Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

deamidase nedir?

deamidase : n. Amide'leri parçalayıcı enzim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biosynthesis : n. Canlı organizmada kimyasal olaylar sonucu herhangi bir bileşiğin oluşması.


bolus : n. Yumuşak, çiğnenmiş durumdaki yiyecek kütlesi.


burnishing : n. Dişçilikte, diş yüzeyini düzletip pralatma işlemi (Dolgu v.s'den sonra).


cell : n. Hücre, göze, göz kapalı boşluk, odacık, cellula.


contamination : n. Yabancı madde etkisi ile kirlenme veya saflığını kaybetme, enfekte olma, bulaşma.


epispadias : n. Üretranın doğuştan olarak penisin sırtına açılması hali.


gastral : a. Mide ile ilgili.


gastrocnemial : a. Baldır ikiz kasına ait, gastrocnemialis.


phrenosplenic : a. Diafragma ve dalak'la ilgili.


utriculitis : n. Sinus pocularis iltihabı.


uveitis : n. Üveanın iltihabı, iritis.


hobnail liver : n. Karaciğer sirozu.


hyperthyroidosis : n. see. Hyperthyroidism.


lipomatosis : n. 1. Çok büyümüş ur; 2. Urun çok büyümesi.


mastoidale : n. Mastoid çıkıntının en alt noktası.


metachromatin : n. biochem. Kromatinde bulunan bazofil element.


metroparalysis : n. Rahim (uterus) felci, metroparalizi.


paternity : n. Babalık, baba olma hali.


pederasty : n. Oğlancılık, kulamparalık, cinsi zevkini oğlanla tatmin etme, pederasti.


plateletpheresis : n. Verici kanındaki trombositleri ayırarak, trombosit yetersizliği gösteren kimseye transfüzyon yapma.