Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

deaminase nedir?

deaminase : n. biochem. Deaminasyon yapan enzim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cadula block : n. See: Epidural.


cordal : a. Herhangi bir kordonla ilgili, özellikle larenks'teki ses teli ile ilgili.


endoangiitis : n. Kan damarları en iç tabakasının iltihabı.


ependymoblast : n. Ependisit'i oluşturan öncü hücre, embriyonik ependim hücresi.


epithesis : n. Şekil bozukluklarının ameliyatla düzeltilmesi.


genodermatosis : n. Herediter bir cilt hastalığı, jenodermatoz.


illuminism : n. Kişinin manevi varlıklarla temas halinde olduğuna, onlarla karşılıklı konuştuğuna inanması, bazı psikoz tiplerinde görülen bu tür kuruntularla belirgin durum.


irritant : a. 1. Tahriş edici, uyartıcı, sinirlendirici; 2. Uyartıcı faktör, muharriş.


isosexual : a. 1. Aynı cinsten; 2. Aynı cinse mensup olan.


leukanemia : n. Tehlikeli kansızlık ve lenfatik lösemi ile belirli hastalık hali.


mediolateral : a. Orta ve kenar kısımlarında her ikisine birden ait olan, hem ortayı, hem de kenarı ilgilendiren.


muscarinism : n. Muskarin zehirlenmesi.


mycotoxin : n. Mantar tarafından salgılanan toksik madde, mikotoksin.


necrophobia : n. 1. Ölüm veya ölüden korkam veya nefret etme; 2. Ölüm korkusu, nekrofobi.


neonatus : n. Yenidoğmuş bebek. See: Neonate.


nutritionist : n. Beslenme uzmanı.


orthograde : a. Yürürken vücudunu dik tutan.


placentotherapy : n. Plasenta'dan hazırlanan doku özünün, bazı durumlarda tedavi amacıyla uygulanması, plasenta tedavisi.


prosoponeuralgia : n. Yüz nevraljisi.


rectifiable : a. 1. Tashih edilebilir, düzeltilir; 2. Saf hale getirilebilir.