Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

decalcification nedir?

decalcification : n. Dokuların kireçli maddelerden mahrum kalması, kalsiyum yokluğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchiectasis : n. Bronş veya bronşiyollerin genişlemesinden doğan müzmin bir akciğer hastalığı, bronşektazi.


bud : n. Tomurcuk, tomruk, konca, bitki tomurcuğuna benzeyen herhangi bir oluşum (yeni gelişen embriyo gibi).


demimonstrosity : n. Canlının yaşamasını engelleyecek derecede ağır olmayan, doğuştan mevcut sakatlık.


dissimilar : a. Birbirinden farklı, birbirine benzemeyiş.


erythrasma : n. Uylukların iç taraflarında torbalarda ve koltuk altlarında meydana gelip kırmızı plaklarla kendini gösteren kronik ve bulaşıcı bir deri hastalığı.


gangliectomy : n. Ganglion'un ameliyatla çıkarılması.


gastroenteritis : n. Mide ve barsakların iltihabı, gastroenterit.


genesis : n. Meydanag elme, doğam, üreme, jenez.


subgrondation : n. Bir kemik parçasının diğerinin altında ezilmesi.


guttural : a. Gırtlağa ait.


incubator : n. İçi daima tabii vücut hararetini muhafaza eden ve vakitsiz doğmuş çocukları koymak için kullanılan kutu biçiminde bir cihaz.


keratoscleritis : n. Kornea ile skleranın iltihabı.


lymphopoiesis : n. Lenfosit veya lenf dokusu gelişimi.


microcyst : n. Çok küçük kist, mikrosist.


murmur : n. Kalb v.s.yi dinlerken işitilen üfürüm, sufi.


ototoxic : a. Kulak üzerinde toksik etkisi olan.


phagedenoma : n. Sür'atle yayılan ülser.


posterolateral : a. See: Postero-external.


symphysiotomy : n. Doğumu kolaylaştırmak için pubis semfizinin kesilmesi, semfizyotomi (eski metot).


synaptic : a. Sinapsa veya sinapsise ait.