Bugün : 22 Şubat 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

deamination nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

deamination : n. biochem. Bir cisimden amino grubu (-NH2) ayırma, deaminasyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cartilaginiform : a. Kıkırdağa benzeyen, kıkırdak gibi, kıkırdağımsı.


chemically : adv. biochem. Kimyaca,


cicatrectomy : n. Nedbe'nin ameliyatla çıkarılması.


conduction : n. İletim (kuvvet, ısı, ses veya elektrik hk).


emergent : a. 1. Bir boşluk veya diğer bir kısımdan dışarıya çıkan; 2. Ansızın meydana gelen, ani olan.


hypothenar : a. Hipotenar, karşı tenar.


hypoxanthine : n. biochem. Birçok insan ve hayvan dokularında bulunan bazik oksipürin, hipoksantin (C5H4N4O).


lympho-epithelioma : n. Farinkste yerleşen ve süratle büyüyen kötü huylu bir tümör.n. Lenf damaralrının tıkanması nedeniyle dokulardan sıvı birikmesi.


microcolon : n. Kalın barsağın normalden küçük olması.


nephrorrhagia : n. böbrek kanaması, nefroraji.


oculus : n. (pl. oculi). Göz.


palatoschisis : n. Damak yarığı, yarık damak.


parauterine : a. Uterus yakınında, uterus'a komşu, uterus'a bitişik.


phlebograph : n. Venöz nabız atımlarını çizelge halinde kaydeden alet, flebograf.


procreative : a. 1. Yavru meydana getirme ile ilgili; doğurma ile ilgili; 2. Yavru meydana getirme yeteneği taşıyan, doğurucu.


rem : n. Bir röntgen ışınım birimi.


serial : a. Seri halinde, devamlı.


succosuria : n. İdrarda sukroz bulunması.


thelyplasty : n. Memeucu plastik ameliyatı.


thoracicoabdominal : a. Göğüs ve karınla ilgili.