Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

dearterialization nedir?

dearterialization : n. Arterel kanın, oksijeni tükenip karbondioksidinin artımı sonucu venöz kan niteliği alışı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cenadelphus : n. Her ikisi de ayrı gelişmiş olup, sadece birkaç organı müşterek yapışık ikizler.


cholemimetry : n. Kandaki safra yollarını ilgilendiren herhangi bir hastalık.


chylomicronemia : n. Kanda yağ zerreciklerinin bulunuşu.


decompensation : n. Yetmezlik, kifayetsizlik, telafi edememe.


dors : pref. Arka, sırt anlamına önek.


endoappendicitis : n. Apandisin müköz zarının iltihabı.


endogenic : a. see: endogenous


entero-anastomosis : n. Barsak anastomozu.


excitor : n. Uyarıcı (sinir).


formation : n. Oluşum, teşekkül, formatio.


lacrima : n. Gözyaşı.


homograft : n. Aynı türün bir ferdinden diğer bir ferdine nakledilen doku veya organ.


hyperinsulinism : n. Aralıklı vyea devamlı olarak bilinç kaybı ile kendini gösteren, bazen konvülsiyonların da birlikteg örüldüğü klinik bir tablo.


ileitis : n. İleum iltihabı, ileit.


lemic : a. Bulaşıcı hastalığa ait (veba gibi).


magnesium : n. biochem. Mg sembolü ile bilinen atom no: 12 ve atom ağırılğı: 24-32 olan kimyasal element, magnezyum.


occipitomastoid : a. Artkafa kemiği ve mastoid çıkıntısına ait.


oculomotor : a. 1. Göz küresinin hareketleriyle ilgili; 2. Göz küresini hareket ettirici; 3. Üçüncü kafa çifti (nervus oculomotorius) ile ilgili.


peritonization : n. 1. Herhangi bir karın organının zedelenme veya kesik gösteren yüzünün peritonla örtülmesi, bu kısımlara periton getirilerek sütüre edilmesi; 2. Kesilerek açılan karın peritonu kenarlarının ameliyat sonu tekrar karşılıklı olarak dikilmesi, peritonizasyon.


peritonize : v. Periton'la kapatmak, kesik yüzleri periton'la örtmek.