Bugün : 30 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

dearterialization nedir?

dearterialization : n. Arterel kanın, oksijeni tükenip karbondioksidinin artımı sonucu venöz kan niteliği alışı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradyphasia : n. Beyindeki bir lezyon sebebiyle kelimelerin ağır telaffuzu ile belirgin konuşma şekli (Bazı akıl hastalıklarında görülür).


cardioneruosis : n. Kalbin organik bir lezyon olmaksızın düzensiz çalışmasıyla belirgin sinirsel bozukluk, kardiyak nevroz.


diverticular : a. Divertikül ile ilgili.


duodenitis : n. Duoednum iltihabı.


dyschezia : n. Zor veya ağrılı defekasyon.


estriol : n. biochem. Gebe kadın idrarında bulunan estrojenik bir madde.


evacuation : n. Bir boşluğun tahliye edilmesi işlemi, özellikle gaitanın rektumdan dışarıya boşaltılmasını belirtmek için kullanılır.


faculttative : n. Duruma, isteğe bağlı olan, değişik koşullar altında yaşayabilme yeteneğine sahip olan.


gastrolith : n. Mide taşı.


teras : n. (pl. Terata). Ucube, acibe, hilkat garibesi.


jejunectomy : n. Jejunumu kesip çıkarma ameliyatı.


ketonuria : n. İdrarla keton çıkarılması, ketonüri.


lepromata : n. Cüzamda, görülen granülomatöz deri kabartıları.


litter : n. Sedye


lubb-dupp : n. Dinleme sırasında duyulan kalb seslerinin tasvir edilmesi içn kullanılan iki kelime.


metoposcopy : n. Fizynomi bilgisi.


ophthalmodynamometer : n. Göz arterindeki kan basıncını ölçen alet, oftalmodinamometre.


osphresis : n. Koklama duyusu.


phrenalgia : n. 1. Diyafram ağrısı; 2. See: Melancholia.


picrotoxin : n. biochem. Anamiria cacculus tohumundan çıkarılan acı, zehirli ve billuri bir cevher olup, barbitürat zehrilenmesinde uyarıcı antidot olarak kullanılır (C30H34O13).