Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

deaf-mute nedir?

deaf-mute : a. İşitme ve konuşma yeteneği olmayan kişi, sağır ve dilsiz kişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

compensation : n. Sistemler veya organlarda bir bölümün çalışması bozulduğu zaman diğer bir bölümün fazla çalışarak onun işini üzerine alması, kompansasyon.


dactylomegaly : n. El ve ayak parmaklarının normalden daha büyük olması, daktilomegali.


defibrination : n. Fibrinsizleşme.


depurant : n. 1. Temizleyici, temizleyici madde; 2. Yıkıntı ürünlerinin atılmasını hızlandırıcı madde.


expectation : n. Bekleme, ümit.


girdlestone's operation : n. Osteoartrit tedavisinde uygulanan ve kalça ekleminde pseudoarthrosis meydana getiren ameliyat yöntemi.


glonoin : n. biochem. Gliseril trinitrat.


granuloplastic : a. Granül oluşan.


haustration : n. 1. Kese şeklinde boğum oluşması; 2. Kese şeklinde boğum.


hexobarbitone : n. Etkisi çabuk meydana çıkan, ancak oldukça kısa süren bir barbitürat.


homocerebrin : n. Beyin maddesinden elde edilen bir cevher.


jejunal : a. Jejunuma ait, jejunalis.


lymphogenous : a. Lenf yapan, lenfojen.


mescaline : n. Halusinasyonlar meydana getirme özelliği bulunan bir madde.


nephromalacia : n. böbrek yumuşaması, nefromalasi.


onychotomy : n. Tırnak ameliyatı, onikotomi.


onym : n. İlmi tabir, fenni ıstılah, teknik terim.


palladium : n. biochem. Pd işaretiyle bilinen, platine benzer, atom no: 46 ve atom ağırlığı: 106.7 olan kimyasal element.


parastruma : n. Paratiroid bezi'nin büyümesi, paratiroid'de hipertorfi sonucu meydana gelen şişkinlik.


pronograde : a. Dört ayak üzerinde yürüyen veya duran.