Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

darwinism nedir?

darwinism : n. Darwin tarafından ileri sürülen tabii seleksiyon esasın dayanarak türlerin kökeni ve gelişimini izah eden teori, türlerin evrimi teorisi (Bu teoriye göre yüksek sınıf hayvanlar, aşağı sınıf hayvanların, tabii seleksiyon sonucu evrimi ile meydana gelmişlerdir).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

exototoxin : n. biochem. Bakteri hücresi dışında bulunan toksin.


foreskin : n. Sünnet derisi, gulfe.


hematomediastinum : n. Mediyastende kan toplanması.


inscriptio tendinea : n. Kiriş çizgileri.n. Reçetede, verilen ilaçların isim, miktar ve alım dozlarını gösteren bölüm.


kallak : n.Eskimolarda sık rastlanan püstüllü (sivilceli) dermatit.


laryngophony : n. Yutağı dinleme sırasında duyulan ses, larengofoni.


leukoerythroblastosis : n. Kanda gerek löksit gerekse eritrositlerin genç şekillerinin artışı ile belirgin, anemi'nin de eşlik ettiği patolojik durum, lökoeritroblastoz.


mesoblast : n. See: mesoderm.


osteo- : pref. Kemikle ilgili.


phenolphthalein : n. biochem. Karbolik ve naftalik asitlerin bir türevi olup müshil olarak kullanılır.


phrenocolic : n. Diyafram ve kalın barsağa ait.


plasm(a) : n. Plazma; 1. kanın içinde fibrin bulunan sıvı kısmı; 2. Hücre protoplazmanın yapışkan ve canlı maddesi.


pneumatization : n. Dokuda, özellikle kemik dokusunda küçük hava boşluklarının oluşması (Kafa kemikler içinde görüldüğü gibi).


raphe : n. Dikiş, simetrik bir organın iki yarısını birleştiren çizgi, rafe, rhaphe.


recestotome : n. Rezeksiyon için kullanılan agyıt.


rotular : a. Patellaya ait.


rubella : n. Kızamık türünden bir hastalık, kızamıkçık.


skiametry : n. Gözde kırılma hatalarını meydana çıkarmak için yapılan muayene.


streptococcosis : n. Streptokoklardan ileri gelen hastalık.


trichauxe : n. Aşırı kıllılık.