Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

decalcify nedir?

decalcify : v. Kireçten mahrum etmek (kemik).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caecal : a. Çekuma ait, çekal, caecalis.


cementoclasia : n. Diş sementi'nin normal yapısını kaybetmesi, sement harabiyeti.


phthisiology : n. Verem hastalıkları bilgisi, ftizyoloji.


iridolysis : n. İris'i çevresindeki patolojik yapışıklıklardan ayırma, bu amaçla yapılan ameliyat.


irresponsible : a. 1.Sorumluluğunu kavrama yeteneğinden mahrum; 2. Sorumluluğunu kavrama yeteneğinden mahrumiyet sebebiyle hareketlerinden mesul olmayan kimse,sorumsuz kimse (Bazı akıl hastaları gibi).


isodiametric : a. Aynı çapta.


leptosome : n. Dar göğüs, uzun yüz ve sivri burunla karakterize vücut yapısı, leptozom tip.


levigate : v. Bir maddeiy henüz nemli iken ezip toz haline getirmek, düz etmek.


lymphangitis : n. Lenf damarı iltihabı, lenfanjit.


lymphology : n. Lenf bilgisi, lenfoloji.


maritonucleus : n. Döllenmiş yumurta nüvesi.


nephrocele : n. Böbrek fıtığı, nefrosel.


palmaris : a. See: Palmar.


parotidean : a. Paratid bezi ile ilgili.


peripharyngeal : a. Farenks çevresindeki, farenks'i çevreleyen.


phagokaryosis : n. Hücre nüvesinin yaptığı fagositoz.


phospholipin : n. See: phospholipid.


plasmodium. : n. 1. Plasmodium cinsi herhangi bir parazit; 2. Çok çekirdekli protoplazma, içinde iki veya daha fazla çekirdek bulunan protoplazma kitlesi.


pneumatosis : n. Midede veya vücudun başka yerinde anormal miktarda hava veya gaz bulunması, pnömotoz.


roentgenography : n. Radyografi, röntgenografi.