Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

dearticulation nedir?

dearticulation : n. 1. Eklemi oluşturan kemiklerin yerinden oynaması, eklem çıkığı; 2. Kol veya abcak gibi bir organın eklem seviyesinden kesip çıkarılması, disartikülasyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bioscopy : n. Canlılık işaretlerinin bulunup bulunmadığını tesbit için yapılan muayene.


capsule : n. Bir eklemi çevreleyen bağlar, kapsül, capsula.


cystostomy : n. İdrar kesesinin batın cidarına ağızlatırıldığı ameliyat.


dichromic : n. biochem. İki atom kromu ihtiva eden.


epithelization : n. 1. Epitel dokusunun rejenerasyonu; 2. Epitel dokusunun bir yeri örtmesi.


ergotamine : n. Migren tedavisinde kullanılan bir ergot alkaloidi.


esophagoptosis : n. Özofagusun düşmesi (sarkması), özofagoptoz.


gastrostoma : n. Mide fistülünün dışarıya açılan ağzı.


homeopath : n. Homeopati yoluyla tedavi yapan hekim.


hypouricemia : n. Kanda ürik asit miktarının ileri derecede azalışı.


hysteropia : n. Vizyonun histerik bozukluğu, histeropi.


intratumour : a. Tümörüniçnide.


neurosis : n. Sinir ve ruh bozukluğu, nevroz.


nummular : n. Para şeklinde olan, para dizisi şeklinde sıralanmış durumda bulunan.


obex : n. Obeks.


pathetic : a. Duygulanıran, duygusal, içe işleyici


pathomorphosis : n. Salgından salgılan bir hasatlığın karakterinin değişmesi, patomorfoz.


photoptarmosis : n. Işık tesiriyle hapşırma.


pyorrhea : n. (Özellikle diş etinde) irin akması, bol cerahat akması, piyore.


rauwolfia : n. Bir hint bitkisinin kökü.