Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

decalvant nedir?

decalvant : a.Saçı yok eden.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calyx : n. (pl. calyces). Çanak


cancerous : a. Kanserli.


caput : n. Baş, üst kısım.


chondromatous : a. 1. Kondromla ilgili; 2. Kondrom niteliği gösteren, kondrom yapısında.


compact : a.&n. 1. Tıkız, kesif, kompakt, compactus; 2. Kompres.


conductive : a. İletken.


craniorhachischisis : n. Kafatası ve omurga üzerinde doğuştan yarık bulunuşu hali.


drug : n. İlaç, ecza, drog.


homozygosity : n. Muayyen bir karakter bakımındaneş aleller ihtiva etme hali, homozigotluk.


hypocholesterolemia : n. Kanda kolesterol miktarının ileri derecede azalışı.


inaudible : a. İşitilemeyen, duyulamayan.


insidious : a.Başlangıcı farkedilemeyen, sinsi (hastalık hk.).


iridomotor : a. İrisin hareketlerine ait.


lenticonus : n. Göz merceğinin koni şeklinde çıkıntısı.


lithokonion : n. Mesane taşlarını ezip toz haline getirmede kullanılan alet.


orthodigita : n. El ve ayak parmaklarının şekil bozukluklarını düzeltme sanatı.


pasasge : n. 1. Geçit, yol; 2. Barsak işlemesi.


periurethral : a. Uretrayı saran.


polygenic : a. 1. Birkaç genle ilgili, bikaç gene bağlı (Oluşan karakter hakkında); 2.Birkaç gen'in beraber sebep olduğu, birkaç gen etkisiyle oluşmuş (Genetik hastalık hakkında).


prepotent : a. Zürriyetine daha fazla özellikler nakletme yeteneği olan (ana veya baba).