Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

deafness nedir?

deafness : n. Sağırlık, surdite.

Cortical deafness : Beyinde işitme merkezini etkileyen bir lezyon sebebiyle oluşan sağırlık;


Mind deafness : İşitebilmesine rağmen işittiği sesleri zihinde manalandıramama hali;


Word deafness : Duyabilmesine rağmen konuşulan sözlerin manasını anlayama hali.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulbiform : a. Soğan şeklinde, bulbiformis.


cinchonism : n. Kininizm.


decomposition : n. biochem. Ayrışma, ayrışım.


desudation : n. Deri üzerinde su toplayıcı küçük kabarcıklar oluşmasına uzanan aşırı terleme.


ectocardia : n. Kalbin yer değiştirmesi, kalp durumu anomalisi, ektokardi.


excerebration : n. Beynin çıkarılması.


flavedo : n. Sarılık (deri v.s.).


heliophobia : n. Marazi güneş ışığı korkusu, helyofobi.


hemialbumose : n. biochem. Bazı proteinlerin sindirilmesi sonucu meydana gelen madde.


histone : n. biochem. Suda eriyen, amonyakta erimeyen, vücudda asidlerle birleşerek tuz oluturan bir proten.


jejunum : n. Duodenumdan sonra gelen ince barsak bölümü,boşbarsak, jejunum.


lymphadenocyst : n. Lenf düğümü bozukluğu.


maietics : n. See: obstetrics.


mastoplasia : n. Meme dokusu hiperplazisi, mastoplazi.


necrosadism : n. Ceseti tahrip etmekten cinsel haz alma, bu nitelikle belirgin cinsel sapıklık, nekrosadizm.


nomenclature : n. Bir bilim veya fen şubesine ait yahut bir şahıs veya zümre tarafından kullanılan terimler, terminoloi, nomenklatür.


opalescence : n. Çeşitli renkler gösterme hali, yanardönerlik.


oscheoplasty : n. Testis torbasının plastik tamiri, skrotumun plastik ameliyatı.


osteosarcoma : n. Kemik sarkomu, kemki dokusu ihtiva eden sarkom.


perspiration : n. 1. Terleme; 2. Ter, perspiratio.