Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

deafferentation nedir?

deafferentation : n. Vücudun herhangi bir bölgesinde afferent sinir liflerinin uyarıları iletememesi hali (Harabiyet veya ameliyatla çıkarılma sonucu).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centrolecithal : a. Ortasında toplu halde sarı gıda tanecikleri ihtiva eden (Ovum hakkında).


cephaloplegia : n. Baş ve yüz hareketlerini sağlayan kasların felci.


ceratin : n. Boynuzumsu oluşular (saç, tırnak vs)'ın esas yapısını oluşturan sert madde, keratin.


creatorrhea : n. Dışkıda sindirilmemiş et liflerinin bulunuşu (Pankreas yetersizliğinde görülür).


cytoscopy : n. Hücre muayenesi (tetkiki).


ectoscopy : n. Bir organın dıştan incelenmesi (muayenesi), ektoskopi.


esophagospasm : n. Özofagus spazmı.


fungistatic : n. Mantarların üreyip gelişmesini engelleyen herhangi bir madde.


hepatophlebitis : n. Karaciğer venlerinin ilthiabı.


hydromicrocephaly : n. Çok büyük miktarda beyin-omurilik sıvısı ihtiva eden küçük kafa, hidromikrosefali.


hypercementosis : n. Diş sementinin aşırı büyümesi.


iridescence : n. Parlak nitelikte değişik renkler gösterme hali, yanar-dönerlik.


marshall - marchetti - krantz operation : n. Kolporafi ameliyatları ile önlenemeyen inkontinans vakalarında uygulanan bir ameliyat.


menometrorrhagia : n. Adetler sırasında ve arasında görülen aşırı rahim kanaması.


microtia : n. Kulak sayvanının normalden küçük olması, mkirosi.


miticide : n. Parazitleri yokeden ilaç, mitisid.


muscularis : n. Kas tabakası, herhangi bir organ duvarındaki kas tabakas.


myelinoma : n. Miyelin tümörü.


myelotoxin : n. İlik hücrelerini yok eden bir toksin.


myoid : a. kassı, kasa benzeyen, mioid.