Bugün : 22 Ocak 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

dartos nedir?

dartos : n. Dartos

Tunica dartos : dartos gömleği.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotransformation : n. Vücuda giren herhangi bir maddenin organizmada kimyasal değişikliğe uğraması, alınan maddelerden metabolizma sonucu yıkım ürünlerinin oluşması.


chondrotomy : n. Kıkırdak anatomisi (teşrihi), Kondrotomi.


correspondence : n. Birbiriyle uyuşma, birbirine uygunluk, birbirini karşılama.


cunnilingus : n. Kadın dış genital organlarını yalama, bu şekilde kadında cinsel dürtü uyandırma.


deferens : n. 1. Taşıyan ileten. 2. See: Ductus deferens.


dysosmia : n. Fena koku alma.


eburneous : a. 1. Fildişinden; 2. Fildişi gibi.


encephalameia : n. Beyine kan hücumu, beyin konjesyonu.


intercerebral : a. İki beyin yarıküresi arasında.


lactocrit : n. Yağdaki süt miktarını ölçen alet.


submammary : a. Memealtı, meme altında bulunan.


helcoplasty : n. Yaraya sağlam deri yamama.


histocyte : n. See: Histiocyte.


hyperglobulia : n. Kandaki alyuvar fazlalığı.


leukotaxis : n. Lökositlerin uyarı niteliğindeki mikro-organizmalara karşı gösterdiği yaklaşma veya uzaklaşma hareketi, özellikle iltihap bölgesindeki mikro-organizmalara karşı gösterdikleri yaklaşma hareketi, lösotaksis (Lökositler bu hareket sonucu iltihap veya harabiyet bölgesinde toplanır).


micrograph : n.Mikroskopta görüldüğü hali ile resim, mikrograf.


necrectomy : n. Gangrenli (ölü) dokunun ameliyatla çıkarılması.


odontocnesis : n. Dişeti kaşıntısı.


osche(o)- : pref. Testis torbası (skrotum) iltihabı.


ototoxic : a. Kulak üzerinde toksik etkisi olan.