Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

deaf-mute nedir?

deaf-mute : a. İşitme ve konuşma yeteneği olmayan kişi, sağır ve dilsiz kişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caproic : a. biochem. Yağlı bir aside ait, kaproik.


choler : n. Safra choledochus.


commissure : n. Birleşik iki organın birbiriyle birleşme yeri, dudakların veya göz kapaklarının bitişitğği yer, birleşek, commissura.


dentimeter : n.Dişleri ölçmeye mahsus alet.


diphasic : a. İki devre gösteren, iki devrede oluşan, iki devreli.


ectoperitonitis : n. Periton'un paryetal tabakasının iltihabı.


epitheliotropic : a. Epitel hücrelerine karşı eğilim gösteren.


exclave : n. Anaorgana tutunmuş organla aynı yapıyı gösteren parça (Özellikle pankreas, tiroid v.s. bezler üzerinde görülür).


galenic : a. See: Galenic.


heritable : a. Kalıtımla geçebilen, kalıtsal, irsi.


hemagglutination : n. Kan yuvarlarının aglütinasyonu


hesperanopia : n. Gece körlüğü. See: Night blindness.


hyperphenylalaninemia : n. Kanda fenilalanin miktarının artması


hypotonia : n. Tonusun azalması, hipotoni.


hypoalkaline : a. Normalden daha az kalevi.


ineffective : a.Etkisiz, tesirsiz.


ipselateral : a. Aynı tarafta bulunan.


keloplasty : n. Bir yara izini kaybetmek için yapılan plastik ameliyat, keloplasti.


lymphodermia : n. Deride seyreden lenf damarlarının hastalığı.


oo- : pref. 1. Dişi cinsiyet ühcresi (ovum) anlamına önek; 2. Yumurtalık (ovaryum) anlamına önek.