Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

deamination nedir?

deamination : n. biochem. Bir cisimden amino grubu (-NH2) ayırma, deaminasyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bubukle : n. Kara kabarcık.


buccinator : n. Üfürtücü kas, buc(s) inator.


cluneal : a. İlye (kabaet) ye ait.


empathic : a. 1. Empati ile ilgili; 2. Empati gösteren.


herniography : n. Bir çeşit fıtık ameliyatı.


habenula : n. (pl. habenulae). Habenula (kozalaksı beze ait uzantılar).


hemaphobia : n. Kan görmekten aşırı korkma, kan korkusu.


lipostomy : n. Ağzın çok küçük oluşu (doğuştan veya atrofi sonucu).


lymphoma : n. Lenfoid dokudan başlangıcını almış ur, lenfom, adeni.


malonylurea : n. Barbitürik asit. See: Barbituric acid.


micropenis : n. Penis'in çok küçük oluşu.


oil : n. biochem. a) Yağ, sıvı; b) Petrol, oleum.


palinesthesia : n.Anestezi veya komadansonra duyarlığın geri dönmesi, palinestezi.


paradentitis : n. Dişi sarandokunun iltihabı.


phimosis : n. Sünnet derisinin doğuştan veya hastalık sonucu anormal şekilde dar olması dolayısiyle penis başının dışarı çıkamaması, fimozis.


reiter's syndrome : n. Sebebi bilinmeyen bir şekilde uretrit, poliartrit ve konjunktivit'in meydana gelmesi.


relief : n. Ağrı veya acıdan kurtarma, sıkıntısını hafifletme veya ortadan kaldırma.


reticulation : n. Ağ oluşumu, retikülasyon.


siccative : a. & n. 1. Kurutucu; 2. Kurutucu madde.


slide : n. Lam, cam (mikroskop).