Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

dearterialization nedir?

dearterialization : n. Arterel kanın, oksijeni tükenip karbondioksidinin artımı sonucu venöz kan niteliği alışı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataract : n. Göz perdesi, lensin saydamlığının kaybolması, katarakt.


conceptive : a. Döllenmeye ait.


expansion : n. Açılış yayılma, genişleme (hacim).


glossalgia : n. Dil ağrısı, glosalji.


intrathecal : a. Beyin zarlarının içinde.


mesosigmoid : n. Sigmoid dirseği mezosu.


metallize : v. biochem. Maden haline koymak, maden özelliğini vermek.


monomyositis : n. Tek kas iltihabı, monomiyozit.


osteopedion : n. Uzun süre uterus içinde kalarak kalsifikasyona uğramış ölü fetüs, taş bebek.


oxysalt : n. biochem.Oksasit tuzu.


pericolitis : n. Kalın barsak çevresinin iltihabı, perikolit.


periesophaeal : a. Özofagus çevresinde, ösofagus (yemek borusu)'u çevreleyen.


peritonealgia : n. Periton ağrısı.


pharmaceutics : n. 1. Eczacılık sanatı, ilaçlarnı hazırlanışı, dozaj şekilleri v.s. hususları konu alan bilim dalı; 2. Tedavi amacıyla kulanılan ilaçlar, tıbbi ilaçlar.


pneumonemia : n. Akciğer konjestiyonu, pnömonemi.


ponos : n. Çocuk kala-azarı.


pyknophrasia : n. Konuşma tutukluluğu, piknofrazi.


reglementation : n. Kanun gereği yapılan sıkı denetim, kanuna dayanan sıkı kontrol (fuhuş kontrolu gibi).


sclerostenosis : n. Kasılma ile müterafık sertleşme.


self-differentiation : n. Bri organ veya oluşumun dış etkilere tabi olmaksızın, kendine has şekilde farklılaşarak gelişmesi.