Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

deaf-mute nedir?

deaf-mute : a. İşitme ve konuşma yeteneği olmayan kişi, sağır ve dilsiz kişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharitis : n. Göz kapaklarının, özellikle kenar bölümlerinin iltihabı, blefarit.


drug : n. İlaç, ecza, drog.


eccrinology : n. Salgı ve salgı bezleri bilgisi, ekrinoloji.


electrotherapy : n. Elektrik tedavisi.


exuberance : n. Taşkınlık, coşku hali, fiziksel ve psişik aktivitenin artışı ile belirgin durum.


formula : n. (pl. formulae). 1. Formül; 2. Reçete, tertip.


hemagogue : a. Kan akışını çoğaltan.


kerato-iridoscope : n. Göz muayenesi için kullanılan ir tür bileşik mikroskop.


ketone : n. biochem. Organik bir madde, keton.


kineplastic surgery : n. Bazı adale gruplarının izole edilerek, modifiye bazı protezlerin çalışmasını sağlama içinde görevlendirildiği gibi bir çeşit ameliyat.


koniosis : n. Vücuda giren tozların sebep olduğu herhangi bir hastalık.


lingua : n. See: Tongue.


lymphadenectomy : n. Lenf düğümünün ameliyatla çıkarılması, lenfadenektomi.


napkin : n. 1. Kadınların adet esnasında veya akıntı mevcudiyetinde perine üzerine koymak suretiyle kullandıkları pamuktan yapılı ped, hijyenik kadın bağı; 2. Çocuk bezi.


nelaton's line : n. Spine iliaca anterior superi ile tuber ischii'yi birleştirdiği farzolunan hayali çizgi.


orodiagnosis : n. Serum teşhisi.


otacoustic : a. İşitmeye yardımcı olan.


periarthritis : n. Eklem çevresi iltihabı, periatrit.


periodontal : a. diş etrafında dişi saran.


pox : n. 1. Frengi; 2.Çiçek v.s. gibi kabarcıkları olan hastalık.