Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

death nedir?

death : n. Ölüm. mors, exitus.

death bed : Ölüm döşeği.


Black death : Eceli ile ölüm;


Cot death : Bebeğin, belirli bir sebep olmaksızın ilk aylar içinde aniden ölmesi, kundak içi ölümü, vani bebek ölümü sendromu;


local death : Vücudun herhangi bir bölgesinde görülen nekroz, gangren;


intrauterine death : Fetüs'ün uterus içinde ölümü.;


neonatal death : Yenidoğan bebek ölümü, doğumu takiben 28 gün içinde vuku bulan bebek ölümü;


perinatal death : Doğuma yakın, doğum sırasında veya doğumu takiben ilk hafta içinde görülen bebek ölümü;


prematüre (untimely) death : Gençlikte ölüm, vatinden evvel (erken) ölüm;


sudden death : Ani ölüm.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coccygectomy : n. Koksiksin ameliyatla çıkarılması.


cricotracheotomy : n. Krikoid kıkırdak aracılığıyla trakea'ya kesit yapma, krikoid kıkırdak üzeirnden geçrekleştirilen trakeotomi.


cube : n. zar, küb, cubus.


deacidification : n. Asit etkiyi ortadan kaldırma, asidi nötralize etme.


defurfuration : n. Dökülme, deri veya mukoza yüzeyindeki hücrelerin dökülmesi.


divergent : a. Birbirinden uzaklaşan.


eurhytmics : n. Müziğe uygun olarak yapılan ahenkli hareketler.


hemapophysis : n. kaburga kıkırdağı, hemapofiz.


hemolyzation : n. Hemoliz oluşması.


identification : n. Psikolojide, kişiliğin başka bir kimseye ait kişilik örnek alarak geliştirilmesi.


iodophil : n. See: iodinophil.


ixodes : n. İnsan ve hayvanların üstünde yaşayan bir tür parazit, kene.


larvivorous : a: See: Larviphagic.


levitation : n. Havaya yükselme hissi, kişinin, rüyada veya bazı ruhsal bozukluklarda görüleceği üzere havaya yükseldiğini veya havada durduğunu hissetmesi.


meniscectomy : n. Diz eklemi yarımay şeklindeki kıkırdağın ameliyatla çıkarılması.


menoplania : n. Adet esnasında uterus dışı herhangi bir organ veya bölgeden kan gelişi, vikaryöz menstrüasyon.


milieu : n. etraf, civar, muhit, ortam.


notch : n. Çentik, diş.


osteomyelograph : n. Kemik iliğinin röntgenle muayenesi, osteomiyelografi.


overeating : n. Aşırı yeme, doymak bilmez şekilde yeme.