Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

deaf-mute nedir?

deaf-mute : a. İşitme ve konuşma yeteneği olmayan kişi, sağır ve dilsiz kişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

burn : n. Yanık, yanık yeri.


catadicrotism : n. Arterde ana atımı iki küçük atımın izlemesi (Sphygmogram'ın inen kolu üzerinde iki çentik oluşur).


chorionitis : n. 1. Koryon'un iltihabı; 2. Derinin kalınlaşmasıyla belirgin hastalık, skleroderma.


colporrphaphy : n. 1.Vagina'daki yırtık kenarlarının karşılıklı birleştirilerek dikilmesi; 2. Vagina ön veya arka duvarından üçgen şeklinde parça çıkarılarak kesik kenarların tekrar dikilmesi.


cunneiform : a. Kamabiçim, konik, cuneiformis.


Fallot's Tetralogy : n. İnterventriküler septal defekt (İVSD), pulmoner stenoz, sağ ventrikül hipertrofisi ve aortanın değişik yerde bulunması ile meydana elen konjenital bir kalp anomalisi.


hypochromatism : n. 1. Anormal pigmantasyon noksanlığı; 2. Boyama yeteneğinin azalması, hipokromatizm.


hypodactylism : n. See: Hypodactylia.


infraclavicular : a. Klavikulaaltı.


intrathecal : a. Beyin zarlarının içinde.


macrography : n. İri harflerle yazı yazma, iri yazma.


mucolysis : n. Mukus'un erimesi.


narcosis : n. Ameliyat yapmak için duyu, hareket ve bilincin ekseriya solunum sistemi yolu ile eter, kloroform v.s. verilerek uyuşturulması, narkoz.


orthoglycemic : a. Kan şekeri normal olan.


otocleisis : n. Kulak yollarının tıkanması.


ovariocyesis : n. Ovaryum gebeliği.


piss : v.&n. 1.İşemek; 2. İdrar.


prednisone : n. biochem. Cortison'un eksik hidrojenli bir türevi.


proctocolonoscopy : n. Rektum içinin ve alt kolonun muayenesi.


saw : n. Testere, cerrah testeresi 8kemik cerrahisinde kullanılır).