Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

decannulation nedir?

decannulation : n. Herhangi bir vücut boşluğuna sevkedilen kanül (tüp)'ün çıkarılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boulimia : n. Oburluk, bulimi.


chromoblastomycosis, : n. Bazı mantar türlerinin deri üzerinde meydana getirdiği renk değişimi gösteren siğile benzer oluşumlarla belirgin hastalık.


dehyration : n. biochem. Bir cisimden su çıkarma.


endophytic : a. 1. İçeriye doğru gelişen, organın içine doğru gelişme gösteren (Bu nitelikteki lezyon tümör v.s. hakkında); 2. İÇ parazit (endofit) ile ilgili.


extra-articular : a. Eklemdışı.


filiform : a. İplik ş eklinde, ipliksi, ipbiçim, filiformis.


flatus : n. 1. Hafif yel; 2. Mide veya karında gaz.


fulminic : a. biochem.Fulminat asidine ait.


glucosin : n. biochem. Glükozdan amonyak tesiriyle meydana gelen bazik madde.


hematocelia : n. Periton boşluğunda kan toplanması, hematoseli.


hyposalemia : n. Kanda tuz miktarının azalması.


impenetrable : a. İçine girilmez, delinmez, nüfus edilmez.


in : pref. 1. Olumsuzluğu ifade etmek üzere kullanılan önek; 2. İçinde, içine anlamına önek.


nephrectasia : n. Böbrek pelvisinin genişlemesi, nefrektazi.


notencephalocele : n. Kafatası arka bölümündeki bir açıklıktan bir kısım beyin dokusunun, fıtık şeklinde dışarı taşması ile belirgin anomali, notensefalosel.


nutritionist : n. Beslenme uzmanı.


orrhotherapy : n. Serum tedavisi, seroterapi.


phlebectomy : n. Bir venin ya tamamen ya da kısmen çıkarılması, flebektomi.


pseudomembranous : a. 1. Yalancı zarla ilgiili; 2. Yalancı zar gösteren, yalancı zarla örtülü; 3. Yalancı zar niteliğinde, yalancı zara benzeyen.


pyogenesis : n. 1. Cerahat meydana gelme ameliyesi, piyojenez; 2. See: pyosis.