Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

deafness nedir?

deafness : n. Sağırlık, surdite.

Cortical deafness : Beyinde işitme merkezini etkileyen bir lezyon sebebiyle oluşan sağırlık;


Mind deafness : İşitebilmesine rağmen işittiği sesleri zihinde manalandıramama hali;


Word deafness : Duyabilmesine rağmen konuşulan sözlerin manasını anlayama hali.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradford frame : n. Özel ortopdeik bir yatak çeşidi.


caumesthesia : n. Çevre ısısı normal olmasına rağmen sıcaklık hissetme.


dacryops : n. 1. Kanalın tıkanması sonucu gözyaşı birikimine bağlı olarak gelişen kistik oluşum, gözyaşı bezi kisti; 2. Aşırı miktarda gözyaşı gelişi.


dispensary : n. Dispanser.


extubation : n. Tüp çıkama ameliyeis.


feminine : a. Kadına ait, kadınla ilgili, nisal, femininus.


genyantralgia : n. Üstçene sinüs ağrısı.


incudectomy : n. Örs kemiğinin ameliyatla çıkarılması.


insensitive : a. Hissiz, duygusuz.


iridoplegia : n. Gözün iris tabakasının felci, iridopleji.


lymphadenectomy : n. Lenf düğümünün ameliyatla çıkarılması, lenfadenektomi.


myxedema : n. Tiroid bezi salgısındaki yetersizliğe abğlı olarak gelişen metabolizma hızında düşüş, kuruluk gösteren deri altında yaygın ödemler, saçlarda dökülme, zihni işlevler ve konuşmada ağırlaşma ile belirgin hastalık, miksödem.


necrectomy : n. Gangrenli (ölü) dokunun ameliyatla çıkarılması.


norm : n. 1. Kaide, düstur; 2. Nümune, örnek.


ontogenetic : a. Ontogneez'le ilgili.


paradentosis : n. Dişler etrafındaki dokunun parçalanması, paradentoz.


phantom : n. 1. Organ modelleri, kadın pelvisi modeli ve özellikle doğum ameliyelerini öğrencilere öğretmek için kullanılır, fantom; 2. İnsan bedeni veya bedenin bir kısmının şekli.


pharmacodynamics : n. Farmakodinami, ilaçların tesirini inceleyen bilim.


pressure : n. Tazzyik, basınç.


sickle-cell anemia : n. Orak hücreli anemi özellikle zencilerde görülen ailevi, kalıtsal bir çeşit hemolitik anemi.