Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

deacidification nedir?

deacidification : n. Asit etkiyi ortadan kaldırma, asidi nötralize etme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cion : n. Küçük dil, uvula.


constipate : v. Kabzetmek, inkibaz vermek.


critical : n. 1. Hastalık nöbetiyle ilgili, kriz'le ilgili; 2. Tehlikeli; 3. Yaş dönümü ile ilgili, menopoz devresine ait.


decompose : v. biochem. Bileşik bir cismin eczasını ayırmak, ayrıştırmak, tahhallül ettirmek, halletmek.


hepatocirrhosis : n. Karaciğer ve kalın barasğa ait.


hyperfunction : n. Fizyolojik fonksiyonun fazla artmış olması, hiperfonksiyon.


inspection : n. Çıplak gözle yapılan muayene, teftiş.


iridodonesis : n. See: Hippus.


lymphadenectasis : n.Lenf düğümü genişlemesi.


megarectum : n. Rektum büyümesi.


monomastigote : a. Tek kamçılı.


oxygenate, oxygenize : v. biochem.Oksijen ile karıştırmak, içine oksijen katmak.


palmus : n. 1. Kalb atımı; 2.Çarpıntı, nabazan ve asabiyetle müterafık hastalık hali.


papuloid : a. Papül'e benzeyen.


persulfate : n. Biochem. Adi sülfattan çok sülfürik asit ihtiva eden sülfat.


placentotherapy : n. Plasenta'dan hazırlanan doku özünün, bazı durumlarda tedavi amacıyla uygulanması, plasenta tedavisi.


plague : n. Veba.


plant : n. Bitki, nebat.


pneumono : pref. Akciğer, akciğerle ilgili


polycholia : n. Aşırı safra salgısı, polikoli.