Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

dartos nedir?

dartos : n. Dartos

Tunica dartos : dartos gömleği.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dextroduction : n. Gözün sağa doğru dönme hareketi.


dysarthria : n. Beyinde bir lezyona bağlı konuşma bozukluğu (kelimeleri telaffuz edememe).


erectile : n. Dik, kalkabilme yeteneği olan.


exchange : n. Değişme, değiştirme, bir şeyi diğer ibr şeyle değiştirme.


incurable : a. Şifa bulmaz, iyi olmaz (hasta), tedavi edilmez (hastalık).


insane : a. Deli, çıldırmşı, bilinci bozulmuş.


intravaginal : a. Vagina içinde.


kraurosis : Kuruluk hali, kuruyarak çekilip büzülme ve buruşma.


mication : n. Devamlı ve çabuk göz kırpma, mikasyon.


mucosa : n. (pl. mucosae). Mukoza. Bazı organların iç taraflarını kaplayan ve ifrazatı olan zar.


propionate : n. Propionik asit tuzu, propionik asit esteri.


revulsant : a. & n. Hastalığı vücudun bir kısmından diğer bir kısmına nakleden (ilaç).


sebastomania : n. Dindarlığı deliliğe kadar vardırma.


secundipara : n. İki defa doğum yapan kadın (para II).


seromembranou : a. Hem seröz hem de zarsı olan.


suffusion : n. yayılma, difüzyon.


thanatosis : n. Dokunun canlılığını kaybetmesi, doku ölüümü.


torus : n. (pl. tord. Kabartı (kas veya kemikte).


transcalent : a. Isı dalgalarını geçiren.


tremophobia : n. Marazi titreme korkusu, tremofobi.