Bugün : 21 Mayıs 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

debrisoquine nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

debrisoquine : n. Hipotansif madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cytostatic : a. Hücre gelişimini durduran, hücrelerin çoğalmasını önleyen.


dextrocularity : n. Sağ göz ile sol göze oranla daha iyi görebilme hali, sağ göz hakimiyeti.


formulary : n. 1. Reçete mecmuası, kodeks; 2. Formüler, formül kitabı.


inelasitc : a. Elastikiyetsiz, esnek olmayan.


laryngoplegia : n. Gırtlak (larenks) felci, larengopleji.


lymphokinesis : n. Yarımdairesel kanallardaki endolenf hareketi.


malarial : a. Sıtmalı.


microgenia : n. Çenenin normale oranla çok küçük oluşu.


musculotendinous : a. kas ve kirişlere ait.


oscillogram : n. Osilografi yoluyla elde edilen, titreşimleri gösteren çizelge, osilogram.


oxysalt : n. biochem.Oksasit tuzu.


palpate : v. El ile muayene etmek.


pediatrics, pediatry : n. Çocuk hastalıkları ile uğraşan tıp kolu, pediyatri.


phloretin : n. biochem. Florizinden türeyen beyaz, billuri bileşim (C15H14O5).


phorology : n. Hastalıkların bulaşmasını inceleyen bilim dalı, foroloji.


plication : n. 1. Kıvrım, kat; 2. Kıvrılma, katlanma; 3. Duvarlarında kıvrılar oluşturmak suretiyle organ hacmini küçültme ameliyatı.


pneumat(o) : Pref. 1. Hava veya gaz; 2. Ackiğer; 3. Nefes.


postmastectomy : n. Mastektomi sonrası, mastektomi'den sonra (görülen, oluşan).


pseudomyopia : n. Kirpksi kasların zaman zaman spazmına bağlı olarak gelişen miyopi hali, yalancı miyopi.


psych : pref. Akıl, zihin, ruh anlamına önek.