Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

decantation nedir?

decantation : n. Sıvıyı tortusundan ayrılacak şekilde yavaşça boşaltma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloridemia : n. Kanda klorid miktarının artışı, idrarla atılması gereken kloridlerin kanda birikim göstermesi.


crenate, crenated : a. Kertikli, cretanus.


depletion : n. 1. Boşaltmak; 2. Boşalmak.


drip : v. 1. Damlamak, damlalar halinde düşmek; 2. Damla damla akıtmak (Damar v.s. içine).


enzymuria : n. İdrarda enzim bulunması, enzimüri.


erotism : n. insel arzuların diğer herhangi bir organik veya ruhi faaliyetle birleşerek meydana getirdiği ruhi durum.


frigid : a.Cinsel soğuk (kadın).


giant : n. 1. vücutça çok iri kimse, dev ama; 2. normaline nazaran çok büyük herhangi bir oluşum (dev hücre gibi).


intercalary : a. Araya sokulmuş, ilave edilmiş.


histogeny : n. See: Histogneesis.


hyperchromatic : a. 1. Pigment fazlalığı gösteren, koyu renkli; 2. Boya alma yeteneği fazla, koyu boyanan; 3. Aşırı kromatin ihtiva eden.


hypsonosus : n. Dağ hastalığı.


interpalpebral : a. Gözkapaklararası.


intradermoreaction : n. Herhangi bir maddenin deri içine enjekte edilişini takiben oluşan reaksiyon, deri içi reaksiyonu.


invasiveness : n. Vücuda giren herhangi bir mikrobun dokulara yayılma yeteneği.


ixodes : n. İnsan ve hayvanların üstünde yaşayan bir tür parazit, kene.


luciferase : n. biochem. Lüsiferine tesir ederek ışık meydana getiren bir enzim, lusiferaz.


malingerer : n. Yalandan kendini hasta gösteren, temaruz eden.


myoseism : n. Belli bir kas veya kas grubunda düzensiz kasılmalar görülmesi hali, miyoseizm.


redox : n. biochem. Oksidasyon-redüksiyon reaksiyonu.