Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

deaminase nedir?

deaminase : n. biochem. Deaminasyon yapan enzim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

birth : n. 1. Doğum; 2. Doğuş; 3. Yeni doğan çocuk; 4. Nesil, soy; 5. Mahsul.


cohere : v. 1. Birbirine yapışmak, birbirine tutunmak; 2. Birbirine uygun olmak, birbirini tutmak.


cortical : a. 1. Bir organın dış zarına ait; 2. Kabuğa (kortekse) ait, coticalis.


enteral : a. gastrointestinal kanalın içinde olan, bu kanalın iç kısmında bulunan.


etherization : n. biochem. a) Eterle uyutma; b) Eterle gelen uyku.


exotropia : n. Dışa şaşılık.


fluid : n. Mayi, sıvı, likid, liquor.


fontanel(le) : n. 1. Bıngıldak; 2. Yeni doğmuş ve süt çocuğunun başında henüz kemikleşmemiş ve kıkırdak halini bir müddet daha muhafaza edecek olan yerler, fontanella.


forefinger : n. Şahadet parmağı.


hepatoma : n. Karaciğer tümörü, hepatom.


house : n. 1. Ev, yuva; 2. derin.


incarnating : a. Ete batmış, incarnatus.


lepto : pref. Narin, ince.


monocrotic : a. 1. Monokrotizm'le ilgili; 2. Monokrotizm gösteren.


neurasthenic : a. 1. Nevrasteni ile ilgili, nevrasteni'ye bağlı; 2. Nevrasteni gösteren kişi.


neuronophage : n. Sinir hücrelerini yokeden fagosit.


odontonomy : n. Diş terminolojisi, dişçilik terimleri, odontonomi.


parietotemporal : a. Paryetal ve temporal kemiklerle ilgili.


percussor : n. Perküsyon yapan alet.


posiomania : n. Alkollü içkilere aşırı düşkünlük, aşırı şeklide içki arama ve içme eğilimi.