Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

decalcify nedir?

decalcify : v. Kireçten mahrum etmek (kemik).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavum : n. (pl. Cava). Boşluk, kovuk, oyuk, çukur.


chelate : v. Gevşek yapı gösteren bileşiği bir metalle birleştirmek, bu suretle bileşiğin yapısını kuvvetlendirmek.


cicatrectomy : n. Nedbe'nin ameliyatla çıkarılması.


corn : n. 1. Nasır, klavus 2. Boynuz, callum cornu(s)


dentagra : n.1. Diş ağrısı; 2. Diş çekmeğe mahsus özel alet.


epectal : a. 1. Fazladan ilave, gerektiğinden fazla (kısım veya oluşum); 2. Kafatası kemiklerini birleştiren sütürler içindeki herhangi bir küçük kemik.


forsa : n. (pl. fossae). Çukur (özellikle kemikte), kemki üzerinde girinti halinde çukur.


hepatoid : a. Karaciğere benzer, karaciğer gibi.


uva : n. (pl. Uvae). Kuru üzüm.


halorthritis : n. Bütün eklemlerin iltihabı, genel eklem iltihabı.


hydrothorax : n. Göğüs boşluğuna sıvı toplanması, hidrotoraks.


hypermetabolism : n. Metabolizmanın artması, metabolizma yüksekliği.


hypersensitivite : n. Aşırı hassas, hipersansitif.


hypocyclosis : n. Gözde uyum yetersizliği.


intramastoiditis : n. Mastoid çıkıntısı sinüs ve hücrelerinin iltihabı, intramastoidit.


inversion : n. biochem. 1. Dönme, ters dönme; 2. Tahavvül, değişme, sakarozun fruktoz ve glikoza ayrılması ve bu esnada polarize ışığın titreşim düzleminin sağdan sola çevrilmesi.


lousicide : n. Bitleri öldürücü ilaç.


orthocephalic, orthocephalous : a. Kafatasının uzunluğu ile eni arasındaki oranı orta derecede olan.


phonomyography : n. Kas kasılmasından meydana gelen seslerin kaydedilmesi.


phytomitogenes : n. (pl.) In vitro ve muhtemelen de in vivo olarak bağışıklığı güçlendiren maddeler.