Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

decalcification nedir?

decalcification : n. Dokuların kireçli maddelerden mahrum kalması, kalsiyum yokluğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ductule : n. Kanalcık, borucuk, ductulus.


fold : n. Kat, kıvrım.


hemiepilepsy : n. Yarım epilepsi (vücudun tek tarafında olan).


hydroxide : n. biochem. Bir maden veya radikalin hidrojen ve oksijen ile oluşturduğu bileşim, hidroksit.


hypnotic : a. 1. Uyutucu (ilaç); 2. Uykuya ait.


interrupted : a. Kesilmiş, kesik kesik, aralıklı.


lunacy : n. Delilik, cinnet, akıl hastalığı.


malodorous : a. Hoşa gitmeyen koku gösteren, fena kokulu.


mancinism : n. Sol elini daha hünerle kullanma hali, solaklık.


melanoplakia : n. Ağız mukozasında pigmentli lekeler bulunması.


ovariotomy : n. Yumurtalık veya yumurtalık tümörü çıkartılması, ovaryotomi.


pedometry : n. Pedometre ile adım sayısının kaydedilmesi.


periesophaeal : a. Özofagus çevresinde, ösofagus (yemek borusu)'u çevreleyen.


plasmapheresis : n. 1. Plazma proteinlerinin elektroforez yolu ile birbirlerinden ayrılması; 2. Kanın şekilli elementlerinin santrifugasion yolu ile plazmadan ayrılması.


pulpal : a. Pulpa ile ilgili.


sequestrum : n. (pl. sequestra) Ölmüş, hayatiyetini kaybetmiş kemik parçası, sekester.


spectrum : n. Işığın prizmadan geçreken yedi renge ayrılmasından meydana gelen renkli şerit.


stenopeic : a. Dar delikli veya yarıklı.


tarantula : n. Tarantizm'e sebep olan zehirli bir örümcek.


temporo : pref. Şakak bölgesi veya şakak kemiği anlamına önek.