Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

dealcoholization nedir?

dealcoholization : n. Herhangi bir bileşikten alkolün çıkarılması, özellikle alkolle muamele edilmiş histolojik preparatın yıkanarak alkolden arındırılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

fragilocyte : n. Hipotonik tuzlu eriyiklere mukavemet edemeyip patlayan eritrosit, frajilosit.


gnat : n. Bazı hastalık etkelerini taşıyan, sivrisineğe benzer bir sinek, tatarcık.


hypertensinase : n. biochem. Hipertansini tahrip eden bir enzim.


insanitation : n. Sağlığa elverişli şartlarınyeterli olmayışı, sağlık şartlarının yokluğu.


metropathia : n. Uterus bozukluğu, rahim hastalığı, metropati.


neoarsphenamine : n. biochem. Frengi tedavisinde kullanılan bir arsenik türevi.


ostearthrotomy : n. Kemiğin eklemli ucunu çıkarma ameliyesi, osteoartrotomi.


parachromatism : n. Renk körlüğü, parakromatizm.


prognosticate : v. Hastalığın muhtemelen seyrini, süresini ve sonuçlarını önceden tahmin etmek.


radiotoxemia : n. Işınım sonucu olan toksemi.


rage : n. Aşırı kızgınlık, şiddetli öfke.


schrumpeniere : n. Parankima atrofisi sonucu böbreklerin küçülmesi ve enterstisyel dokunun artmasiyle büzülmesi hali.


seroma : n. Kan ihtiva eden ve tümöre benzeyen şişlik.


serum : n. (pl. Sera). Kan pıhtılaştıktan sonra geriye kalan sıvı kısmı (plazmadan farkı fibrinojensiz oluşudur).


staphylotome : n. Küçük dil (uvula)'e kesit yapma veya keserek çıkarmada kullanılan özel bistüri, stafilotom.


thermesthesiometer : n. Sıcağa karşı duyarlılık derecesini ölçme aleti.


thyrocardiac : a. 1. Tiroid bezi ve kalbi ilgilendiren; 2. Tiroid bezinin aşırı çalışmasına bağlı olarak kalbrahatsızlığı gösteren kişi, tirokardiyak.


torticollar : a. 1. Torticollis ile ilgili; 2. Torticollis gösteren, torticollis ile belirgin.


twitch(ing) : n. Kasın gayriihtiyari oynaması, seğirme, tek kasılma hareketi.


venesection : n. Toplardamardan kan alma.