Bugün : 22 Ocak 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

decapacitation nedir?

decapacitation : a. Spermatozoon'ların menideki bir faktör (decapacitation faktörü) nedeniyle dölleme gücünün azalması veya ortadan kalkması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

borage : n. "Borago officinalis" adlı bitki, hodan (laksatif olarak kullanılır).


carcinogenic : a. Kansere sebep olan, kanser yapıcı.


cirsodesis : n. Variköz venin veya venlerin bağlanması.


cytomorphosis : n. Hücrenin belli bir görevi yüklenmek üzere tedrici olarak değişme göstermesi, hücre farklılaşması.


dysphasia : n. Disfazi, konuşma ve idrak bozukluğu.


element : n. biochem. element, eleman, unsur.


epispastic : n. Tahriş edici madde.


euphoriant : a. 1. Öfori'ye sebep olan; 2. Öfori'ye sebep olan ilaç.


fahrenheit : Bir çeşit ısı ısı lendirme sisteim.


funiculus : n. (pl. funiculi).Göbek kordonu, kordon, fonikül.


grinders : n. pl. Azı dişleri ,molar dişler.


guillotine : n. Bademcikleri çıkarmakta kullanılan ve döner ir ustura vasıtasiyle ince dilimler kesebilen cerrahi alet.


impostume : n. Çıban, cerahatli şiş.


inosemia : n. Kanda fibrin fazlalığı, inosemi.


inspissated : a. Daha yoğunbir hale koyulmuş, koyultulmuş, katılaştırılmış.


lipodystrophy : n. Vücudun üst taraındaki yağın erimesi, lipodistrofi.


mature : a. Tam gelişmiş, yetişkin, olgunlaşmış, ergin, olgun.


migrainoid : a. Migren'i andıran, migren'e benzeyen.


nonsexual : a. See: Aseual.


perceptible : a. Farkına varılabilir, hissedilebilir, seçilebilir, algılanabilir.