Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

decalcify nedir?

decalcify : v. Kireçten mahrum etmek (kemik).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catagmatic : a. Kırık kemik uçlarını birbirine kaynaştırma yeteneği gösteren, bu güce sahip.


cholagogia : n. Safra kesesinden barsağa safra itrahı.


phylaxin : n. Hastalığa karşı bağışıklık sağlayan ve protein yapısında olan koruyucu madde.


physiotherapist : n. Fizik teadvi uzmanı.


vaccinogenous : a. Aşı yapan.


gyrus : n. (pl. gyri). Kıvrım, girus.


hydrogenation : n. Bileşiği hidrojenle birleştirme, bileşiğin yapısına hidrojen verme, hidrojenle doyurma.


hydrokinesitherapy : n. sulatı idmanı ile aypılan tedavi.


left-footed : a. Sol ayağını, sağ ayağına oranla daha hakim ve hünerle kullanan (herhangi bir hareketi yaparken).


myel : pref. Omurilik.


nephroplasty : n. Böbrekler üzerinde gerçekleştirilen plastik ameliyat.


nicotine : n. Nikotin, tütündeki zehirli maded.


pleocytosis : n. Serebrospinal sıvıda lenfositlerin artması, pleositoz.


posthemorrhagic : a. Kanama sonucu oluşan, kanamayı izleyen.


presbyatry : n. İhtiyarlık sebebiyle işitme bozukluğu, yaşlılıkta işitememe.


propylene glycol : n. biochem. Gliserine benzeyen, renksiz lüzuci sıvı (C3H8O2).


protoblast : n. Duvarsız (zarsız) hücre, embriyon hücrsi.


pyrogenesis : n. Haraket meydana gelme, ısıbilim, pirojenez.


quartisect : v. Dörde kesmek, dört kısıma ayırmak.


serotinus : n. geç görünen.