Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

decalvant nedir?

decalvant : a.Saçı yok eden.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carpus : n. Elbileği, karpus.


clip : n. Ameliyat esnasında kanı durdurmaya yarayan alet, pens.


digitalization : n. İstenilen etki temin edilinceye kadar; belli bir şema dahilinde hastaya dijital verme, dijital tedavisi, dijitalizasyon.


ecoparasite : n. Üzerinde bulunduğu arakonakçıda kendisine karşı bağışıklık meydana gelmiş olan parazit.


ferruginous : a. biochem. Demirli, demiri havi, demir pasına benzer, demir pası renginde.


giant : n. 1. vücutça çok iri kimse, dev ama; 2. normaline nazaran çok büyük herhangi bir oluşum (dev hücre gibi).


intraureteral : a. Ureter içi, ureter içinde.


larva : n. (pl. larvae). Tırtıl, kurtçuk, sürfe, larv.


micrography : n. 1. Mikroskopla görülen cisimlerin tarifi; 2. Mikroskopla muayene.


mount : n.&v. 1. Avuç içindeki lop etlerden biri; 2. Mikroskopla bakılacak şeyi içinde tutan cam levhacıklar, lam ve lamel; 3. Lamları mikroskopta incelenebilir hale getirmek.


oligochymia : n. Kimus azalması.


oxygenic : n. 1. Oksijenle ilgili; 2. Oksijenden oluşmuş, yapısında oksijen bulunan, oksijenli.


parenchymitis : n. See: Parenchymatitis.


plasmodium : n. (pl. plasmodia). Sıtmayı yapan parazitler, birkaç amipten oluşmuş mikrop, plazmodyum.


pregnanediol : n. biochem. Gebe kadın idrarında bulunan bir sterol.


refrigeration : n. Soğuk hava tedavisi.


reticulocytosis : n. Kanda retikülosit çoğalması.


sarcocyte : n. Protozoid ektoplazmalarının orta tabakası.


scatophagy : n. Gübre yeme, skatofaji.


sinapized : a. İçinde hardal bulunan, hardallı.