Bugün : 18 Ocak 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

dartoid nedir?

dartoid : n. Skrotum derisi altındaki kas tabakası gibi istemdışı kasılma gösterebilen, işlev bakımından tunica dartos'a benzeyen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharoplegia : n. Göz kapağı felci.


concomitant : a. n. 1. konkomitant: Biribrine bağlı; 2. bir olaya refaket eden başka olaylar.


creature : n. Yaratık (hayvan veya insan), mahluk.


dorsoanterior : a. Rahim içindeki fetüs sırtının önde olduğunu belirtmede kullanılan terim.


enterohepatitis : n. Karaciğer ve barsakların iltihabı, entorhepatit.


esthetic(al) : a. Bedii, estetik.


fasciitis : n. Fasya iltihabı.


tenophyte : n. Kirişte kemiksi oluş.


homeotranplantation : n. Aynı türden bir şahıstan diğerine yapılan doku nakli.


hyperinsulinemia : n. Kanda hipoglisemi'ye uzanmak üzere aşırı insülin bulunuşu.


incrustation : n. 1. Kabuk oluşumu, yaranın kabuk bağlaması; 2. Yara kabuğu.


inductothermy : n.Endüktoterm cihazı ile sun'i hararet meydana getirilmesi, endüktotermi.


lenticulostriate : a. Merceksi nüve ile çizgili cisime ait.


macrosomatia : n. See:Macrosomia.


melanonychia : n. Siyah tırnaklılık, tırnağın siyah olması hali.


mesoarium : n. See: Mesovarium.


microvillus : n. Bazı yüzeyel hücrelerden çıkan mikroskopik ince uzantılardan her biri, mikrovilüs.


nephrotomy : n. taş çıkarmak için böbrek ameliyatı, nefrotomi.


oophorocystosis : n. Yumurtalık kisti oluşumu.


oulitis : n. See: Ulitis.