Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

death nedir?

death : n. Ölüm. mors, exitus.

death bed : Ölüm döşeği.


Black death : Eceli ile ölüm;


Cot death : Bebeğin, belirli bir sebep olmaksızın ilk aylar içinde aniden ölmesi, kundak içi ölümü, vani bebek ölümü sendromu;


local death : Vücudun herhangi bir bölgesinde görülen nekroz, gangren;


intrauterine death : Fetüs'ün uterus içinde ölümü.;


neonatal death : Yenidoğan bebek ölümü, doğumu takiben 28 gün içinde vuku bulan bebek ölümü;


perinatal death : Doğuma yakın, doğum sırasında veya doğumu takiben ilk hafta içinde görülen bebek ölümü;


prematüre (untimely) death : Gençlikte ölüm, vatinden evvel (erken) ölüm;


sudden death : Ani ölüm.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalodidymus : n. Göğüs, pelvis, kol ve ayak kısımları tek vücut halinde bitişmiş olmasına rağmen başları ayrı yapışık ikizler.


copperas : n. biochem. Demir sülfatı, zaç.


diaphragm(a) : n. Diyafram(a), göğüsle karın boşluğunu birbirinden ayıran kas bölme, diaphragma.


diaphragmalgia : n. Diyafram ağrısı.


exophtalmic : a. Ekzoftalmiye ait.


gloss (o) : pref. Dil.


gnathoschisis : n. Üstçenenin konjenital yarığı.


teratomatous : a. teratom'a benzer, teratom gibi.


intracerebellar : a. Beyincik (cerebellum) içi, beyincik içinde.


lenitive : a. 1. Dışkıyı yumuşatıcı, mülayim, laksatif; 2. teskin edici, hafifletici, esas sebebi ortadan kaldırmaksızın ağrı ve acıyı azaltıcı ilaç.


lethane : n. İnsektisid özellikleri olan thiocyanate türevlerinden meydana getirilen bir karışım.


macrostomia : n. Büyük ağızlılık, ağzın aşırı büyüklüğü, makrostomi.


maieusiomania : n. Doğumu takiben çılgınlık hali, doğum sonu psikoz.


mumps : n. Kabakulak hastalığı, epidemik parotid.


neoblastic : a. Yeni dokudan kaynak alan.


pareunia : n. Birleşme, cinsel ilişki.a. 1. Hafif felç ile ilgili; 2. Hafif felç gösteren, hafif felçli; 3. Dementia paralytica ile ilgili; 4. Dementia paralytic gösteren.


prognathometer : n. Çenenin ileriye doğru çıkıntı derecesini ölçen alet.


repolarization : n. Kutuplaştırma.


retrodeviation : n. Arkaya doğru çarpıklık.


short breath : Nefes darlığı, astma,