Bugün : 17 Aralık 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

dartre nedir?

dartre : n. Erpes hastalığına benzer hastalık, tuzlubalgam (deri hastalığı).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

camptocormia : n. Vücudun anormal derecede bükülmesi, vücudun aşırı fleksiyonu (Sinirsel bozukluk veya histeriye bağlı).


chorista : n. Embriyoner gelişim hatası olarak ait olduğu organ veya oluşum dışında yerleşmiş, dolayısıyla normal yerinden uzaklaşmış doku kitlesi.


estroenic : a. biochem. Estrus yapan, estrojenik.


exenteration : n. see: Evisceration.


gallamine : n. Tübokürarin'e benzeyen, ancak etkisi daha kısa süren bir adale gevşetici.


hymenorrhaphy : n. Vagina girişini kapatmak amacıyla kızlık zarının dikilmesi, himenorafi.


iridoleptynsis : n. İrisin incelmesi.


lienomalacia : n. Dalak yumuşaması, liyenomalasi.


lithocystotomy : n. Mesaneden taş çıkarma ameliyatı.


lousicide : n. Bitleri öldürücü ilaç.


masto- : pref. Meme, göğüs.


mendelism : n. Kalıtsal özelliklerin geçiş tarzını izah eden, Mendel tarafından ortaya konulmuş kurallar.


myomatosis : n. Bütün vücutta miyom oluşuum.


olecranarthrocace : n. Dirsek eklemi tüberkülozu.


osseous : a. Kemikli, osseus.


perinuclear : a. Çekirdek çevresinde, çekirdeği çevreleyen.


precipitation : n. 1. Çökelme, bir maddenin dibe çökme suretiyle eriyikten ayrılması, presipitasyon; 2. Presipitin'in, kendisinin oluşmasına sebep olan antijen (presipitinojen) ile birleşerek çökelmesi (Bu reaksiyon birçok serolojik testlerin esasını oluşturur).


preinsula : n. İnsulanın baş kısmı.


pseudohemophilia : n. Pıhtılaşma yeteneğinde herhangi bir bozuklu knedeniyle zaman zaman kanama ile belirgin kalıtsal nitelik göstermeyen patolojik durum yalancı hemofili.


pulsometer : n. See: Pulsimeter.