Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

death nedir?

death : n. Ölüm. mors, exitus.

death bed : Ölüm döşeği.


Black death : Eceli ile ölüm;


Cot death : Bebeğin, belirli bir sebep olmaksızın ilk aylar içinde aniden ölmesi, kundak içi ölümü, vani bebek ölümü sendromu;


local death : Vücudun herhangi bir bölgesinde görülen nekroz, gangren;


intrauterine death : Fetüs'ün uterus içinde ölümü.;


neonatal death : Yenidoğan bebek ölümü, doğumu takiben 28 gün içinde vuku bulan bebek ölümü;


perinatal death : Doğuma yakın, doğum sırasında veya doğumu takiben ilk hafta içinde görülen bebek ölümü;


prematüre (untimely) death : Gençlikte ölüm, vatinden evvel (erken) ölüm;


sudden death : Ani ölüm.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchi : n. Trachea'nın alt tarafta ikiye ayrılması ile meydana gelen iki adet tüp şeklinde oluşum.


chiro, : pref. See: Chir.


clap : n. Belsoğukluğu.


cotarnine : n. biochem. Narkotinden çıkarılan acı bir alkaloid (C12H18NO2H2O).


dermato- : pref. See: Derm.


ensisternum : n. Sternum'un uç kısmı. See: Xiphoid process.


hematopexis : n. See: Hematopexia.


lapina : n. Tavşanlardan elde edilen aşı maddesi, lapina.


melotia : n. Kulak kepçesinin doğuştan normal yerinde bulunmaması.


myelin : n. Sinir iplikleri ile Schwann zarı arasında eyr almış lipoid terkibindeki madde, miyelin.


nonexistence : n. Mevcut olmayış, yokluk.


nourishment : n. 1. Gıda, besle(n)me, tagaddi; 2. Emzirme.


ovogenesis : n. See: Oogenesis.


pars : n. (pl. partes). Bölüm, kısım, parça.


periodic : a. 1. Belirli aralıklarla meydana gelen; 2. Tekrar vukubulan, periodik.


phrenocardia : n. Kalb semptomları ile belirli ruhi durum.


physostigminism : n. Physostigmine zehrilenmesi.


strabismometer : n. Şaşılık derecesini ölçme aleti.


subtotal : a. Natamam.


tetravalent : a. Dört değerli.