Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

deamination nedir?

deamination : n. biochem. Bir cisimden amino grubu (-NH2) ayırma, deaminasyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradycrotic : a. Nabzı yavaş atan.


cellularity : n. Mevcut hücrelerin yapı veya sayı bakımında nniteliği.


cystathioninusia : n. Methionin'in sistin'e dönüşmesi sırasında meydana gelen tiyonin'in aşırı miktarda idrara çıkması.


dors : pref. Arka, sırt anlamına önek.


Esbach's Albuminometer : n. Üzerinde dereceler olan bir cam tüp.


mia bath (wash) : Göz banyosu.


flufenamic acid : n. Steroid yapısında olmayan, anti-enflamatuvar antipiretik bir ağrı kesici madde.


heberden's nodes : n. Birçok artrit çeşidinde, son falangeal eklemlerde meydana gelen küçük kemiksi şişlikler.


hemodialysis : n. Bir dializ işlemi aracılığıyla, kandaki ıtrah maddelerinin alınması ve yerine, eksik olan gerekli maddelerin verilmes,i hemodiyaliz.


hepaticogastrostomy : n. Safra yolu ile mide arasında anastomoz yapılması.


hyperpyrexia : n. Çok yüksek ateş, ateşin aşırı yükselmesi.


internist : n. Dahiliye (iç hastalıkları) mütehassısı (doktor), dahiliyeci.


lienopathy : n. Dalak hastalığı, liyenopati.


naturalist : n. Tabiat bilgisi alemi veya mütehassısı tabiatçı.


neurotherapy : n. sinir hastalığı tedavisi, nevroterapi, psikoterapi.


ontogenesis : n. Organizmanın kaynak ve gelişimi, ontojenez.


phototherapy : n.Işık tedavisi, fototerapi.


pilosis : n. Kılların anormal derecede büyümesi.


pregnene : n. biochem. Progesteron'un kimyasal iskeletini oluşturan bileşik cisim.


rheology : n. Herhangi bir sıvı akımını ve bu akımın gösterdği özellik ve değişimleri inceleyen bilim dalı, reoloji.