Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

deamination nedir?

deamination : n. biochem. Bir cisimden amino grubu (-NH2) ayırma, deaminasyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastophthoria : n. Kurşun, arsenik, alkol zehirlenmeleri ve sifiliz sonucunda tohum hücrelerinin bozulması.


desaturation : n. Doymuş bileşiğin doymamış bileşik haline dönüşmesi.


differential blood count : n. Lökosit formülü, kanda mevcut lökosit cinslerinin hangi oranda olduğunun saptanması.


epiloia : n. Beyin dokusu ile ilgili olan ve kalıtımla geçen bir anomali.


erythromelalgia : n. El ve ayaklarda nöbetler halinde gelişen, derinin kırmızımtırak renk alışı, zonklayıcı ağrılar ve yanma hissi ile belirgin durum, eritromelalji.


giant : n. 1. vücutça çok iri kimse, dev ama; 2. normaline nazaran çok büyük herhangi bir oluşum (dev hücre gibi).


gizzard : n. Kursak havsala, taşlık, börkenek.


term : n. 1. Had, hudut, sınır; 2. Belirli bir sürenin (özellikle gebelik) sona ermesi.


hexavitamin : n. biochem. 6 vitamini bir arada ihtiva eden bir müstahzar.


indication : n. 1. Endikasyon: Bir ilacın hangi hastalıklara ve hangi şekilde uygun olacağını bildirir; 2. Bir ameliyatın ne gibi şartlar altında gerektiğini bildirir.


omasum : n. Geviş getiren hayvanların üçüncü mide bölümü (syn. manifold, manyplies, psalterium).


orthostatism : n. Vücduun dik durması.


petromastoid : n. a. 1. Kulak kemikçiği; 2. Şakak kemiğinin kaya parçası ile mastoid kemiklerine ait.


pneumoresection : n. Akciğerin kısmen çıkarılması.


polyspermia, polyspermism : n. Çok tohumluluk, sperm bolluğu, polispermi.


procedure : n. Herhangi bir deney veya araştırmada izlenen yol, uygulanan işlem, öyntem, prosedür.


quartiparous : a


rectoabdominal : a. Rektum ve karınla ilgili.


refrangibility : n. Işığın kırılma yeteneği.


reunion : n. Birbirinden ayrılmış parçaların birleşmesi.