Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

deamidase nedir?

deamidase : n. Amide'leri parçalayıcı enzim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chionablepsia : n. Kar körlüğü.


endogastric : a. mide içi (ne ait).


erethismic : a. 1. Çabuk uyarılma ile ilgili, aşırı duyarlığa ait; 2. Hassas, çabuk uyarılan; 2. Çabukça uyarma meydana getiren, aşırı duyarlığa sebep olan.


erythroleukemia : n. kanda genç eritrosit ve lökositlerin aşırı miktarda artışı ve bir kısmının atipi göstermesi ile belirgin öldürücü seyir gösteren anemi, eritrolösemi.


extracranial : a. Kafatası (cranium) dışında.


gelatinous : a. Jelatinli, jelatinsi.


hematospermatocele : n.İçinde kan bulunan spermatosel.


hipernation : n. Bazı hayvanların kış uykusu.


infantile, infantine : n. 1.Çocuğa ait; 2. Çocukluk vasıflarını muhafaza etme.


maidism : n. See: Pellagra.


meroacrania : n. Bir kısım kafa kemiklerinin doğuştan gelişmemiş oluşu, kısmi kranium yokluğu.


myzesis : n. Emme.


nosology : n. Hastalık tasnifinin bilimsel incelenmesi, nozoloji.


opisthenar : n. El sırtı.


peroxidase : n. biochem. Peroksidlerin parçalanmasını katalize eden bir enzim, eroksidaz.


phosphocreatinase : n. Fosfokreatin'i kretain ve fosforik asit'e parçalayan enzim, fosfokreatinaz.


pneumoperitoneum : n. Periton (karın) boşluğunda hava bulunması, karın içi havası, pnömopeirton.


rhinologist : n. burun hastalıkları (rinoloji) mütehassısı, rinolog.


stercoremia : n. Uzun süre barsaklarda kalan dışkıdan emilen toksik maddelerin kana geçmesi sonucu oluşan zehirlenme hali.


subvertebral : a. Omuraltı, omur altında bulunan.