Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

decalvant nedir?

decalvant : a.Saçı yok eden.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradford frame : n. Özel ortopdeik bir yatak çeşidi.


chemurgy : n. biochem. Tarım ürünlerinin yiyecek veya giyecek işlerinden ayrı maksatlara kullanılmasını inceleyen kimya dalı.


cholesterolemia : n. Kanda kolesterol bulunması


cytoplasmic : a. Sitoplazma ile ilgili.


electrosyntesis : n. Elektrik etkisi altınad bir bileşim oluşumu, elektrosentez.


erode : v. Aşındırmak.


euphoria : n. hastanın kendini sübjektif olarak iyi ve kuvvetli hissetmesi, öfori.


fibrinuria : n. İdrarda fibrin çıkması,fibrinüri.


flagellum : n. (pl. flagella). Kamçı.


inomyoma : n. Bağ ve kas dokularından gelişmiş iyi huylu tümör, fibromiyom, inomiyom.


intolerance : a. Tahammülsüzlük.


kerato-iritis : n. Kornea ile irisin iltihabı.


leaflet : n. 1. Küçük yaprak, yaprakçık; 2. Kalp kapağını oluşturan yaprak şeklindeki iki veya üç parçadan her biri, kapakçık.


malinger : v. Hasta takliti yapmak, yalandan hasta görünmek.


mesorectum : n. rektum mezosu.


myalgia : n. Belli başlı bir bozukluk görüleksizin duyulan kas ağrısı, miyalji.


omentitis : n. Omentum iltihabı, omentit.


osteophore : n. Kemki ezmeye yarayan pens.


pestilence : n. Salgın ve çok tehlikeli hastalık, veba, taun.


pituitectomy : n. Hipofiz bezinin ameliyatla çıkarılması.