Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

deafness nedir?

deafness : n. Sağırlık, surdite.

Cortical deafness : Beyinde işitme merkezini etkileyen bir lezyon sebebiyle oluşan sağırlık;


Mind deafness : İşitebilmesine rağmen işittiği sesleri zihinde manalandıramama hali;


Word deafness : Duyabilmesine rağmen konuşulan sözlerin manasını anlayama hali.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caecal : a. Çekuma ait, çekal, caecalis.


caecum : n. Sağ fossa iliaca'da bulunan keseye benzer yapıdaki başlangıç bölümü, kör barsak, çekum.


cherubism : n. Bebeklik çağında çene kemiklerinde başlayan kalınlaşma ve fibrosis sonucu yüzün alt kısmının büyümesi ile belirgin yüzde şekil bozukluğu (kalıtsaldır).


clitoritis : n. Klitoris'in iltihabı.


dermographism : n. Sivri uçla deri çizildiği vakit görülen deri reaksiyonları (beyaz, kırmızı çizgi, papül oluşu, derinin diken diken olması).


endocrinology : n. İç salgı bilgisi, endokrinoloji.


isotonic : a. biochem.Eşit ozmotik basınçta olan.


maculopapule : n. 1. Hem makül hem papül nitelikleri gösteren deri lezyonu; 2. Makül üzerinde oluşmuş papül, makülopapül.


meningitis : n. Meninkslerin (beyin zarları) iltihabı, menenjit.


microthelia : n. Meme başlarının normale oranla küçük oluşu, mikroteli.


miner's anemia : n. Kancalı kurt hastalığı.


myocardiosis : n. Arteryosklerotik kalp hastalığı.


nursing : n. 1. Hemşire tarafından hasta bakımı, hemşirelik; 2. Emzirme, meme verme.


pallor : n. Solgunluk, beniz sarılığı (uçukluğu).


polarimetry : n. Bir ışığın polarma derecesini ölçme (bilgisi).


pyopericarditis : n. Cerahatli perikardit.


qualimeter : n. Röntgen ışınlarının nüfuz gücünü ölçme aleti, penetrometre.


rachi : pref. Omurga anlamına önek.


ramstedt's operation : n. Çocuklarda mevcut olan pilor stenozunun tedavisi için gerçekleştirilen bir ameliyat çeşidi.


strepogenin : n. Proteinlerin eksik hazmından meydana gelen bir peptid.