Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

decannulation nedir?

decannulation : n. Herhangi bir vücut boşluğuna sevkedilen kanül (tüp)'ün çıkarılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiograph : n. Kalb vurumlarının gücünü ve şeklini kayıt etmek için kullanılan cihaz, kardiyograf.


cellulifugal : a. Hücreden uzaklaşan, hücreden uzağa doğru hareket gösteren.


chronicity : n. Uzun süre devam etme hali, müzminlik durumu.


climatology : n. İklimlerin tesirini araştıran bilgi, klimatoloji.


gynovlar : a. Östrojen ve progesteron karışımından ibaret tablet şeklinde kullanılan gebeliği önleyici ilaç.


hygroscopic : a. Nem çekici, nem çekme özelliği olan.


incorporation : n. Bir maddenin diğer bir madde ile tam olarak karışması, bünyesine girme.


injurious : a. Vücuda zarar verici, incitici.


karyotype : n. Hücre kromozomlarının yapı,biçim ve diziliş bakımından gösterdiği türe has durum, hücre kromozomlarının gösterdiği türe has örnek.


kinetin : n. biochem. Bitkilerde hücre bölünmesini sağlayan ve deoksiribonükleik asidden meydana gelen bir madde.


medullispinal : a. Omuriliğe ait.


meningomalacia : n. Zar yumuşaması.


necromancy : n. Ölmüş kimselerin ruhunu çağırarak geleceğe ait bilgler edinme, nekromansi


normochromasia : n. Hücre veya dokuda normal boyama reaksiyonu, normokromazi.


paracolpitis : n. Döl yolu kasınması, parakolpit, vaginizm.


paraffin : n. biochem. Maden kömüründen çıkarılan renksiz bir yağ, parafin.


peritoneum : n. Karınzarı, periton.


pneumoconiosis : n. Belirli tozların teneffüsü ile meydana gelen akciğer hastalığı.


provitamin : n. Kendisinden vitamin türeyen madde.


psychanopsia : n. Ruhi körlük, psikanopsi.