Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

dearticulation nedir?

dearticulation : n. 1. Eklemi oluşturan kemiklerin yerinden oynaması, eklem çıkığı; 2. Kol veya abcak gibi bir organın eklem seviyesinden kesip çıkarılması, disartikülasyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bismuthosis : n. Bizmut'un organizma tarafından emilmesi sonucu hasıl olan zehirlenme, bizmut zehirlenmesi.


coctoprecipitin : n. biochem. Isıtılmış serum veya başka antijen zerketmekten ileri gelen presipitin.


gentamicin : n. Micromonospora purparea tarafından meydana getirilen bir antibiotik.


glucose : n. biochem. Şeker, glükoz (C6H12O6).


instrument : n.Alet.


intrapyretic : a. Ateşli devrede, hastalığın ateşli devresi esnasında.


keratogneetic : a. Keratojeneze ait.


mastectomy : n. Göğsün (memenin) ameliyatla çıkarılması, mastektomi.


meningococcus : n. Menenjit mikrobu, menengokok, neisseria meningitidis.


migraine : n. Yarım baş ağrısı.


neuronyxis : n. Sinire zerk yapma.


normokalemia : n. Kandaki potasyum miktarının normal sınırlar içinde oluşu, normokalemi.


pachymenia : n.Cilt veya zar kalınlaşması, pakimeni.


polyandry : n. 1. Bir kadının birden fazla erkekle, aynı anda evli olması hali veya adeti (Bazı ilkel kabilelerde görülür); 2. İki veya dahafazla erkek pronucleus7un aynı dişi pronucleus'la birleşmesi.


preretinal : a. Retina önünde.


prime : a. İlk, birinci, primus.


principle : n. biochem. Bir maddenin müessir bir parçası.


procainamide : n. Paroksismal taşikardi gibi kalb aritmilerinin tedavisinde kullanılan bir prokain türevi.


pseudochorea : n. Yalancı kore.


rhinopharyngocele : n. Nazofarenks tümörü.