Bugün : 16 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

deamidase nedir?

deamidase : n. Amide'leri parçalayıcı enzim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capillarectasia : n. Kapillerlerin genişlemesi.


cervicodorsal : a. Boyun ve sırtla ilgili.


choana : n. (pl.Choanae). 1. Huni, kovan; 2. Burun boşlukları arka delikleri.


cicatricial : a. Sikatrise ait.


defective : Sakat, natamam, noksan, kusurlu, hatalı eksik, defektif.


endometriosis : n. Anormal yerde endometrium bulunması.


fluxion : n. Vücudun bir taraında kan v.s. toplanmasından hasıl olan şiş.


phthisiology : n. Verem hastalıkları bilgisi, ftizyoloji.


physiognomist : n. Fizyonomi mütehassısı, fizyonom.


hemicardia : n. Yarım kalb ağrısı.


henosis : n. 1. İyileşme, şifa bulma; 2. Birleşme, bitişme.


metromalacia : n. Uterus'un ileri derecede yumuşaması, metromalasi.


metrorrhexis : n. Uterus yırtılması, rahim yırtığı.


mould : n. Çok hücreli mantar.


nauseous : a. 1. Mide bulandıran; 2. Tiksindirici; 3. Mide bulantısına ait.


nosonomy : n. Hastalıkların tasnifi, nozonomi.


paraganglion : n. (pl. paraganglia). Sempatik sinir sistemi gangliyonlarının civarında bulunan kromafin hücrelerden oluşmuş düğümcük.


pellucid : a. Saydan, şeffaf, pellucidus.


pharmacy : n. 1. Eczacılık; 2. Eczane.


phlebectomy : n. Bir venin ya tamamen ya da kısmen çıkarılması, flebektomi.