Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

deamidase nedir?

deamidase : n. Amide'leri parçalayıcı enzim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

broadbent's sign : n. Perikardi ile diafram arasında mevcut yapışıklıklar nedeniyle 11-12. kaburgalar arasındaki bölgede, sol ve arka taraftaki bölümün her bir kalb vuruşunda içe doğru çekilmesi.


chromat- : pref. biochem. Renk, kromatin, renkle ilgili.


colposcope : n. See: Culdoscope.


cowpox : n. 1. İnek çiçek hastalığı; 2. Vaksen.


dissection : n. 1. Bir organizmayı tetkik için parçalra ayırma; 2. Teşrih; 3. Teşrih edilen şey, disseksiyon.


effective : a. Etkili, tesirli.


encephalography : n. Beynin hava veya kontrast maddeler şırıngasından sonra röntgenle muayenesi, ansefalografi.


hemopttysic : a. 1. Hemoptiz ile ilgili; 2. Hemoptiz gösteren, hemoptiz ile belirgin.


keratoid : a. Boynuz veya kornea dokusuna benzer.


malpresentation : n. Doğumda fetusun yanlış durumda olması.


odontopreiosteum : n. See: Periodontium.


ophthalmia : n. Göz veya konjonktif iltihabı, oftalmi.


orbicular : a. Dairesel, dairevi, orbicularis.


orchectomy : n. Testis'in ameliyatla çıkarılması.


palatoplegia : n. Yumuşak damakm kaslarının felci, yumuşak damak felci, palatopleji.


paliphrasia : n. Konuşmada kelime veya cümlelerin gereksiz ve anlamsız şeklide tekrar edilmesi, palifrazi.


panhematopenia : n. Kanda bütün hücresel elementlerin anormal azalması.


pelvisacral : a. Pelvis boşluğunu muayenede kullanılan ucu ışıklı alet, pelviskop.


pharyngo-oral : a. Yutak ve ağıza ait, yutak-ağız.


pleurocentrum : n. 1. Omur merkezinde yan element; 2. Omurganın yan elementi.