Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

deaf-mutism nedir?

deaf-mutism : n. İşitme ve konuşma yeteneğinin olmayışı, sağırlık ve dilsizliğin birarada bulunuşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharelosis : n. Kirpik uçlarının içeriye dönük oluşu, kirpiklerin içeriye doğru bükülmesi.


bromvaletone : n. Karbromal'e benzer etkide orta şiddetli hipnotik bir sedatif.


disturbance : n. Rahatsızlık.


drill : v. 1. Sert bir maddeyi oyarak delik açmak; 2. Kemik, diş gibi sert yapı gösteren oluşumu oyarak delmede kullanılan alet, matkap, delgi.


fragilocyte : n. Hipotonik tuzlu eriyiklere mukavemet edemeyip patlayan eritrosit, frajilosit.


grippal : a. 1. Grip'le ilgili; 2. Grip sonucu oluşan, grip'e bağlı; 3. Grip'le belirgin.


heteradenic : a. 1. Heteradeni ile ilgili; 2. Heteradeni gösteren, heteradeni ile belrigin; 3. Heteradeni'ye benzeyen, heteradeni niteliğinde.


immaculate : a. 1. Lekesiz, üzeirnde benek şeklinde renkli bölgeler göstermeyen, 2. Kusursuz, temiz.


immunogenesity : a. Bağışıklık meydana getirebilme yetenğine sahip olan.


insertion : n. 1. Sokma, içine koyma, içine yerleştirme (herhangi bir yere iğne sokma veya rahime gebeliği önleyici araç yerleştirme gibi); 2. Kasın hareket ettireceği kemiğe tutunması, kasın, kemik üzerinde tutunma gösterdiği yer.


logokophosis : n. Kelime sağırlığı, konuşmayı duymama.


myelatrophy : n. Belkemiği çürümesi, omurilik atrofisi, miyelatrofi.


myesthesia : n. kas duyarlığı, miyestezi.


nasoseptal : a. İki burun boşluğunu ayıran bölme ile ilgili, burun septumu'na ait.


oophoron : n. Yumurtalık.


pavor : n. Müthiş korku, dehşet.


proctitis : n. Rektum iltihabı, rektit, proktit.


pseudocryptorchidism : n. Kremasterik kasın kasılması sonucu testis'in skrotum'dan ayrılarak inguinal kanala doğru çekilmesi ile belirgin durum, yalancı kriptorşidizm.


sinistrmanual : a. Solak.


streptococcal : a. 1. Streptokok veya sterptokoklarla ilgiil, 2. Sterptokokların sebep olduğu, streptokoklara bağlı; 3. Streptokok'a benzeyen.