Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

deaminase nedir?

deaminase : n. biochem. Deaminasyon yapan enzim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

diaceturia : n. İdrarda diasetik asit (asetoasetik asit) bulunuşu.


dynamization : n. Canlılık verme, ilaçla kişiyi durgun durumdan kurtararak daha hareketli hale getirme.


epicanthus : n. Bazan gözün iç köşesini örten deri parçası (en çok Mongollarda rastlanır).


epidemitis : n. Epiderm iltihabı, epidermit.


gastroplication : n. Mide genişlemelerinde uygulanan bir ameliyat tekniği.


glyceryl : n. biochem. Gliserin ve gliserinli maddelerin esası, gliseril (C3H5).


hydantoin : n. biochem. Allantoinden elde edilen billüri bazik madde.


hypoglottis, hypoglossis : n. 1. Dilin alt kısmı 2. See: Ranula.


landmarks : n. bir organ üzerindeki tümsek, oluk çizgi vb. belirgin oluşumlar (Bu oluşumlar daha derindeki kısımları belirlemekte veya organ üzerinde ölçüm almakta önem kazanırlar).


lithophone : n. Mesanedeki taşı muayeneye yarayan alet.


lymphatolysis : n. Lenf dokusunun yokolması.


magnetotherapy : n. Mıknatıslı cereyanla yapılan tedavi.


meningovascular : a. Beyin zarlarına ve beynin kan damararına ait olan, bu oluşumları birlikte ilgilendiren.


myosin : n. biochem. kas globülünün suda eriyen kısmı, miyozin.


odaxesmus : n. 1. Deride hissedilen, kaşıntı hissinin eşlik ettiği karıncalanma; 2. Dişetlerinde duyulan kaşınma hissi; 3. Sara (epilepsi) nöbeti esnasında hastanın dilini ısırması.


oleothorax : n. Plevra boşluğuna sıvı yağ enjekte edilmesi, oleotoraks.


olfactology : n. Kokubilim, koklama (duyusu) ilmi; olfaktoloji.


pollenosis : n. Saman nezlesi.


potion : n. İlaç tertibi, bir defadan verilen sıvı ilaç, posyon.


sapr- : pref. Çürük, çürümüş, çürük madde.