Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

decalvant nedir?

decalvant : a.Saçı yok eden.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calculus : n. Herhangi bir organda oluşan taş, kalkül.


cardioplasty : n. Cardia sfinkteri üzerinde yapılan plastik ameliyat.


clarity : n. Açıklık, berraklık.


craniectomy : n. Bir kafatası segmentini kesme ameliyesi, kranyektomi.


endermic : a. Cilt üzerined iğleyen, cilde sürülen (ilaç).


epoophorectomy : n. "Epoophoron"un ameliyatla çıkarılması.


euphoria : n. hastanın kendini sübjektif olarak iyi ve kuvvetli hissetmesi, öfori.


excitomotor : a. Hareket yeteneğini uyaran ilaç.


goniocraniometry : n. Kafatası açılarının ölçülmesi.


hybridity : n. Melezlik.


hypophoria : n. Bir göze ait görme ekseninin diğer göze göre daha aşağı seviyede olması.


intracerebral : a. Beyniniçinde.


laryngologist : n. Boğaz hastalıkları müteahassısı, larengolog.


lithia : n. biochem. Lityum oksidi.


mucinemia : n. Kanda müsin bulunuşu, müsinemi.


palatoglossal : a. Damak ve dil'leilgili.


quinology : n. Kınakına ağacı kabuğundan elde edilen alkaloidlerin yapı, özellik ve etkilerinin incelenmesi.


scabby : a. 1. Yara gibi kabuk kabuk olan; 2. Uyuzlu (koyun).


stimulus : n. Bir sinri v.s.'de reaksiyon hasıl edici şey münebbih, müşevvik, canlandırıcı şey, uyaran.


sulphaemolobinaemia : n. Dolaşımda sulfmethemoglobin bulunması.