Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

deafferentation nedir?

deafferentation : n. Vücudun herhangi bir bölgesinde afferent sinir liflerinin uyarıları iletememesi hali (Harabiyet veya ameliyatla çıkarılma sonucu).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennorrheal : a. Blenore ile ilgili.


bronchadenitis : n. Bronş duvarındaki bezlerin iltihabı.


dynamics : n. Cisimlerin hareketini ve bu hareketin yarattığı etkileri konu alan fizik dalı, dinamikbilimi.


galeropia : n. Cisimlerin aşırı parlak görülmesi hali.


germinal : a. Tohuma ait, çimlenmeğe ait, germinatif.


lactolase : n. Laktik asid yapan enzim, laktolaz.


teratoma : n. Embriyonun üç yaprağının birden iştirak ettiği fena yapılar, bileşik tümör, birden fazla jerminatif tabakadan kayaklanan tümör, teratom.


hyloma : n. Mediyasten tümörü.


hysterometer : n. Uterusu ölçme aleti, histerometre.


impatent : a. Kapalı, tıkalı.


hypertensor : n. Kan basıncını yükseltici madde (ilaç).


intra-atrial : a. Kalb kulakçığı (atrium) içi, kalb kulakçığı içinde.


moniliform : n. Boncuklu, boncuksu.


nystatin : n. Candidiasis tedavisinde etkili olan antifungal bir antibiotik.


phosgene : n. biochem. Bir çeşit zehirli gaz (COCI3).


pin : n. Toplu iğne.


polyarticular : a. 1. Çok sayıda eklemi ilgilendiren; 2. Çok sayıda eklemi tutan, çok sayıda eklemi etkileyen.


pyorrhea : n. (Özellikle diş etinde) irin akması, bol cerahat akması, piyore.


salpingography : n. Salpenksin opak madde yardımı ile röntgen resmi alınması, tübaların radyografisi, salpengografi.


scotomatous : a. Skotoma ait.