Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

deaf nedir?

deaf : n. sağır.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennoid : a. Mukus gibi, mukus'a benzer.


extracorporeal : n. Vücudun dışında kalan.


hyperadrenalism : n. Böbreküstü bezlerinin aşırı faaliyeti.


hyperaphia : Dokunma hissinin çok artması.


hyperthelia : n. Çok memelilik.


laloneurosis : n. Sinirsel kaynaklı konuşma bozukluğu.


megalocerus : n. Alnında boynuzumsu bir veya birkaç çıkıntı gösteren hilkat garibesi.


metapore : n. Magendie deliği.


occipito-anterior : n. Fetus başının arka kısmı, anne pelvisinin ön yarısını işgal ettiği zaman kullanılan bir deyim.


oxytetracycline : n.biochem.Antibiyotik ve antiprotozoid olarak kullanılan sarı, kokusuz, billuri toz (C22H24 N2O3.2H2O).


pleurogenic : a. Plevradan kaynaklanan.


pleurotyphoid : n. Tifo ile ihtilat yapmış olan had plörezi.


podology : n. Ayakbilim, ayakların bilimsel incelenmesi, podoloji.


sanguinolent : a. Kanlı.


sol : n. 1. Kolloidal bir sistem olup dispers fazdaki madde katıdır ve eritici madde katı, sıvı (hidrosol) veya gaz (aerosol) olabilir.


soleus : n. Nalınsı kas, soleus, musculus soleus


souma : n. Sudan'da Tripanosomlar tarafından meydana gelen ve sığır, at ve develere arız olan bir hastalık.


spermophlebectasia : n. Sperma venalarının genişlemesi.


subchoroidal : a. Gözün damar tabakası (chroid9 altında.


syndesmology : n. Bağbilim, sindezmoloji, syndesmologia.