Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

darwinism nedir?

darwinism : n. Darwin tarafından ileri sürülen tabii seleksiyon esasın dayanarak türlerin kökeni ve gelişimini izah eden teori, türlerin evrimi teorisi (Bu teoriye göre yüksek sınıf hayvanlar, aşağı sınıf hayvanların, tabii seleksiyon sonucu evrimi ile meydana gelmişlerdir).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiosphygmograph : n. Kalb ve nabız atımlarını çizelge halinde kaydeden alet.


conative : a. Kişideki iş yapma isteği ile ilgili, iş yapma eğilimi ile ilgili.


desquamation : n. Derinin epitelyal elemanlarının iri ve ufak parçalar halinde dökülmesi, deri soyulması, pul pul dökülme.


electron : n. biochem. Atom çekirdeğinin etrafında dönen negatif elektrikli atomcuk, elektron.


embryotoxon : n. Kornea kenarının konjenital donukluğu.


endotheliosis : n. Endotel hücrelerinin çoğalma göstermesi, endotel proliferasyonu.


fragilocytosis : n. Kanda frajilositlerin bulunması, frajilositoz.


gastrorrhegia : n. Mide kanaması, gastroralji


hemocytology : n. Kan hücreleri bilgisi, hemositoloji.


hyperglobulism : n. See: Hyerglobulia.


meiosis : n. Nekahat (iyileşme) devresi, hastalığın şifa bulduğu devre.


mobile : a. Oynar, müteharrik, hareketli, mobil.


nephalgia : n. Böbrek sancısı, nefralji.


palograph : n.Arterdeki nabız atımlarının meydana getiridği titreşimleri kaydeden alet, palograf.


polyunguia : n. El veya ayak parmaklarındaki tırnak adedinin normalden fazla oluşu.


race : n. Irk, soy.


rachicele : n. Omuriliğin bir bölümünün omurgadaki patolojik bir açıklıktan dışarıya bombelik gösteişi.


sarcotome : n. Vücut kaslarını yarma aleti, sarkotom.


schlatter's disease : n. Tibia tüberkülünde görülen osteochondritis.


scotomatous : a. Skotoma ait.