Bugün : 17 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

deaminase nedir?

deaminase : n. biochem. Deaminasyon yapan enzim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchography : n. Nefes yollarına kontrast bir madde sevkedildikten sonra röntgenle bu yolların muayenesi, bronkografi, bronş radyografisi.


bunionectomy : n. Bunyonun ameliyatla çıkarılması.


erythemogenic : a. Eritem meydana etiren, eritemojen.


ethnology : n. Irkların kökenli ilk yayılmaları ve münasebetleri ile özelliklerinden bahseden bilim, budun bilim, etnoloji.


extrovert : n. Bazen extravert olarak kullanılır, davranışlarını diğer insanların kendine karşı olan tutumlarına göre düzenleyen kimse.


inspection : n. Çıplak gözle yapılan muayene, teftiş.


ischiococcygeal : a. İschium ve coccyx ile ilgili.


keracele : n. Sert tümör.


kyphoscoliosis : n. Kamburluk.


macrobrachia : n. Kolların aşırı uzun ve iri oluşu.


macrocardia : n. Kalbin anormal şekilde büyük oluşu.


mind : n. 1. Akıl, dimağ; 2. Hafıza kuvveti; 3. Zeka; 4. Bilinç.


murrain : n. Hayvanlara mahsus salgın hastalık.


mycethemia : n. Mantarların kana geçmesi, kanda mantar bulunuşu.


oosperm : n. Yeni döllenmiş yumurta.


oscheoncus : n. See: oscheoma.


passion : n. 1. Kuvvetli his (heyecan, hırs, v.s.); 2. Acı, ağrı, ıstırap; 3. Merak, delilik.


peritoneocentesis : n.Periton boşluğunun cerrahi delinmesi ve drenajı.


ramisectomy : n. See: Rhizotomy.


rheophore : n. Elektrod.