Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

deaminase nedir?

deaminase : n. biochem. Deaminasyon yapan enzim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondrogenic : a. Kıkırdak oluşturan.


contraindication : n. Belirli bir tedavinin münasip olmadığını ifade eden hal, kontraendikasyon.


cyst : n. Vücutta cerahat v.s. ile dolu olan kese, kist, cystis.


dioptometry : n. Gözün ışığı kırma gücünün ölçülmesi.


epidurography : n. Epidural aralığa kontrast madde zerkedildikten sonra yapılan radyolojik tetkik.


exobiology : n. Güneş etrafında dönen gezegenler üzeirndeki hayatı ve bu hayat şartlarını konu alan bilim dalı.


exhibition : n. İlaç olarak verme.


flank : n. Böğür.


gastrectasia : n. Mide genişlemesii, gastrektazi.


subliminal : a. Bilinçaltı, bilinç altında bulunan veya olan.


hydroquinone : n. biochem. Fotoğrafçılıkta developman eriyiğinde kullanılan bir madde, bir antipiretik (C6H4O2H2).


hysterolaparotomy : n. Karın duvarı yolu ile uterus ameliyatı, histerolaparatomi.


ligament : n. bağ, liagaman, ligamentu.


lotion : n. Vücudun bir yerini yıkamak için kullanılan ilaçlı su, losyon, lotio.


ophthalmothermometer : n. Göz hararetini kaydetme cihazı, oftalmotermometre.


photoperceptive : a. Işığı görebilen.


polyvalent : a. See: Multivalent.


precipitation : n. 1. Çökelme, bir maddenin dibe çökme suretiyle eriyikten ayrılması, presipitasyon; 2. Presipitin'in, kendisinin oluşmasına sebep olan antijen (presipitinojen) ile birleşerek çökelmesi (Bu reaksiyon birçok serolojik testlerin esasını oluşturur).


progestogens : n. pl. Progesteronea'a benzer etkide olan maddeler.


pyel(o) : pref. Böbrek pelvisi