Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

dearterialization nedir?

dearterialization : n. Arterel kanın, oksijeni tükenip karbondioksidinin artımı sonucu venöz kan niteliği alışı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardialgia : n. Gerçek kalb ağrısı, çoğu zaman mide yanmalarını belirtmek için kullanılan bir deyim.


culdoscope : n. Vaginal arka forniksi yoluyla uterusun arka tarafına, periton içine kuldoskop sokulması.


cystinosis : n. Vücutta kristal halinde sistin depolandığı metabolik hastalık.


enterogastrone : n. biochem. Mide salgısını durduran ve duodenumda husule gelen bir hormon.


erectile : n. Dik, kalkabilme yeteneği olan.


esophagism : n. Yemek borusunun spazmı, yemek borusu duvarındaik kasların kasılmasına bağlı olarak organ lümeninin daralması.


gastrolavage : n. Midenin yıkanması, gastrolavaj.


hemialbumose : n. biochem. Bazı proteinlerin sindirilmesi sonucu meydana gelen madde.


hepatocolic : a. Karaciğer ve kalın barsağa ait.


intratubal : a. Tüp içi, kanal şeklindeki organ veya oluşumun boşluğu içinde.


nephritis : n. Böbrek iltihabı, nefrit.


nosophobia : n. Hastalıktan korkma, marazi hastalık korkusu, nozofobi.


pachy- : pref. Kalın, kalınlaşmış.


paramyotonia : n. Kas tonüsünün patolojik olarak artması.


perlingual : a. Dil yoluyla dil üzerinden emilme suretiyle.


polychromemia : n. Kanın boya maddesinin çoğalması, polikromemi.


precipitate : v.&n. biochem. a) Tortusunu ayırmak, teressüp ettirmek, çökeltmke. b) Tortu, rüsup, çöküntü, çökel.


protochloride : n. biochem. Bir elementa ait klorürler içinde en az klor ihtiva edeni.


pupillotonia : n. Gözbebeğinin anormal tonik reaksiyonu.


pyrrole : n. biochem. Kloroform gibi kokusu olan renksiz bir madde, pirol (NH.CH.CH.CH.CH).