Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

deamination nedir?

deamination : n. biochem. Bir cisimden amino grubu (-NH2) ayırma, deaminasyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catabolic : a. Katabolizmaya ait.


culture : n. Fenni tetkik için mikropların üretilmesi, kültür.


deradenoncus : n. Boyun lenf bezi üzerinde oluşan şişkinlik.


lactoprecipitin : n. biochem. süt kazeinini çöktüren bir presipitin.


uteroplacental : a. Plasenta ve rahime ait.


hemidystrophy : n. Vücudun her iki tarafının eşitsiz gelişimi, hemidistrofi.


jugum : n. (pl. juga). Kabartı.


mediastinotomy : n. Mediyastini kesip açma ameliyesi, mediyastinotomi.


morula : n. Embriyonun ilk gelişim safhalarından olup, blastomerler salkım şeklinde bir araya gelirler.


nematodes : n. İki seksin karakterlerini tek bi rbireylerinde taşıyan ve kurtçuğa benzer yapıları olan, ayrıca barsak kanalları bulunan yaratıklar.


palatomaxillary : a. Damak ve üst çene kemiği (maxilla) ile ilgili.


palograph : n.Arterdeki nabız atımlarının meydana getiridği titreşimleri kaydeden alet, palograf.


polyplasmia : n. Kanın sıvı kısmı (plazma)'nın aşırı artışı, kan plazmasının artımı, poliplazmi.


primitive : a. 1.Gelişecek olan bir şeyin ilk şekli, embriyo'da herhangi bir organ veya oluşumun başlangıçtaki taslak şekli; 2. Gelişmemiş, ilkel, basit, iptidai (toplum v.s.); 3. Ham, kaba, işlenmemiş.


pseudoanemia : n. 1. Kan bulguları normal olmasına rağmen derinin anemiyi andıracak şekilde soluk renk gösterişi hali; 2. Kanın sıvı kısmının artışı (hemodilüsyon) nedeniyle kan değerlerinin, normal olmasına rağmen sayımda düşük görünmesi hali, fizyolojik anemi, psödoanemi (Gebelikte görüldüğü gibi).


quinidine : n. biochem. Kinidin, chincona bitkilerinden elde edilen bir alkaloid (kalb aritmilerinde kullanılır).


radiad : a. Dış tarafa doğru.


solar : a. 1. Güneşe ait; 2. Güneşe benzeyen, solaris.


splanchnopathy : n. İç organların, özellikle karın organlarını ilgilendiren herhangi bir hastalık.


staphylomatous : a. 1. Stafilom'la ilgili; 2. Stafilom gösteren, stafilom'la belirgin; 3. Stafilom niteliğinde, stafilom'a benzeyen.