Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

death nedir?

death : n. Ölüm. mors, exitus.

death bed : Ölüm döşeği.


Black death : Eceli ile ölüm;


Cot death : Bebeğin, belirli bir sebep olmaksızın ilk aylar içinde aniden ölmesi, kundak içi ölümü, vani bebek ölümü sendromu;


local death : Vücudun herhangi bir bölgesinde görülen nekroz, gangren;


intrauterine death : Fetüs'ün uterus içinde ölümü.;


neonatal death : Yenidoğan bebek ölümü, doğumu takiben 28 gün içinde vuku bulan bebek ölümü;


perinatal death : Doğuma yakın, doğum sırasında veya doğumu takiben ilk hafta içinde görülen bebek ölümü;


prematüre (untimely) death : Gençlikte ölüm, vatinden evvel (erken) ölüm;


sudden death : Ani ölüm.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchiolectasis : n. Bronşiyollerin genişlemesi.


ejaculation : n. Fışkırma, atım (meni, idrar v.s) ejaculatio


esophagoenterestomy : n. Yemek borusu ile ince barsak arasında ameliyatla eçit oluşturma, midenin çıkarılmasını takiben yemek borusu ile ince barsağın ağız ağıza dikilmesi.


filamentous : a. 1. İplik gibi, kıl gibi; 2. İplik şeklinde ince uzun oluşumlardan ibaret.


gomme : n. Frenginin üçüncü döneminde rastlanan oluşumlar, goma.


hangnail : n. Tırnak yatağından çıkan dar bir deri bandı, şeytantırnağı.


humoral : a. Vücut sıvılarından ileri gelen


hypermotility : n. Hareketlerin normalden daha çok oluşu.


id : Bir enfeksiyon adının sonuna eklendiğinde, bu enfeksiyona bağlı olarak gelişen alerjik deri reaksiyonlarını niteleyen bir takı.


jugulation : n. Tıbbi müdahale ile hastalığın derhal önlenmesi.


neurocyte : n. Sinir hücresi, nevrosit.


oophoron : n. Yumurtalık.


otocleisis : n. Kulak yollarının tıkanması.


per vias naturales : a. Tabii yollardan, tabi yollar aracılığıyla.


pia mater : n. Beyin ve omuriliği saran üç zardan en içteki, ince vasküler yapı gösterenzar.


proctocele : n. Rektumun bir parçasının vagina içine fıtık yapması, proktosel, rektosel.


putrid : a. Kokuşma sonuu meydana gelen maddeler yüzünden kokan, pütrid.


radix : n. (pl. radices). Kök.


synosteotome : n. Mafsal kesme lanseti.


tyrosinase : n. biochem. tirosin adındaki bir aminoasidi parçalayan bir enzim.