Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

deamidase nedir?

deamidase : n. Amide'leri parçalayıcı enzim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalization : Embriyo'da gelişme yeteneğinin ön tarafta başlayıp yoğunlaşması.


enteroplexy : n. Kesik barsak kenarlarının ağız ağıza birleştirilmesi.


fibroangioma : n. Lifli elementler ihtiva eden anjiyom.


heredoimmunity : n. Kalıtım yoluyla anne veya babadan çocuğa geçen bağışıklık, kalıtsal bağışıklık.


growing pains : n. Gençlerde görülen ve muhtemelen romatizmal kaynaklı olan uzuv ağrıları.


hemodiagnosis : n. Kan muayenesi ile yapılan teşhis.


ischiodynia : n. İskiyum ağrısı.


kymatism : n. kas liflerinin istemdışı seğirme hareketi göstermesi


looping ill : n. Koyunlarda görülen ve keneler tarafından bulaştırılan bir meningo-ensefalit çeşidi.


nephrology : n. Böbreğin bilimsel incelenmesi, nefroloji.


normotonic : a. Normal tonüslü.


nucleopetal : a. Nüveye giden.


orthoscopy : n. Karanlık odada ışık düşürerek organları muayene usulü, ortoskopi.


ovariostomy : n. Yumurtalığın drenajla ameliyatı, ovaryostomi, ooforostomi.


phagokaryosis : n. Hücre nüvesinin yaptığı fagositoz.


pox : n. 1. Frengi; 2.Çiçek v.s. gibi kabarcıkları olan hastalık.


scotopic vision : n. Zayıf ışıkta görebilme yeteneği.


segment : n. Bölüm, parça, lop parçası (akciğer).


sympathetic : a. Sempatik sympathicus.


tectorium : n. (pl. Tectoria). Corti zarı.