Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

decalcified nedir?

decalcified : a. Kalsiyum tuzları ihtiva etmeyen, kalsiyumsuz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dehiscence : n. Bir yarada olduğu gibi, yarmak ve delmek suretiyle bir oluşumun açılması.


descending : n. İnen, aşağıya doğru seyir gösteren.


flagellata : n. Kamçılı protozoonlar, bir veya birkaç kamçıya sahip protozoon'lar sınıfı.


flank : n. Böğür.


goldthwait belt : n. Sırt yaralanmalarında kullanılan çelik kısımları olan geniş bir kemer.


hermaphroditism : n. Kişide her iki cinse ait cinsiyet bezleri (testis ve over)'nin beraber bulunuşu hali.


intercanalicular : a. Kanallar arasında.


teratoid : a. Ucube şeklinde.


heel : n. Topuk, ökçe


heterotransplant : n. See: Heterografit.


mosquitocide : a.&n. Sivrisinekleri yokeden (ilaç), moskitosid.


mutagenicity : a. Genlerle ilgili mutasyonlar meydana getirme veya kromozomlarla ilgili sapmalar hasıl etme özelliğine sahip olan.


nephrophthisis : n. Böbrek tüberkülozu, nefrofitiz.


osteoclastoma : n. Dev hücreli kemik tümörü.


paroxysm : n. Hastalık belritilerinni birdenibre artması, paroksizm.


pharyngoscope : n. Yutak muayenesine mahsus alet, farengoskop.


preaortic : a. Aort önü, aort önünde.


pronunciation : n. Kelimeleri söyleyiş şekli, telaffuz.


pyocephalus : n. Beyinapsesi, piyosefal.


screening : n. Araştırma, tarama.