Bugün : 25 Haziran 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

decant nedir?

decant : v. Bir sıvıyı tortusu dipte kalacak şekilde. bir kaba yavaşça boşaltmak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

contaminate : v. Kirletmek, yabancı madde etkisiyle saflığını bozmak, bulaştırmak, enfekte etmek.


contravolitional : a. İstemsiz, irade dışı.


cystology : n. mesane bahsi (bilgisi), sistoloji.


dental : a. Dişlere ait.


diaphanoscope : n. Kapalı vücut boşluğunu arkadan verilen ışıkla yadınlatıp görülebilir hale getirmede kullanılan alet, diyafanoskop.


enterobacteriotherapy : n. Barsak bakterilerinin tedavi amacıyla aşı şeklinde uygulanması.


ergostat : n. Kontraksiyon yapan kasın gördüğü işi ölçen alet.


Fallot's Tetralogy : n. İnterventriküler septal defekt (İVSD), pulmoner stenoz, sağ ventrikül hipertrofisi ve aortanın değişik yerde bulunması ile meydana elen konjenital bir kalp anomalisi.


gonalgia : n. diz ağrısı (romatizması).


hemopericardium : n. Perikardın içine kan toplanması, hemoperikart.


hygienics : n. Sağlığın korunmasını hedef tutan prensiplerin tümü.


idoxuridine : n. Antikanseröz ve antiviral etkiye sahip kimyasal bir madde.


microanalysis : n. biochem. Çok ufak miktaralrı tahlil, mikroanaliz.


myosinuria : n. İdrarda miyozin bulunuşu, miyozinüri.


neurosyphilis : n. Merkezi sinir sisteminde ağır tahribatla belirgin frengi, nörosifiliz.


nevocarcinoma : n. Nevus (ben)'den gelişen kötü huylu tümör, nevokarisnom.


osteoclasis : n. Sakatlığı tedavi maksadiyle bir kemiği kırma ameliyesi, osteoklazi.


perisaplingitis : n. Salpenks (tuba)'ı saran dokuların iltihabı, perisalpengjit.


pleuropulmonary : n. Akciğerlere ve kaburgalara ait olan.


reconstruction : n. Yeniden oluşturma, sakatlık gösteren bir organa yeniden normal şekil ve durumunu kazandırma.