Bugün : 19 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

debridement nedir?

debridement : n. F. Cerrahide bir yarada bulunan bütün yabancı cisimlerle, hasarlı veya enfekte dokuların tamamen çıkarılması, temizlenmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blister : n. 1. Kabarcık; 2. Yakı; 3. Pehlivan yakısı.


cephaloridine : n. Cephalosporin'lerden elde edilen yarı-sentetik bir antibiotik.


cervimeter : n. Uterus serviksi'nin boyunu ölçmede kullanılan alet.


clavicle : n. Köprücük kemik,klavikula, clavicula.


dilated : a. Genişlemiş.


fugue : n. Kişiyi evinden ve çevresinden ayrılarak gayesiz gezip dolaşma gibi davranışlara iten, bir ölçüde karakter değişimi ile belirgin geçici durum (Kişi bu tablo'dan sıyrıldığı zaman olanları hatırlamaz).


fundusectomy : n. Mide fundusunun ameliyatla çıkarılması.


utricular : a. 1. Kırbacağa ait, utricularis; 2. mesane şeklinde.


impregnated : a. Gebe, hamile.


intermittent : a. Gayrimuntazam, fasılalı, intizamsız, entermitan.


intumescent : a. Şişen, büyüyne, kabaran.


leiomyoma : n. Çizgisiz kas lifi tümörü.


lockjaw : n. 1. Tetanos, kazıklı humma; 2. Fizyolojide birbiri peşi sıra gelen uyartıların adelede meydana getirdiği kasılma; 3. Klinikte Nicolailer basilinin yaptığı adalelerde kasılmalarla beliren toksik hastalık (... Temel belirtileri ateş, risus sardonicus ve opistotonus'dur).


marginal : a. 1. Kenara ait; 2. Kenarda meydana gelen, bilicnin kenarında olan, belirsiz şekilde hissolunan, marjinal, marginalis.


meningorrhagia : n. Beyin zarı (meninks) kanaması.


palpebra : n. (pl. palpebrae). Göz kapağı.


phorometer : n. Göz ekseninin sapmasını ölçen alet.


premaxillary : a. Maksilla önü, üst çene kemiği önünde bulunan.


presenium : n. Yaşlılık öncesi devre, yaşlılığa geçiş devresi.


reticulo-endothelial system : v. İnvivo olarak zerkedilen boyaları tutma özelliği gösteren bir grup hücre.