Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

deamidation nedir?

deamidation : n. Bileşikten, kimyasal reaksiyonla amied grubunun çıkarılması bileşiğin, yapısındaki amide gruplarını kaybetmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bruise : n.&v. 1. Bere, çürük; 2. Berelemek, çürütmek; 3. Kontüzyon, dağılma.


bunion : n. Metatarsal kemiğin başparmakla birleştiği uçta görülen şekil bozukluğu.


cardiodiosis : n. Mide'nin cardia kısmını genişletme, bu amaçla yapılan ameliyat.


caroticus : n. Karotise ait, karotik.


diarrhea : n. İshal, diyare.


discrete : a. Ayrı.


estrous : n. Estrus'la ilgili, estrus gösteren.


galactoschesia : n. süt salgılanmasının durması, sütün kesilmesi.


gemmate : a. Tomurcuklanan, tomurcuklar vasıtasiyle yeni filiz veren


hyperpancreatism : n. Pankreasın aşırı faaliyeti.


injurious : a. Vücuda zarar verici, incitici.


inocystoma : n. Kistik dejenerasyonlu bağ dokusu tümörü.


mucinoid : a. Sümüksü, sümüğe benzer.


oligohydruria : n. İdrarın anormal derecede yüksek onsantrasyonu.


operator : n. Cerrah, operatör.


otic : a. Kulağa ait,oticus.


pelvirectal : a. Pelvis ve rektum'la ilgili.


psychoprophylaxis : n. 1. Kişinin akıl ve ruh hastalıklarına karşı korunması, kişilerin akıl ve ruh hastalıklarından korunması için gerekli önlemlerin tümü; 2. Gebe kadını zihnen ve bedenen doğuma hazırlamada uygulanan bir yöntem, çeşitli yollarla doğumun mahiyetini izah yanında belli figürler içinde yapılan gebelik jimnastikleri ile kadını doğuma hazırlama amacına yönelik bir metot.


pulsatile : n. Nabız gibi atan.


radio-ulnar : a. Radyus ve ulnaya ait.