Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

decalcified nedir?

decalcified : a. Kalsiyum tuzları ihtiva etmeyen, kalsiyumsuz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastolysis : n. Gelişme devresindeki embriyonik hücre kitlesinin çözülüp erimesi, eriyip yok olması.


blepsopathia : n. Aşırı göz yorgunluğuna bağlı nevrasteni.


body : n.  pl. bodies]. 1. Vücut, beden; 2. Madde, cisim, corpus.


defibrinated : a. Fibrini alınmış, fibrinsiz.


dextranase : n. Şekerlerden asit açığa çıkarak diş minesinin bu asit tarafından mahvedilmesini engelleyen bir enzim.


electronegative : a. Menfi (negatif) elektrikli


gastrolysis : n. Mide ile komşu oluşumlar arasındaki yapışıklıkların ameliyatla ayrılası.


lacunule : n. Lakunacık.


subepiglottic : a. Epiglotis altında.


guttural : a. Gırtlağa ait.


humeroradial : a. Humerus ve radyusa ait.


lentiglobus : n. Göz merceğinin küresel çıkıntısı.


lymphangiotomy : n. Lenf damarı ameliyatı, lenfanjiotomi.


mephitic : a. Zehirleyici, fena kokulu.


myasthenic : a. 1. Miyasteni ile ilgili; 2. Miyasteni gösteren, miyasteni ile belirgin.


negativism : n. Akıl hastalıklarının her şeye karşı düşüncesizce ayak diremesi ve herşeyin aksini iddia etmesi, negativizm.


oasis : n. (pl. oases). Hastalıklı bir bölgede bulunan sağlam doku adacığı veya noktası.


otodynia : n. See: Otalgia.


phenylalanine : n. Tiroksin ve adrenalin ile ilgisi olan temel bir amino asit.


presystolic : a. Sistolden önce olan.