Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

deamidation nedir?

deamidation : n. Bileşikten, kimyasal reaksiyonla amied grubunun çıkarılması bileşiğin, yapısındaki amide gruplarını kaybetmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachium : n. (pl. Brachia). Kol.


chromomere : n. Kromatin iplikçiği üzerindeki kromatin tanesi, mitoz esnasında kromatin ağı (spireme) oluşturan iplikciklerin üzerinde boncuk taneleri şeklinde dizilen kromatin taneciklerinden her biri.


chromophile : n. See: Chromophil.


confined : a. Loğusalık yatağında olan.


corrosion : n. Aşınma, kemirilme, tahrip edici etken sebebiyle organ veya doku yapısında zamanla meydana gelen bozulma.


devitalization : n. 1. Cansızlaştırma, canlılığını yok etme; 2. Hassas diş pulpasını duyarsız hale getirme, diş sinirini öldürme.


disparity : n. Eşitsizlik, uygunsuzluk, farklılık.


epidural : a. Dura materin üst veya dış kısmında olan.


hyperdicrotism : n. Her kalp atımı esnasında nabızda, belirgin şekilde çift atım oluşturması hali.


ionic : a. İyona ait, iyonik.


keratalgia : n. Kornea ağrısı.


languor : n. 1. Halsizlik, dermansızlık, bitkinlik; 2. Gevşeklik, uyuşukluk, ağırlık, isteksizlik.


lumbago : n. Romatizmal bel ağrısı, bel romatizması.


mechanics : n. Kuvvetlerin cisimler üzerindeki etkisinden ve hareketinden bahseden bilim dalı, mekanik.


melena : n. Sindirim sisteminde kanamalar sonucu kahve telvesi renginde dışkı çıkarma, melena.


panto- : pref. See: Pant-.


pathogenetic : a. 1. Patogenez'le ilgili; 2. Hastalık meydanag etiren, patojenik.


pneumonosis : n. 1. Akciğer hastalığı; Alveol ve alveol kapilleri dejenerasyonu sonucu akciğer alveolleri.


poll : n. Başın saç biten kısmı.


propalinal : a. Biyolojide bazı hayvanların çenelerinin ileri geri oynamasına ait bir terim.