoz, dıştan içe geçişme, endosmoz (hücre içine osmoz gibi).


fungosity : n. Mantarı andıran tümörler veya tezahürler.


hydatism : n. Herhangi bir vücut boşluğunda toplanan sıvının dalgalanması sonucu oluşan ses, su sesi.


hyperesthesia : n. Aşırı boy atma, iri vücutluluk, dev yapılılık.


kataphraxis : n. Bir organı yerinde tesbit için çevresine metal destek koyma, bu amaçla yapılan ameliyat.


maltosuria : n.İdrarda maltoz bulunuşu,maltozüri.


motile : a. 1. Kendiliğinden harekete muktedir; 2. Hareket meydana getiren (kuvvet).


nanous : a. Cüce kalmış, bodur bırakılmış.


oneiroscopy : n. Hastanın akli durumunu teşhis edebilmek için rüyaları tahlil etme.


oxidize : v. Oksijen ile terkip etmek, okside etmek, tahmiz etmek, asitleştirmek.


palatolabial : a. Damak ve dudaklarla ilgili.


parapraxia : n. Hareket güçlüğü, parapraksi.


per rectum : Rektum yolu ile.


pertussis : n. Boğmaca.


phenology : n. İklim şartları ve mevsim değişikliklerinin hayvan ve bitkiler üzerindeki etkilerini inceleyen bilim dalı, fenoloji.


postglenoid : a. Glenoid çukur'un arkasında.


preinvasive : a. İstila öncesi (tümörler hk.).


prosopotocia : n. Doğumda yüz ile geliş.


Shirodkar's Operitaion : n. Serviks yetersizliklerinde, hamilelik sırasında konulan büzücü bir dikiş.