Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

deaf-mute nedir?

deaf-mute : a. İşitme ve konuşma yeteneği olmayan kişi, sağır ve dilsiz kişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bite : v.&n. 1. Isırmak, dişlemek, sokmak; 2. Hayvanın ısırdığı veya böceğin soktuğu yer, ısırma sonucu deride oluşan küçük yara, ısırık.


cardionecrosis : n. Kalb kasının nekrozu, kalb nekrozu.


cognition : n. Aklın bilme veya idrak kabiliyeti.


cyanuria : n. İdrarın mavimsi renkte oluşu.


egotist : n. Kendini beğenen kimse, aşırı övünen kişi.


exocardial : a. 1. Kalb dışı; 2. Eksokardiye ait.


extirpate : v. Kökünü kazımak, kesip çıkarmak (ur v.s).


gametic : a. Gamet veya gametlerle ilgili.


gel : n. biochem. Katılaşmış pelte halinde koloid, jel.


vaccin : n. Aşı.


hacking : n. El kenarları ile deri üzerinden devamlı vurma hareketi (masajda uygulanan bir şekil).


iatrogenic : n. Primer bir hastalığın tedavisi sırasında ortaya çıkan v bu tedaviye bağlı olarak gelişen sekonder bir rahatsızlık durumu.


infested : a. Vücudu hayvansal parazitlerle sarılmış, bu cins parazitlerle hastalanmış.


isoiconia : n. Her iki retinada oluşan görüntünün birbirine eit oluşu.


kefir : n. biochem. Mayalanmış sütten elde edilen besleyici bir madde.


kinetism : n. kas hareket yeteneği, kinetizm


lymphocthmia : n. Kanda bulunan lenfosit miktarının normalden fazla olması.


myoglobinemia : n. Kanda miyoglobin bulunuşu.


optics : n. Görme ve ışıkbilimi, optik.


otoscopy : n. Kulak muayenesi, otoskopi.