Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

deacidification nedir?

deacidification : n. Asit etkiyi ortadan kaldırma, asidi nötralize etme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachymetropia : n. See: Myopia.


butamin : n. See: Butocaine.


cephalitis : n. Beyin iltihabı, ensefalitis.


cystophthitis : n. Mesane tüberkülozu.


diaphysitis : n. Diyafiz iltihabı.


dichloride : n. biochem. Başka bir elementle iki atom klordan mürekkep kimyasal bir madde, diklorür.


Retrolental fibroplasia : Prematüre bebeği canlandırmak amacıyla yüksek yoğunlukta oksijen verilişinin sebep olduğu göz merceği arkasında bağ dokusu artımı, retinada ayrılma ve kanama ile belirgin körlüğe uzanabilen durum.


hepatolith : n. Karaciğer taşı.


hemomediastinum : n. See: Hematomediastinum.


hydropneumoperitoneum : n. Periton boşluğunda sıvı ve gaz toplanması.


intracorpuscular : a. Korpüskül içi, korpüsküller içinde.


iridemia : n. İris kanaması, iridemi.


jacket : n.Caket.


lithologist : n. Vücutta patolojik olarak oluşan taşlar (litoloji) uzmanı, litolog.


loculation : n. Çok sayıda loküllerin oluşması veya bulunması hail.


mediastinopericarditis : n. Mediyastin(um) ve perikard(iyum) iltihabı.


orthoscope : n. Gözün dibini ve diğer bazı organları karanlık odada aydınlatma usulü ile muayene etme aleti, ortoskop.


parturifacient : a. Doğumu kolaylaştıran (ilaç).


perimyositis : n. Kası saran bağ dokusu iltihabı, perimiyozit.


postero-external : a. Arka-dıxan.