Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

dartoid nedir?

dartoid : n. Skrotum derisi altındaki kas tabakası gibi istemdışı kasılma gösterebilen, işlev bakımından tunica dartos'a benzeyen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chologenetic : a. Safra yapıcı, safra salgılayan.


coliform : n. Eschercihia coli'ye benzeyen, E.coli şeklinde.


condemn : v. İyi olmayacağına hüküm vermek (hasta, yara, vs.).


ellipsis : n. Tamamlanmasını okuyana bırakarak yazıda bazı kelimelerin yerlerini boş bırakma, konuşurken bazı kelimeleri dinleyenin tamamlanmasına bırakarak atlama.


flatus : n. 1. Hafif yel; 2. Mide veya karında gaz.


galactosemia : n. Galaktozun glikoza çevrilememesi ile birlikte seyreden bir metabolizma bozukluğu.


phthisicky : a. 1. Veremli; 2. Astmalı.


leydigarch : n. Erkekte gonad fonksiyonunu tesisi ve başlanıcı.


lymphadenoid : a. 1. Lenf düğümü ile ilgili; 2. Lenf düğümüne benzeyen lenf düğümü yapısında.


neurohumoral : a. Sinir ucunda açığa çıkan madde ile ilgili.


nomogram : n. Birçok değişken arasındaki ilgileri bir arada göstermek için kullanılan grafik.


oligodactylia : n. El veya ayak parmaklarının konjenital yokluğu, oligodaktili.


opacity : n. 1. Donukluk, kesafet; 2. Donuk bölge.


osetoplast : See: Osteoblast.


panasthenia : n. See: neurasthenia.


petrifaction : n. Taş sertliği kazanma, taşlaşma.


pneumopleuritis : n. Akciğer plevra iltihabı.


podalgia : n. ayak ağrısı.


posthumous : a. Öldükten sonra olan.


preneoplastic : a. Bir tümör oluşumundan önce.