Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

deafferentation nedir?

deafferentation : n. Vücudun herhangi bir bölgesinde afferent sinir liflerinin uyarıları iletememesi hali (Harabiyet veya ameliyatla çıkarılma sonucu).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

croup : n. Boğmaca, krup.


dysmoiphogenic : n. Hamilelik sırasında alındıkları takdirde fetusun anormal şekillerde gelişmesine sebep olan ilaçların nitelenmesi için kullanılan bir deyim.


erythrogenesis : n. Eritrositlerin oluşması.


heterochromosome : n. Ana hücrede ikiye bölünmeden doğruca yavru hücreye geçen ve seksüel karakteri naklettiği söylenen kromozom, heterokromozom.


hypophosphite : n. biochem. Hipofosforik asidin herhangi bir tuzu, hipofosfit.


invasiveness : n. Vücuda giren herhangi bir mikrobun dokulara yayılma yeteneği.


isoagglutinin : n. Serum'da bulunan, aynı türden diğer bir kimse eritrositlerini aglütine edici antikor.


labioglossopharyngeal : a. Dile, dudaklara ve farinkse ait olan, bu üç oluşumu birden ilgilendiren.


leucocytosis : n. 1. 1 mm3 kandaki lökosit sayısının 1000'den fazla olması (bu hal normal olarak sindirimde, gebelikte ve yüksek yerlere çıkınca görülür; 2. Patolojik olarak iltihaplarda rastlanır), lökositoz.


nutgall : n. Meşe mazısı, meşe gövdesinde oluşan tannin (tanik asit)'den zengin yumru şeklinde fazlalık. Nutmeg, n. See: Myristica.


otopolypus : n. Kulak polipi, otopolip.


panosteitis : n. Kemiği meydana getiren bütün oluşumların beraberce iltihaplanması.


peritoneocentesis : n.Periton boşluğunun cerrahi delinmesi ve drenajı.


proconceptive : a. 1. Döllenmeyi kolaylaştırıcı, döllenmeye yardım edici; 2. Döllenmeyi kolaylaştırıcı ilaç.


provisional : a. 1. Muvakkat, geçici; 2. İğreti (diş).


psycholagny : n. Zihinde uyanan hayallerin kişide cinsel haz yaratması hali.


stibial : a. 1. Antimon'la ilgili; 2. Antimon ihtiva eden, antimon'lu.


straining : n. 1. Tansiyon, yüksek tansiyon, yorgunluk; 2. See: Tenesmus.


stramonium : n. "Datura" adlı bitkinin ilaç için kullanılan kuru yaprakları.


trinomial : a. Üç kelimeli ismi olan.