Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

deaf-mute nedir?

deaf-mute : a. İşitme ve konuşma yeteneği olmayan kişi, sağır ve dilsiz kişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

braxy : n. Bulaşıcı ve öldürücü boyun hastalığı.


cacanthrax : n. Şarbon'un öldürücü şekli, ağır şarbon.


cephalotripsy : n. Fetüs başının, sefalotrib aracılığıyla ezilesi ve dışarı çekilmesi (Doğumun imkansız olduğu durumlarda başın delinmesini takiben yapılır).


cholerine : n. 1. Kolerin: Hafif kolera, yaz kolerası; 2. Kolera başlangıcı; 3. Koleranın sirayet sebebi.


demineralization : n. Aşırı derecede mineral kaybı, özellikle kemikten mineral (kalsiyum ve kalsiyum tuzları) kaybı.


dysrhythmia : n. Ritimbozukluğu, belli bir sıra ve düzen içinde gidişin bozulması.


eurycehpalic : a. Geniş kafalı, kafatasının transvers kutru ön-arka kutruna oranla genişlik gösteren, brakisefalik.


glyceral : n. biochem. Gliserinin isirto ruhu ile kaynatılmasından çıkarılan madde, gliseral.


gyrus : n. (pl. gyri). Kıvrım, girus.


hysterocolpectomy : n. Rahim ve vagina'nın ameliyatla çıkarılması.


insula : n. (pl. insulae). Insula, adacık.


intraabronchial : a. Bronş içinde.


microhepatica : n. Karaciğer küçüklüğü, mikrohepati.


morsus : n. 1. Isırık; 2. Diş yarası.


myxoma : n. Muhtelif cins hücrelerden olan ur, miksoma (Çenealtı tükrük bezinde).


nasosinusitis : n. Burun ek sinüslerinin iltihabı, nazosinüzit.


neurothlipsis : n. Sinir üzerine yapılan taziyk.


onychograph : n. Parmak uçlarındaki kan basıncını kaydeden alet, onikograf.


opacity : n. 1. Donukluk, kesafet; 2. Donuk bölge.


orthodiagraphy : n. Paralel röntgen ışınları ile organların özellikle kalbin perspektif hatalradan korunarak resminin alınması, ortodiyagrafi.