Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

decalcified nedir?

decalcified : a. Kalsiyum tuzları ihtiva etmeyen, kalsiyumsuz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

borage : n. "Borago officinalis" adlı bitki, hodan (laksatif olarak kullanılır).


cerebrosclerosis : n. Beyin dokusunun sertleşmesi, beyin sklerozu.


chondrogenic : a. Kıkırdak oluşturan.


dermis : n. See: Derma.


exsanguine : a. Kansız.


gastrocnemial : a. Baldır ikiz kasına ait, gastrocnemialis.


teratospermia : n. Meni içinde şekil bozukluğu gösteren spermatozoonların bulunuşu hali, teratospermi.


hypoesthesia : n. Sinirlerdeki hassasiyetin azalması, duyarlık yitimi, hipoestezi.


indicanemia : n. Kanda indikan bulunuşu.


intern : n. Hastanede yatıp kalkan doktor veya operatör.


lymphoplasm : n. See:Spongioplasm.


menstruation : n. Adet görme, menstruasyon, 4 haftada bir büluğ çağını geçirmiş kız ve kadınlarda jenital kanama (müddeti), adet, aybaşı, hayız.


neuroepitelial : a. 1. Dış uyarıları alan hücrelerle ilgili, nöroepitelyum'a ait; 2. Uyarıları alan hücrelerden yapılı, bu nitelikte hücrelerden oluşmuş.


normokalemia : n. Kandaki potasyum miktarının normal sınırlar içinde oluşu, normokalemi.


posseting : n. Çocuklarda, az miktarda pıhtılaşmış sütün kusarak çıkarılması.


prosectorium : n. Eğitim amacıyla kadavranın parçalara ayrıldığı yer, diseksiyon salonu.


pyrenemia : n. Kanda çekirdekli eritrositlerin bulunuşu.


sectio : n. 1. Kesme; 2. Kesit.


seton : n. 1. Kıl fitili, 2. Kıl fitilinden çıkan cerahat.


snore : v. 1. Uyku veya koma esnasında sesli nefes alıp vermek, horlamak; 2. Horlama sonucu çıkan ses, horultu.