Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

dealbation nedir?

dealbation : n. Beyazlatma veya beyazlanma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacodontia : n. Dişlerin kusurlu ve biçimsiz oluşu.


chondrification : n. Kıkırdaklaşma.


endometriosis : n. Anormal yerde endometrium bulunması.


galactemia : n. Kanda süt bulunması, galaktemi.


lacrima : n. Gözyaşı.


halation : n. Işığın ters yönden gelişi nedeniyle cisimlerin bulanık görülmesi, ışığın uygunsuz aksedişi sonucu görüş alanının netliğini kaybedişi, halasyon.


hemicardia : n. Yarım kalb ağrısı.


hemidiaphragm : n.Diyafragmanın yarı parçası.


heparinate : n. Herhangi bir heparin tozu.


indigo : n.Çivit.


inunction : n.Ovarak yağı vücuda sindirme.


lucidity : n. 1. Berraklık, saydamlık; 2. Açıklık, kolay anlaşılabilme; 3. Zihin açıklığı, aklı başında olma hali.


migration : n. Bir yerden diğer yere gitme veya geçme, göç etme.


morbidity : n. 1. Hastalık hali; 2. Hastalığa yakalananların sayısı, hastalık nispeti, morbidite.


ostearthrotomy : n. Kemiğin eklemli ucunu çıkarma ameliyesi, osteoartrotomi.


oxaluria : n. İdrarda bol miktarda oksalat çıkarılması, oksalüri.


peribronchitis : n. Bronş çevresi iltihabı, peribronşit.


pneogaster : n. Embriyo'nun solunum aygıtı.


rachitogenic : a. Raşitizme sebep olan.


recording : n. Herhangi bir şekilde kaydetme, özellikle bir olayın seyrini çizelge halinde kağıt üzerine geçirme.