Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

deadly nedir?

deadly : Öldürücü, şiddetli

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemoprophylaxis : n. Hastalıkların veya nükslerinin kimyasal maddeler kullanılarak önlenmesi.


decoloration : n. Renk atma, solma, normal renk yokluğu, dekolorasyon.


diamorphine : n. Eroin, bir morfin türevi.


dracunculus medinensis : n. İnsanda dracontiasis'e sebep olan nematod.


epidermization : n. 1. Soyulmuş bir bölgenin yeniden epidermis'le örtülmesi; 2. Harabiyete uğramış bir deri bölgesine, canlı epidermis parçasının aktarılması, deri gref'i yerleştirme.


exarticulation : n. Eklemde yapılan kesme ameliyesi, eksartikülasyon.


uterotubal : a. Rahim ve salpenkse ait.


gum : n. 1. Diş eti, gingiva; 2. Zamk.


hysteroepilepsy : n. Sar'adaki konvülsiyonlara benzer hareketlerle seyreden ağır histeri şekli.


intermittent : a. Gayrimuntazam, fasılalı, intizamsız, entermitan.


kaolinosis : n. Solunumla devamlı olarak alınan kaolin tozlarının akciğerlerde toplanması.


laparoscope : n. Karın boşluğu ve karın organlarını görerek muayene amacıyla karın duvarından sokulan ucu ışıklı alet, laparoskop.


mechanotherapy : n. Jimnastik, masaj ve aletlerle tedavi usulü, mekanoterapi (mekanik araçlarla yapılan tedavi).


merosystolic : a. sistolün ibr kısmına ait.


methadone : n. Sedatif etkisi daha az olan, morfin benzeri bir sentetik ilaç.


monophyletic : a. Belli bir soydan gelen bir kaynaklı.


phrenocolic : n. Diyafram ve kalın barsağa ait.


prophase : n. Karyokinezisin ilk safhası, profaz.


psammoma : n. Granül maddeis ihtiva eden beyin veya muyurtalık tümörü.


sicchasia : n. 1. Bulantı; 2. Gıdalara karşı isteksizlik, gıdalardan tiksinti duyma hali.