Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

deaf-mutism nedir?

deaf-mutism : n. İşitme ve konuşma yeteneğinin olmayışı, sağırlık ve dilsizliğin birarada bulunuşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buthalitone : n. Etki süresi çok kısa olan intravenöz bir barbitürat.


cionectomy : n. Küçük dil (uvula)'nın ameliyatla çıkarılması.


epitheliotropic : a. Epitel hücrelerine karşı eğilim gösteren.


exocervical : a. 1. Servikse uteri'nin dış kısmı (portio vaginalis9 ile ilgili; 2. Servikal kanalın dışında, portio vaginalis üzerinde.


extrarenal : n. böbrek dışında.


ferric : a. biochem. Demire ait, demirli, hadidi, demir kapsayan.


ferricyanide : n. biochem. Üç değerli (FeCN6) radikaline sahi olan kimyasal bileşim.


fleam : n. Baytar neşteri.


granulitis : n. Milyer tüerküloz, granülit.


granuloplastic : a. Granül oluşan.


hyperinosemia : n. Kanda fibrinf azlalığı.


hypothalamus : n. Hipotalamus


ileectomy : n. İleumun ameliyatla çıkarılması, ilyektomi.


inertia : n. 1. Atalet, süredurum; 2. Bir organın veya bir kasın işlemez hale gelmesi.


leprosarium : n. Lepralı hastaların tedavi edildikleri hastane, cüzam hastanesi.


odontopathy : n. Diş hastalığı, odontopati.


oneirogenic : a. Rüyaya benzer hal yaratan, rüya gördürücü.


orchidotomy : n. Testis ameliyatı, orşidotomi.


osteography : n. Kemiklerin tanımı, osteografi.


phonopathy : n. Konuşma organları hasatlığı, fonopati.