Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

dartos nedir?

dartos : n. Dartos

Tunica dartos : dartos gömleği.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

curd : n. Kesilmiş sütün, peynirimsi kıvamda koyu kısmı, süt pıhtısı.


dextran : n. Özel bakterilerin şekere etki etmeleri ile elde olunan ve geçici olarak plasma yerini tutabilen madde.


electrolytic : a. Elektrolize ve elektrolite ait, elektrolitik.


exudation : n. 1. Terleme; 2. Ter.


ferruginous : a. biochem. Demirli, demiri havi, demir pasına benzer, demir pası renginde.


gerontology : n. İhtiyarlık ve onunla ilgili mevzuları inceleyen bilim, jerontoloji.


glutathione : n. biochem. Bitki ve hayvan dokularında oksijen taşıyıcı olarak rol oynayan bileşik cisim, Glütasyon, kanda kimyasal bir madde.


herbalist : n. 1. Hastalıkların tedavisinde bir kısım bitkilrei hünerle kullanan kimse; 2. Şifalı otları toplayan ve satan kimse; 3. Nebatat alimi, botanist.


terramycin : n. biochem. Oksitetrasiklinin ticari adı, teramisin.


hex(a)- : pref. Altı.


hypervenosity : n. Venlerin aşırı gelişimi.


lipochondroma : n. Yağ elementleri ihtiva eden kondrom.


metapodalia : n. Metakarp ve metatars kemikleri.


mobile : a. Oynar, müteharrik, hareketli, mobil.


ophthalmosteresis : n. Gözünü kaybetme.


ovogenesis : n. See: Oogenesis.


packing : n. 1. Tampon koyma; 2. Tamponda kullanılan madde.


pathogen : n. Hastalık yapan madde veya mikro-organizmalar, patojen.


pharyngolaryngeal : a. Yutak ve gırtlağa ait, yutak-gırtlak.


rectum : n. Barsağın makada bitişik düz parçası, göden barsak, büyük apdest yolu, rektum (kalın barsağın pelvis içinde bulunan son kısmı).