Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

deaf-mutism nedir?

deaf-mutism : n. İşitme ve konuşma yeteneğinin olmayışı, sağırlık ve dilsizliğin birarada bulunuşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholagogia : n. Safra kesesinden barsağa safra itrahı.


cholecystocolostomy : n. Safra kesesi ile kolon arasında ameliyatla geçit oluşturma.


dextrose : n. biochem. Glükoz, glikoz (C6H12O6H2O).


physio- : pref. Tabiat, tabii, fizyoloji, fizyolojik.


ichor : n. Cerahat, irin.


megaloblast : n. Eritrositlerin ana hücre,i megaloblast.


meloplasty : n. 1. Yanak plastik ameliyatı; 2. El ve ayakların plastik ameliyatı.


mesal : a. See: Mesial


mucilaginous : a.Erimiş zamk türünden, zamklı, zamka ait.


necromancy : n. Ölmüş kimselerin ruhunu çağırarak geleceğe ait bilgler edinme, nekromansi


nudophobia : n. Marazi çıplaklık korkusu, nüdofobi.


osmics : n. 1. Kokubilim; 2. Koklama duyusu ilmi.


pericerebral : a. Beyin (cerebrum) çevresinde, cerebrum'u çevreleyen.


perodactylus : n. Parmakları doğuştan yeterince gelişmemiş veya şekil bozukluğu gösteren bebek.


placenta : n. Uterus duvarından çocuğu beslemeye yarayan kanı alan parça, son plasenta.


polyneuroradiculitis : n. Omurilik gangliyonları, sinir kökleri ve periferik sinirlerinin iltihabı.


posteroclusion : n. Diş kavislerinin çenenin arka kısmında birbirine iyi uymaması.


psammoma : n. Granül maddeis ihtiva eden beyin veya muyurtalık tümörü.


salbutamol : n. İsoprenaline'den elde edilen bronkodilatör bir madde.


salmonella : n. Bir bakeri türü, gram negatif çubuklar. İnsanlarda ve hayvanlarda asalak olarak yaşarlar ve çoğu zaman hastalık meydana getirme özelliği kazanırlar.