Bugün : 20 Ekim 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

dealbation nedir?

dealbation : n. Beyazlatma veya beyazlanma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canthoplasty : n. Göz kapakları arasındaki aralığın ameliyatla genişletilmesi.


chvostek's sign : n. N. Facialis üzerine fiske vurulduğu zaman, yüz adalelerinde meydana gelen aşırı seğirme.


corniculum : n. Küçük boynuz, boynuzcuk.


gastromenia : n. Adet esnasında mideden kan gelmesi (Vikaryöz menstrüasyon'un bir cinsi).


hematoid : a. Kan halinde, kana benzer.


hematothorax : n. Plevra boşluğuna kanama, plevra boşluğunda kan toplanması.


karyolobic : a. Loplu nüveli, lop şeklinde nüvesi olan.


leptocephalic, leptocephalous : a. Uzun ve dar kafalı.


lymphuria : n. Lenf'in idrara geçişi, idrarda lenf bulunuşu.


mesenteric : a. see: Mesaraic


mixoscopy : n. See: Mixoscopia.


monogony : n. Eşeysiz üreme. See: monogenesis.


mud : n. Çamur.


narcoanesthesia : n. Narkotik ilaçla oluşturulan his kaybı, narkoanestezi.


oligomenorrhea : n. Menstruasyonun gayet seyrek olması.


parturifacient : a. Doğumu kolaylaştıran (ilaç).


paraparetic : a. 1. Paraparezi ile ilgili; 2. Paraparezi gösteren kişi.


perivaginal : a. Vaginayı saran.


platypodia : n. Ayak tabanının düzlüğü, düztabanlık.


polysomia : n. Birden fazla gövde veya vücuda sahip ucube.