Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

decantation nedir?

decantation : n. Sıvıyı tortusundan ayrılacak şekilde yavaşça boşaltma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecystopathy : n. Safra kesesi hastalıkalrı.


diphtheroids : n. Difteri basiline benzemekle beraber birçok bakımlardan ondan farklı, genellikle patojen olmayan basil grubu.


emulsifier : n. Emülsiyon yapıcı madde.


endodontitis : n. Diş pulpasının iltihabı.


epicranium : n. kafatası keimkleri üzeirni örten deri, kafatası deriis.


glycuresis : n. İdrarda fazla miktarda şeker (glükoz) bulunuşu.


intercentral : a. Sinir merkezleri arasında veya onlara bağlı bulunan.


guanoclor : a. Antihipertansif, tansiyon düşürücü.


hyperestrogenuria : n. İdrarda aşırı östrojen bulunuşu.


hyperpepsia : n. Mide salgısındaki hidroklorik asit fazlalığı nedeniyle gelişen hazımsızlık hali, hidroklorik asit fazlalığına abğlı sindirim bozukluğu.


hyposexuality : n. Cinsel gelişimde yetersizlik, cinsel organların ve cinsel özelliklerin yeterli gelişmemesi hali.


isuria : n. İdrarın bir kararda çıkması, muntazam idrar ifrazı.


lipoxidemia : n. Kanda yağ asidi bulunması, lipoksideim.


lysozyme : n. Hayvan ve bitki dokularında bulunan ve bakterileri yok eden madde, lisozim.


metrolymphangitis : n. Uterus lenf damarlarının iltihabı.


orthostatic : a. Dik durmaya ait veya dik durmadan ileri gelen.


otopiesis : n. 1. Kulak zarının içe çökmesi; 2. İç kulağın basınç onucunda sağırlığa sebep olması.


paradentium : n. Dişlerin boynunu çevreleyen dokunun bütünü, dişin asma cihazı.


phrenectomy : n. See: Phrenicectomy.


postanal : a. Anusun arkasında yer alan.