Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

deafferentation nedir?

deafferentation : n. Vücudun herhangi bir bölgesinde afferent sinir liflerinin uyarıları iletememesi hali (Harabiyet veya ameliyatla çıkarılma sonucu).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bitewing : n. Diş filmi almak için ağıza yerleştirilen küçük film.


bronchitis : n. Bronş mukozasının iltihabı, bronşit.


caelotherapy : n. Dini inanış ve telkinlerin tedavide kullanılması, bazı hastalıkları dini telkinle tedavi metodu.


chirurgical : a. Cerrahlığa ait, cerrahi, chirurgicus.


dynamometer : n. 1. Kas gücünü ölçen alet; 2. Merceğin büyütme gücünü ölçen alet.


endoskeleton : n. İç iskelet.


erythrosis : n. Deri ve mukozalnarın kırmızımtırak mor renk alışı (Polisitemi rubra'da görülür).


exuberance : n. Taşkınlık, coşku hali, fiziksel ve psişik aktivitenin artışı ile belirgin durum.


hepatostomy : n. Karaciğere kesit yapma, kesit yaparak karaciğeri açma.


lacticemia : n. Kanda lactic acid'in bulunması, kanın laktik asidli hali, laktisemi.


helminthemesis : n. Solucan kusma.


hypometria : n. Faaliyet yeteneğinin azalması, hipometri.


iatrochemist : n. Kimyayı tababete uygulayan bilgin.


kephir : n. Mayalanma sonucu ekşitilmiş süt, ekşi süt.


laryngoscope : n. Boğaz muayenesine mahsus aynalı alet.


leukopenia : n. Kanda lökosit sayısının azalması, lökopeni.


odontophobia : n. 1. Hayvan dişlerinden korkma hali; 2. Diş ameliyatlarından anormal derecede korkma, diş çektirme korkusu, odontofobi.


omnivorousness : n. Her çeşit gıda ile geçinme, her çeşit gıda üzerinde yaşama.


pathomimia : n. Yalandan hasta görünme, temaruz.


phytoid : a. Bitkiye benzer, bitki şeklinde, fitoid.