Bugün : 16 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

deafness nedir?

deafness : n. Sağırlık, surdite.

Cortical deafness : Beyinde işitme merkezini etkileyen bir lezyon sebebiyle oluşan sağırlık;


Mind deafness : İşitebilmesine rağmen işittiği sesleri zihinde manalandıramama hali;


Word deafness : Duyabilmesine rağmen konuşulan sözlerin manasını anlayama hali.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brilliant green : n. Antiseptik anilin boyası.


brow : n. 1. Kaş; 2. Alın.


endoangiitis : n. Kan damarları en iç tabakasının iltihabı.


erotophobia : n. Cinsel ilişkilerden korkma, cinsel his ve davranışlardan aşırı derecede çekinme.


explantation : n. Vücuttan alınan doku veya hücrelerin sun'i ortamda yaşatılması.


factitious : a. 1. Sun'i olarak meydana gelmiş, faktisyus;


foulage : n. Yoğurur şekilde kaslara bastırma,bu şekilde yapılan masaj.


funis : n. See:Funiculus.


genetopathy : n. Üreme fonksiyonlarını bozan herhangi bir hastalık.


gracile : a. İnce, zarif, narin, gracilis.


hydracid : n. biochem. Oksijensiz hidrojen asit.


hypereosinophilia : n. Kanda eozinofil hücrelerinin artması.


hypopancreatism : n. Pankreas faaliyetinin azalması.


imago : n. 1. Kişinin çocukluk çağında sevip bağlandığı bir kimse (çok kere anne veya baba)'nin daha sonra da hafıtasında örnek bir tip olarak yaşayan hayali; 2. Ergin böcek, özellikle erişkin şeklini kazanmış sinek.


meditarsal : a. Ayakbileği (tarsus) merkezine ait.


microbicide : n. Mikropları yokeden faktör, mikrobisit.


mithridatism : n. Gittikçe artan dozlarla zehir kullanarnak vücudu alıştırma.


mucosa : n. (pl. mucosae). Mukoza. Bazı organların iç taraflarını kaplayan ve ifrazatı olan zar.


paul-mikulicz operation : n. Bir kalın barsak bölümünün, her iki kesik uçlar karın yüzeyine anastomoze edilecek şekilde kesilmesinden sonra bu uçların karın boşluğu dışında birbirleriyle irleştirilmelerine dayanan ameliyat yöntemi.


scar : n. Yara yeri iyileştikten sonra kalan bağ örgüsü dokusu, nedbe, yara nişanı, yara izi, sikatris.