Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

deafferentation nedir?

deafferentation : n. Vücudun herhangi bir bölgesinde afferent sinir liflerinin uyarıları iletememesi hali (Harabiyet veya ameliyatla çıkarılma sonucu).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholaemia : n. Kanda safra bulunması cholaemic.


climacteric : a.climacterium'a ait.


empathy : n. Bir kimsenin kendisini başka birisi ile veya bu kimsenin davranıları ile yakın olarak görmesi.


ethmoiditis : n. Burun kemiği boşlukları iltihabı, etmoidit.


utricular : a. 1. Kırbacağa ait, utricularis; 2. mesane şeklinde.


gyrometer : n. Beyin gruslarını ölçmeye mahsus alet.


haplodermitis : n. See: Haplodermatitis.


histogneesis : a. Vücut dokularının oluşması.


lipophage : n. Yağ emen hücre, lipofaj.


lordoma : n. See: Lordosis.


microcythemia : n. See: Microcytosis.


morphinomania : n. Morfin kullanma hastalığı, morfinomani.


narcotine : n. biochem. Afyondan çıkarılan billüri alkaloid (C22H20N7) ateş düşürücü ve tonik olarak kullanılır ve uyuşturucu değildir.


normal : a. Herhangi bir şekilde (yapı, görünüş, işlev v.s.) anormallik göstermeyen, tabii, normal.


proteotherapy : n. Hastaya damar yolu ile protein verme, protein tedavisi.


psychoasthenia : n. Zihni meleklerin yetersiz çalışması, zeka gerilği.


pyometritis : n. Uterusun cerahatil iltihabı, piyometrit.


retrognatism : n. Altçenenin arkaya kaçışı.


scleroskeleton : n. Kemik iskelette bağlar, asyalar ve kirişlerin kemikleşmesinden ileri gelen kısım.


stercobilinogen : n. Sterkobilin öncüsü madde, sterkobilinojen.