Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

decalvant nedir?

decalvant : a.Saçı yok eden.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacao : n. pl. Theobroma cacao bitkisinin tohumları, bu tohumlardan kakao, çukulata ve kakao yağı elde edilir.


dentibuccal : a. Yanak ve dişlere ait.


dietician : n. Diyet uzmanı.


discoplacenta : n. Disk şekli gösteren plasenta.


ehrlich's diazo reagent : n. İdrarda ürobilinojen araştırılmasında kullanılan bir reakitf.


endometrioma : n. Endometr ihtiva eden bir tümör, endometriyom.


epizootic : a. 1. Aynı anda birçok hayvanda görülen, hayvanlar arasında bulaşıcı nitelik gösteren; 2. Belli bir hastalığın hayvanlar arasında aynı anda görülmesi, hayvanlar arasındaki hastalık salgını.


febricula : n. Ota derecede ısı yükselişi ile belirgin geçici ateş nöbeti.


inguinodynia : n. Kasıkta hissedilen ağrı, kasık ağrısı.


jusculum : n. Et suyu, et suyundan hazırlanan çorba.


multipara : n. İkiden fazla doğum yapan kadın, çok doğuran kadın.


ophidiophobia : n. Marazi yılan korkusu, ofidyofobi.


ovariopathy : n. Yumurtalık hastalığı.


personalgistics : n. Şahsiyet bilgisi.


pyrotherapy : n. Sun'i olarak vücut ısısının yükseltilemis.


sacrosiatic : a. Sakrum ve oturga kemiği (iskiyum)'neait.


sclerogenous : a. Sert doku veya madde yapan, sklerojen.


self-centered : a. Sadece kendini düşünme, benlik, bencillik.


sodemia : n. Kanda aşırı miktarda sodyum bulunuşu.


stapediovestibular : a. Üzengi kemik ve vestibüle ait.