Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

deaminase nedir?

deaminase : n. biochem. Deaminasyon yapan enzim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cellicolous : a. Hücreler içinde yaşayan.


cissa : n. Normalde arzulanmayan veya yenmeyecek şeyleri yeme arzusu gösterme, aşerme.


coleotomy : n. Vaginayı kesme ameliyesi.


defervescence : n. Serinleme, harareti azalma.


dermatomositis : n. Ödem ve adale zaafiyeti ile kendini belli eden akut bir deri ve kas iltihabı.


dyszoospermia : n. Spermatozoid oluşum bozukluğu.


electrothermal : a. Elektrikle ısı meydana getirmeğe ait.


ephebiatrics : n. Ergenlik çağını ve bu çağda meydana gelen değişimleri konu alan tıp dalı.


fibrinopenia : n. Kanda fibrin azalması, fibrinopeni.


gastrulation : n. Gastrula safhasının oluşumu.


inquest : n. Ani veya beklenmedik ölüm vakalarının, bu işle görevli resmi bir kişi tarafından tahkik edilmesi, soruşturulamsı.


microphakia : n. Göz merceği (billur cisim) nin normalden küçük olması, mikrofaki.


ophthalmoplegic : a. Oftalmite ait.


orchis : n. Testis, haya, husye.


osteosis : n. Osteoz: 1. Kemik dokusunun gelişimi, kemik oluşumu; 2. Kemikte tümör oluşumu.


periganglionic : a. Ganglion çevresinde, ganglionu çevreleyen.


prosthesis : n. Sakat bir yere suni organ ilavesi, protez.


psychocutaneous : a. Ruhi hastalıklarla cilt hastalıkları arasındaki ilgiye ait.


spheroid : a. 1. Küresel, kürevi, spheroides; 2. küresel cisim.


synechotomy : n. Sineşi ameiyatı, sinekotomi.