Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

debridement nedir?

debridement : n. F. Cerrahide bir yarada bulunan bütün yabancı cisimlerle, hasarlı veya enfekte dokuların tamamen çıkarılması, temizlenmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dipsogen : n. Susuzluk yaratan madde, su ihtiyacı uyaran herhangi bir madde.


dyflos : n. Neostigmin ve eserine benzer etkisi olan bir fluor türevi.


eclectic : 1. Eklektisizm'le ilgili; 2. Çeşitli kaynaklardan seçilen veya toplanan.


galactopoiesis : n. Süün meydana gelişi, memelerde süt oluşması.


galactose : n. biochem. Süt şekerinden yapılan bir çeşit şeker.


gallop : n. 1. Dört nala koşuş ile belirgin at gidişi; 2. Kalpte birinci ve ikinci seslere eklenen anormal üçüncü veya dördüncü ses işitilmesiyle belirgin kalp ritmi, galo irtmi.


hema, hemato : pref. Kan.


homozygosity : n. Muayyen bir karakter bakımındaneş aleller ihtiva etme hali, homozigotluk.


ketoacidosis : n. Kanda keton cisimciklerinin artması nedeniyle meydana gelen patolojik durum, ketoasidoz.


mycoderma : n. deri mantarı, mikoderm


ophthalmic : a. Göze ait, oftalmik, ophthalmicus.


orthopsychiatry : n. Zihni ve teessüri gelişmeyi inceleyen psikiyatri dalı.


panophobia : n. Herşeyden korkma hastalığı, marazi korku, panofobi (panfobi).


peridesmitis : n. Bağı saran zarın iltihabı peridesmium iltihabı.


portacaval : a. Vena porta ve vena cava inferior ile ilgili.


psychoprophylactic : a. 1. Psikoprofilaksi ile ilgili; 2. Akıl ve ruh hastalıklarına karşı kişiyi koruyucu, akıl ve ruh hastalığını önleyici.


resistance : n. Mukavemet, direnç, rezistans.


semisupination : n. Supinasyon hareketine meyilli olma hali.


spiradenitis : n. Ter bezi iltihabı.


synchondrosis : n. (pl. synchondroses). Bir kemiğin parçalarının birbiriyle birleşme yerindeik kıkırdak kısım, birleştirici kıkırdak, sinkondroz(is).