Bugün : 17 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

dead nedir?

dead : a. Cansız, ölü, ölmüş.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brush : n. Fırça, elleri veya diğer bir oluşumu (diş v.s.) temizleme amacıyla kullanılan sert kıldan yapılmış araç.


cirsoid : a. Genişelmiş, kıvrıntılı bir damarı andıran.


condemn : v. İyi olmayacağına hüküm vermek (hasta, yara, vs.).


degenerative : a. Dejenerasyona ait, dejeneratif.


emetism : n. "Ipecac" bitkisinden zehirlenme.


foam : n. Köpük, sıvı içinde serpilmiş gaz kabarcıkları kümesi.


uterovesical : a. 1. Rahimve mesane ile ilgili; 2. Rahim ve mesane arasında oluşmuş (fistül hakkında).


hyperfunction : n. Fizyolojik fonksiyonun fazla artmış olması, hiperfonksiyon.


hyperparasite : n. Diğer bir parazit içinde veya üzerinde yaşayan parazit, hiperparazit.


hypnophobia : n. Uykuya dalmaktan aşırı korkma, uyku korkusu.


inulin : n. biochem.Bitkilerde bulunan ve hidroliz olduğu zaman früktöz ve glikoza ayrışan nişastamsı bir madde.


livedo : n. Ciltte bulunan uçuk renkli lekeler.


lipacidemia : n. Kanda yağ asitlerinin bulunması yağ asidi işeme, lipasidüri.


osteoncus : n. Kemik tümörü.


oxidate : v. biochem. See: oxidize.


photobacterium : n. Bazı balık ve benzeri hayvanlar üzerinde parazit olarak yaşayan ışıldama özelliğine sahip bir bakteri cinsi (Bu cins bakterilerin kültür yüzeyleri de fosfor gibi ışıldama gösterir).


pons : n. (pl. pontes). Köprü.


presentation : n. 1. Prezantasyon: Doğumda ceninin belrili durmu; 2.İdrak gücü.


radiomimetic : n. Radyoterapi ile alınan neticelere benzer sonuç veren.


sesamoiditis : n. At ayağı susamsı kemiklerinin iltihabı.