Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

death nedir?

death : n. Ölüm. mors, exitus.

death bed : Ölüm döşeği.


Black death : Eceli ile ölüm;


Cot death : Bebeğin, belirli bir sebep olmaksızın ilk aylar içinde aniden ölmesi, kundak içi ölümü, vani bebek ölümü sendromu;


local death : Vücudun herhangi bir bölgesinde görülen nekroz, gangren;


intrauterine death : Fetüs'ün uterus içinde ölümü.;


neonatal death : Yenidoğan bebek ölümü, doğumu takiben 28 gün içinde vuku bulan bebek ölümü;


perinatal death : Doğuma yakın, doğum sırasında veya doğumu takiben ilk hafta içinde görülen bebek ölümü;


prematüre (untimely) death : Gençlikte ölüm, vatinden evvel (erken) ölüm;


sudden death : Ani ölüm.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbonize : v. biochem. Kömürleştirmek, yakmak, karbon ile doldurmak.


cephalic : a. Başa ait, kefalik, cephalica.


chemotherapeutical : Kemoterapi ile ilgili.


chloropenia : n. kanda klorid miktarının ileri derecede azalması.


corrosive : a. Yakıcı, çürütücü, aşındırıcı.


endosmotic : a. Endozmoz'lai lgili.


gastrula : n. Embriyonun gelişmesinde blastula devresini takip eden ve iç ve dış iki tabaka ve bir boşluk arzeden safha.


lagophthalmia : n. Gözlerin uykuda açık kalması hail.


hydrocolpos : n. Vaginanın içinde sulu sıvı toplanması, hidrokolpoz.


hypopinealism : n. Kozalaksı bezin faaliyet azalması.


internuncial : a. Vücudun farklı kısımlarını birbirine bağlayan (sinirler).


interolivary : a. Zeytinsi cisimlerarası.


lymphangitis : n. Lenf damarı iltihabı, lenfanjit.


myocrismus : n. kas kasılmasına bağlı olarak oskültasyon esnasında duyulan çıtırtı sesi.


oophoroma : n. Habis yumurtalık tümörü.


photoscope : n. Işık kuvvetini ölçme aleti, fotoskop, fotometre.


phototaxis : n. Işığa yönelme hareketi.


sacrouterine : a. Sakrum ve uterus7a ait.


secundipara : n. İki defa doğum yapan kadın (para II).


sudan : n. biochem. Bir boya maddesi.