Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

deamidation nedir?

deamidation : n. Bileşikten, kimyasal reaksiyonla amied grubunun çıkarılması bileşiğin, yapısındaki amide gruplarını kaybetmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchotomy : n. Nefes borusunu açma ameliyatı, bronkotomi.


butamin : n. See: Butocaine.


colocynthin : n. biochem. Kolosint'den çıkarılan kuvvetli müshil cevher.


corotomy : n. Korneayı kesme ameliyatı.


endocrinotherapy : n. Hastalık veya bozukluğun ilgili hormonlarla tedavisi, hormon tedavisi.


fat : n. biochem. Yağ gliserol ve bir yağ asidinin birleşmesinden meydana gelen cisim. Wool, fat.


gingivalgia : n. Dişetlerinin nevraljisi.


heliopathia : n. Güneş ışınlarına maruz kalış sonucu meydana gelen herhangi bir hastalık veya patolojik lezyon.


hemopericardium : n. Perikardın içine kan toplanması, hemoperikart.


hepatico-enteric : a. Karaciğere ve barsağa ait olan, her iki organı da beraberce ilgilendiren.


invalidity : n. Maluliyet, hastalıklı olma.


medullated : a. Bir medulla veya ilik bölümü ihtiva eden veya bir medulla kısmı tarafından çevrelenen.


mnemic : a. Hafıza (bellek) ile ilgili.


ovariocyesis : n. Ovaryum gebeliği.


paregoric : a.&n. 1. Ağrı dindirici, teskin edici; 2. Müsekkin, kafurlu afyon ruhu.


pericolpitis : n. Vaginayı saran dokuların iltihabı, perikolpit.


phlebotomus : n. Diptera takımına mensup, tatarcıkları içine alan sinek cinsi (Bu cins sinekler kan emici nitelikte olup özellikle tatarcık humması, leishmaniasis ve kala-azar etkenlerini hayvanlardan insana taşırlar).


piniorm : a. Kozalak şeklinde, kozalaksı.


proptosis : n. Bir organ veya kısmın öne ve aşağıya doğru düşüklüğü, proptoz.


rosin : n. biochem. Çamsakızı, reçine (merhem ve yakılarda kullanılır).