Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

decantation nedir?

decantation : n. Sıvıyı tortusundan ayrılacak şekilde yavaşça boşaltma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cooley's anemia : n. Akdeniz anemisi, çocuklarda görülür.


distance : n. 1. Mesae, uzaklık, iki nokta arasındaki mesafe; 2. Zaman aralığı, iki olay arasında geçen müddet.


eminentia : n. anat. Kabartı.


extravagant : a. Aşırı, çok fazla, anormal derecede,


glossoncus : n. Dili büyüten herhangi bir şişlik, şiş dil.


homan's sign : Ayak dorsofleksiyon haline getirildiğinde baldır adalelerinde ağrı duyulması.


hydromphalus : n. Göbekte sulu tümör.


hydropexia : n. Suyun vücutta alıkonulması, suyun doku hücreleri tarafından tutulması, su retansiyonu, hidropeksi.


hygroscopy : n. See hygrometry.


kinaesthesia : n. Yapılan hareketin derecesini, etkisini veya yönünü idrak yeteneğinin bulunmayışı.


mannomustine : n. Kanser tedavisinde kullanılan antimitotik bir madde.


mastoiditis : n. Mastoid çıkıntısı iltihabı, mastoid sinüslerinin iltihabı, mastoidit.


meningococcus : n. Menenjit mikrobu, menengokok, neisseria meningitidis.


neuramebimeter : n. Uyarılan sinirde uyarı ile cevap arasında geçen süreyi ölçen alet.


osteoarthritis : n. Kemik ve buna yakın eklemin iltihabı, osteoartrit.


paraumbilical : a. Göbek yakınında, göbeğe komşu, göbeğe bitişik.


pedicular : a. 1. Sap'la ilgili; 2. Bitlerle ilgili; 3. Bitlerinsebep olduğu.


podalgia : n. ayak ağrısı.


ponticular : a. Köprücüğe ait.


proct : pref. 1. Rektum anlamına önek; 2. Anüs anlamına önek.