Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

decant nedir?

decant : v. Bir sıvıyı tortusu dipte kalacak şekilde. bir kaba yavaşça boşaltmak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colpocele : n. Vaginada şişkinlik, vagina duvarının aşağı sarkması, kolposel.


cretinous : a. Miskin(leşmiş).


cyclical vomiting : n. Çocuklarda ketosis ile birlikte görülen periodik kusma krizleri.


esohagectasis : n. Yemek borusunun genişlemesi.


fetoplacental : a. Fetus ve plasentaya ait.


gastritis : n. Mide iltihabı, gastrit.


lactophosphate : n. biochem. Laktik ve fosforik asitlerin tuzu, laktofosfat.


hemilaryngectomy : n. Larenksin kısmen ameliyatla çıkarılması.


hemodiastase : n. Kanda bulunan bir enzim, hemodiyastaz.


hypospadias : n. 1. Erkekte urethra'nın penisin arka yüzüne açılışı ile belirgin doğuştan anomali; 2. Kadında urethra'nın vagina'ya açılışıyla belirgin doğuştan anomai.


infundibulum : n. (pl. infundibula). 1. Huni; 2. Huni şeklinde geçit.


malaria : n. Malarya, sıtma.


metagranulocyte : n. See: Metamyelocyte.


orchioplasty : n. Testisin plastik ameliyatı.


pancreatolipase : n. Pankreas özsuyunda bulunan yağları eritici enzim.


pederasty : n. Oğlancılık, kulamparalık, cinsi zevkini oğlanla tatmin etme, pederasti.


pediatry : n. Çocuk hastalıkları ve tedavilerini konu alan tıp dalı, pediatri.


puboprostatic : a. Çatı kemiği (pubis) ve prostata ait.


pulmonary : a. 1. Akciğer veya akciğerlerle ilgili; 2. Akciğeri veya akciğerleri tutan, akciğerlerde yerleşen; 3. Pulmoner arterle ilgili, pulmonal, pulmoner, pulmonalis.


scoli(o)- : pref. 1. Kancalı; 2. Bükülmüş.