Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

deaf-mutism nedir?

deaf-mutism : n. İşitme ve konuşma yeteneğinin olmayışı, sağırlık ve dilsizliğin birarada bulunuşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchopathy, : n. Bronş veya bronşiyolleri ilgilndiren herhangi bir hastalık.


capitulum : n. Kemik başı, başcık.


cystophthitis : n. Mesane tüberkülozu.


derm(a) : n. See: Cutis or Corium.


dilate : v. Genişletmek, büyütmek, açmak (Daralmış bir deliği, kanalı veya boşluğu).n. Genişleme,


dimethyl phthalate : n. biochem. Böcek defedici, renksiz ve yağlı sıvı (C10H10O4).


disinfectant : n.&a. 1. Antiseptik madde; 2. Dezenfekte eden, antiseptik.


eumycin : n. biochem. Bacillus subtilis'den elde edilen bir antibiyotik, ömisin.


extroversion : n. İçinin dışına dönmesi, dışa dönüm.


galvanotherapy : n. Galvanizmle tedavi galvanoterapi.


gastr(o) : n. Mide, gaster (bazan karın).


homan's sign : Ayak dorsofleksiyon haline getirildiğinde baldır adalelerinde ağrı duyulması.


impacted : a. İyice sıkışmış durumda olan, anormal derecede hareketsiz duran.


Koch-Weeks Bacillus : n. Eksudasyon sıvılarında çoğu kazan polimorf lökositlerin içinde yer aldığı görülen gram-negatif çubuklar.


malaxate : v. Yoğurmak, hamur haline getirmek.


micrangiopathy : n. Kılcal damar hasatlığı.


osteosarcomatous : a. Osteosarkom türünden, kemik sarkomu olan.


papillo-adenocystoma : n. Papilom, adenom ve sistom elementelri ihtiva eden tümör.


parauterine : a. Uterus yakınında, uterus'a komşu, uterus'a bitişik.


podiatrist : n. Podiyatri uzmanı.