Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

dealcoholization nedir?

dealcoholization : n. Herhangi bir bileşikten alkolün çıkarılması, özellikle alkolle muamele edilmiş histolojik preparatın yıkanarak alkolden arındırılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

concavoconvex : a. Bir tarafı içbükey diğer tarafı dışbükey.


cryo-aerotherapy : n. Soğuk hava ile yapılan tedavi.


geriatric : a. Yaşlının bakım ve tedavisiyle ilgili.


helminth : n. Barsak paraziti (solucanı).


heteroplasty : n. Vücuttaki defektleri başka bir vücuttan alınmış parça ile tamir etme ameliyesi, heteroplasti.


hydrocardia : n. Perikart boşluğunda aşırı sıvı toplanması.


hypoliposis : n. Dokuların gerekli miktarda yağdan marhum oluşu, dokularda yağ eksikliği ile belirgin durum.


incisive : a. 1. Keser, kesici, keskin, incisivus; 2. Kesici dişlere ait.


lysinogen : n. biochem. Lizin yapan madde, lizinojen.


micromelia : n. El veya ayakların normalden daha kısa (küçük) olması, mikromali.


myorrhexis : n. Kas yırtılması.


nomenclature : n. Bir bilim veya fen şubesine ait yahut bir şahıs veya zümre tarafından kullanılan terimler, terminoloi, nomenklatür.


omphal- : pref. Göbek anlamına önek.


pectoriloquy : n. Ağızdan çıkan sözlerin göğüs duvarı tarafından nakledilmesiyle bunların oskültasyon ile duyulması, pektoriloki (göğüs hırıltısı).


hrenicotomy : n. Frenik sinirini kesme ameliyesi, diyafram sinirinin kesilmesi, frenikotomi.


plug : n. Tıkaç.


proctocolitis : n. Kalın barsağı ve rektumu ilgilendiren iltihabi durum.


radiopaque : a. Işınımı geçirmeyen.


rectosigmoidectomy : n. Rektum ve sigmoid kolonun birlikte çıkarılması.


renovirus : n. "Respiratory enteric orphan virus" kelimelerinin kısaltılmış şekli.