Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

decant nedir?

decant : v. Bir sıvıyı tortusu dipte kalacak şekilde. bir kaba yavaşça boşaltmak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clohinesterase : n. Biochem. Asetil kolini asetik asit ve koline parçalayan enzim, kolinesteraz.


desmogenous : a. Bağ dokusundan gelişen, bağ dokusundan doğan.


dyspareunia : n. Ağrılı veya zor cinsel temas.


enteral : a. gastrointestinal kanalın içinde olan, bu kanalın iç kısmında bulunan.


erythrocytorrhexis : n. Eritrositlerin parçalanması, eritrositlerin küçük parçacıklara ayrılarak dağılması.


estriol : n. biochem. Gebe kadın idrarında bulunan estrojenik bir madde.


fluoroscopic : a. Floroskopi ile ilgili.


frenal : a. Geme ait.


hyperpietic : a. 1. Esansiyel hipertansiyonla ilgili; 2. Esansiyel hipertansiyon gösteren.


iopanoic acid : n. İyotlu bir butirik asit bileşiği.


lanolin : n. biochem. Yünden çıkarılan yağlı bir madde, lanolin.


mesohyloma : n. Mezotelyumdan gelişen tümör.


motion : n. 1. Mosyon;: Hareket; 2. İshal.


nephrolysis : n. 1. Nefroliz; Böbrek parankimasının erimesi; 2. Böbreğin komşu dokulara olan yapışıkılklarından kurtarılması.


obituary : n.&a. 1. Ölüm ilanı, bir kimsenin ölümünü bildiren kısa yazı; 2. Ölümle ilgili, ölüme ait.


pelvis : n. Pelvis: 1. Kalça kemiği ve sakrumdan meydana gelmiş olan kalça kuşağı, leğen, havsala; 2. Böbrek toplayıcı kanalların açıldıkları kese, böbrek pelvisi.


pentoside : n. biochem. Pentoz'un başka bir madde ile yaptığı bileşim, pentozid.


persuasion : n. İkna etme, diğer bir kişinin zihnini etkileme, inandırma.


podium : n. Ayak (özellikle memeli hayvanların).


pontine : a. Varol köprüsüne ait, pontin.