Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

deaf-mute nedir?

deaf-mute : a. İşitme ve konuşma yeteneği olmayan kişi, sağır ve dilsiz kişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

extreme : Uç, son en uçta veya en sonda olan.


filiform : a. İplik ş eklinde, ipliksi, ipbiçim, filiformis.


tephromalacia : n. Beyin ve omurilikte boz cevherin anormal şekilde yumuşama göstermesi, tefromalasi.


uteromania : n. Kadınlarda hastalık şeklinde cinsi münasebet arzusu, aşırı derecede şehevi hisler, uteromani, nemfomani.


haunch : n. Kalça


keratodermatosis : n. Derinin boynuzumsu tabakası (stratum corneum)'nda proliferasyon veya diğer patolojik değişimlerle belirgin herhangi bir deri hastalığı.


limping : n. Topallama, topallayarak yürüme, aksarayak yürüme.


meronecrosis : n. Belli bir bölgede hücreleri hayatiyetini kaybetmesi, sınırlı hücre nekrozu, meronekroz.


pericardiosymphysis : n. Perikardın iki yaprağının birbirine yapışması.


peristaltic : a. Solucan halkalarının hareketine benzeyen ve içindeki maddeleri aşağı doğru iten mide ve barsak hareketlerine ait, peristaltik.


phenoluria : n. İdrarda fenol bulunuşu.


pigmentolysin : n. Boya (pigment) yı yokeden bir lizin.


pleuritic : a. 1. Plörezi ile ilgili; 2. Plörezi gösteren, plörezi ile belirgin; 3. Plörezi niteliğinde, plöreziye benzeyen.


plurimenorrhea : n. Adet kanamalarının sık meydana gelmesi.


poppy : n. Kurutulmuş tohumlarından opium (afyon) elde edilen Papaver somniferum adlı bitki, haşhaş.


posterior : a.&n. 1.Arka, arkada, geride; 2. (pl.) İlyeler, kabaet.


proteose : n. Hazım usaresinin tesiriyle proteinden hasıl olan bileiklerden biri, proteoz.


pseudomucin : n. Yumurtalık kistlerinde bulunan bir çeşit müsin.


scleromere : n. İskelet sisteminin bir parçası


spondylexartrosis : n. Bir omurun yerinden kayması, omur dislokasyonu.