Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

deaminase nedir?

deaminase : n. biochem. Deaminasyon yapan enzim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemoreceptor : n. Vücuttaki kimyasal değişimleri hissederek refleks etki ile bir kısım vücut fonksiyonlarını düzenleyen hücre topluluğu (özellikle carotid ve aortik cisimciklerde bulunan bu hücre kümeleri vücuttaki kimyasal değişimlere karşı hassastır. mesela bu mekanizma ile kanın O2 seviyesini kontrol altında tutarlar ve buna göre solunum ve dolaşım merkezlerinin çalışmasını düzenlerler).


conglutination : n. Birleşme, kaynaşma, yapışma, iki şeyin kaynaşır şekilde birbirine yapışması; 2. Eritrositlerin veya bakterilerin kümeleşmesi.


corediastasis : n. Gözbebeğinin genişlemesi, genişlemiş gözbebeği.


crystalfibrin : n. biochem. Göz merceğinde bulunan bir fibrin.


dimorphous : a. 1. Dimorfizm'le ilgili; 2. Dimorfizm gösteren.


fleece : n. Koyun postu, yapağı, muflon.


hematometry : n. Hemoglobin ve kan hücrelerinin ölçülmesi, hematometri.


hypererotism : n. Cinsel his ve davranışlarda aşırılık gösterme, aşırı cinsel arzu.


incarnating : a. Ete batmış, incarnatus.


macrodactylia : n. El veya ayak parmaklarının anormal büyüklüğü, büyük parmaklılık, makrodaktili.


myelomenia : n. Adet esnasında omurilikten kanamanın olması, bu nitelikle belirgin vikaryöz menstrüasyon, miyelomeni


pancreat(o)- : pref. Pankreas.


pharyngismus : n. Yutak spazmı.


phosphoprotein : n. Fosforik asit ve protein bileşiminden oluşan madde, fosfoprotein (casein v.s. gibi).


predisposing : a. Hazırlayan, istidatlı kılan.


registration : n. 1. Kaydetme, kayıt, hasta künyesinin hastane defterine geçirilmesi; 2. Protez yapımı için iki çene arasındaki ilişkilerin kaydedilmesi.


relation : n. İlgi, ilişki, münasebet.


retrotracheal : n. Trakea'nın arkasında.


saccharocoria : n. Şekerden veya şekerli maddelerden iğrenme.


sarcoidosis : n. Nodüler lezyonlarla belrili bir hastalık, sarkoidoz.