Bugün : 16 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

dealcoholization nedir?

dealcoholization : n. Herhangi bir bileşikten alkolün çıkarılması, özellikle alkolle muamele edilmiş histolojik preparatın yıkanarak alkolden arındırılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carvacrol : n. biochem. Timolün izomeri olan antiseptik yağ.


cholangiogram : n. Ductus hepaticus, ductus cysticus ile safra kanallarını gösteren film.


ciresctomy : n. Ven'in genişleme gösteren kısmının ameliyatla çıkarılması, varis'in çıkarılması.


cyanuria : n. İdrarın mavimsi renkte oluşu.


dacryocele : n. Gözyaşı kesesi fıtığı.


epicystotomy : n. Semfiz üzerinden (suprapubik) kesit yaaprak mesaneyi açma.


erythrol : n. See: erythritol.


glossoepiglottic : a. Dil ve küçük dile ait.


interganglionic : a. Gangliyonlararası.


tentacle : n. Kamçı.


homeopathy : n. Benzeri ile tedavi usulü veya nazariyesi, homeopati.


indurated : a. 1. Sertleşmiş; 2. Sert.


kinetin : n. biochem. Bitkilerde hücre bölünmesini sağlayan ve deoksiribonükleik asidden meydana gelen bir madde.


languor : n. 1. Halsizlik, dermansızlık, bitkinlik; 2. Gevşeklik, uyuşukluk, ağırlık, isteksizlik.


lissencephaly : n. See lissencephalia.


myogenic : a. Kas yolu ile olan, miyojen.


odontinoid : n. 1. Dişe benzeyen; 2. Diş tümörü.


onchocerca : n. Filaria türü asalakların kurtçuk şekli.


sequela : n (pl. Sequelae) Bir hastalığın sonrasında ortaya çıkan patolojik değişimler.


simple : a. & n. 1. Basit, mürekkep olmayan; 2. İlaçlık ot veya kök; 3. Kocakarı ilacı, simplex.