Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

dealbation nedir?

dealbation : n. Beyazlatma veya beyazlanma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalocentesis : n. Baş ponksiyonu, iğne veya trokar aracılığıyla beyine girerek apse veya sıvı boşaltılması.


subhepatic : a. Karaciğeraltı, karaciğer altında bulunan.


homan's sign : Ayak dorsofleksiyon haline getirildiğinde baldır adalelerinde ağrı duyulması.


incontinence : n. Normal olarak vücuttan dışarı atılacak şeylerin çıkmasını kontrol edememe, incontinentia.


Koplik's Spots : n. Kızamığın, ilk birkaç gün içerisinde görülen belirtisi.


lochiocolpos : n. Rahim suyu (loşi) birikmesi ile vaginanın şişmesi.


maximal : a. 1. Azami, en büyük, en fazla; 2. Akmeye ait.


necromancy : n. Ölmüş kimselerin ruhunu çağırarak geleceğe ait bilgler edinme, nekromansi


opisthotonic : a. 1. Opisthotonos'la ilgili; 2. Opisthotonos gösteren, opisthotonos'la belirgin.


orbit : n. Göz çukuru, oribta.


orthognathia : n. Çene kemiklerinin yanlış durumlarını inceleyen ve düzelten bilim, ortognati.


osteoclasis : n. Sakatlığı tedavi maksadiyle bir kemiği kırma ameliyesi, osteoklazi.


patroclinous : a. Anne tarafınan çok baba tarafına çeken (melezler hk.).


parasitology : n. Parazitlerin bilimsel incelenmesi, parazitbilim, parazitoloji.


photobiology : n. Işığın canlılar üzerinde tesirini inceleyen bilim, fotobiyoloji.


prorubricyte : n. Birkaç nükleol ihtiva eden ilkel kırmızı seri hücresi.


pyocyanase : n. biochem. Pseudomonas aeruginosa kültürlerinden elde edilen bir antibakteriyel madde.


scott's dressing : n. Kafuru, zeytin yağı, civa ve balmumu ihtiva eden bir merhem.


stereotaxy : n. Beyinin, bazal çekirdekler gibi belirli bölgelerine sokulan elektrotlar yardımı ile gerçekleştirilen cerrahi, beyinin belrili bölgelerindeki lezyonların bu şekilde tahribini amaçlayan tedavi yöntemi, stereotaksik cerrahi, stereotaksi.


swab : n. İlaç veya yağ sürmeğe veya yara temizlemeğe mahsus sünger v.s. parçası, porte-coton.