Bugün : 20 Ekim 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

deacidification nedir?

deacidification : n. Asit etkiyi ortadan kaldırma, asidi nötralize etme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coccygeal : a. Koksikse ait, coccycus, coccygicus.


disorientation : n. 1. Kişinin çevreye oranla kendi durumunu değerlendirememesi, çevreye uyma veya alışma yeteneğinin kaybı; 2. Kişide zaman ve yer kavramının bulunmayışı, bu yeteneğin kaybı.


endomitosis : n. Kromozomların iğ şekli oluşturmaksızın bölünerek iki misli olmaları.


enterocolostomy : n. İncebarsak ile kolon arasında ameliyatla ağız ağıza dikerek geçit oluşturma.


forcipate : a. Pensbiçim, forseps şeklinde.


ginglymus : n. Dirsek gibi tek eksenli mafsal, reze eklem (kapı rezesi şeklinde birbirinin içine girmiş oynak).


glycoptyalism : n. Salyada şeker miktarı.


hemocytopoiesis : n. Kan hücrelerinin oluşumu.


hyperacidity : n. hiperaksidite, aşırı asitlilik.


inclination : n. 1. Temayül, eğilim, meyil, eğrilik; 2. Eğilme derecesi.


injection : n. Enjeksiyon, ilaçların şırınga ile vücuda zerki.


lipping : n. Osteoartritte kemiksi dudak gelişimi.


macerative : a.Maserasyon gösteren, maserasyon'la belirgin.


mammitis : n. See: Mastitis.


milieu : n. etraf, civar, muhit, ortam.


obdormition : n. Sinir basıncından dolayı mevzii uyuşukluk.


phenobarbitone : n. Uzun etkili ve antikonvülsan etkisi olan bir barbiturat.


phototxis : n. Uzun süre kuvvetli ışığa maruz kalış sonucu deride meydana gelen toksik reaksiyonlarla belirgin patolojik durum, fototoksiz.


pitressin : n. biochem. Vazopresinin ticari adı.


pons : n. (pl. pontes). Köprü.