Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

deamidase nedir?

deamidase : n. Amide'leri parçalayıcı enzim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharostat : n. Gözküresi üzerinde yapılacak ameliyatlarda gözkapaklarını açık tutmaya yarayan alet.


cocarboxylase : n. biochem. Pirüvik asidin parçalanmasında rolü olan bir enzim.


durematoma : n. Dura mater'in hematomu.


episternum : n. Sternum'un üçgen şeklindeki üst parçası, manubrium sterni.


exopthalmia : n. See. exophthalmos.


hernial : a. Fıtıklı.


insusceptible : a. hissiz, duygusuz, müteessir olmaz, duymaz.


helleborism : n. 1. Veratrum alkaloidleri ile zehirlenme; 2. Veratrum alkaloidleri ile tedavi.


hemorrhoidolysis : n. İlaç enjeksiyonu veya diyatermi ile basuların ortadan kaldırılması.


injected : a. Şişmiş, şişkin.


keratohemia : n. Kornea içine kan birikmesi, keratohemi.


kinetic : a. Hareketle ilgili, veya hareket meydana getiren.


mesocord : n. Plasentaya yapışık göbek kordonu.


metabasis : n. 1. Tedavi değişikliği tedavi tarzını değiştirme; 2. Hastalık veya yer değişmesi.


monoiliasis : n. Monoilia (Candida) türüne mensup mikro-organizmaların meydana getirdiği hastalık.


neuritic : a. Nevrite it.


osteophone : n. Sağırlar için işitem cihazı, odifon.


othematoma : n. Dış kulak hematomu, kan oturması nedeniyle dış kulağın şişip morumsu renka lışı ile belrigin durum.


pasteurization, pasteurism : n. Özellikle kuduz hastalığını Pastör'ün keşfettiği usule göre bir seri şırıngalarla tedavi.


pre-immunization : n. Bağışıklık öncesi.