Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

dartoid nedir?

dartoid : n. Skrotum derisi altındaki kas tabakası gibi istemdışı kasılma gösterebilen, işlev bakımından tunica dartos'a benzeyen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiotomy : n. 1. Kalbe kesit yapma, kalb duvarına kesit yaparak kalbi açma; 2. Mide cardia'sına kseit yapma, kesit yaparak cardia'yı açma.


dacryocystitis : n. Gözyaşı kesesi iltihabı, dakriyosistit.


dermovascular : a. Cilt ve kan damarlarına ait, dermovasküler.


dissimilation : n. 1. Kompleks bir maddenin vücutta daha basit bileşiklere yıkılması; 2.Farklı olma, birbirine benzememe hali.


enterococcus : n. Küçük zincirler şeklinde gruplanan ve ışığa karşı nisbeten dayanıklı olan, gram pozitif bir bakteri.


teratogenic : a. Kusurlu organ veya doku oluşmasına sebep olan, fetüs'te malformasyon yaratan.


horizocardia : n. Kalbin yatay duruşu.


hysterometry : n. Uterusun ölçülmesi, uterusu ölçme bilimi, histerometri.


illuminism : n. Kişinin manevi varlıklarla temas halinde olduğuna, onlarla karşılıklı konuştuğuna inanması, bazı psikoz tiplerinde görülen bu tür kuruntularla belirgin durum.


lumb(o) : pref. Bel.


odontiasis : n. 1. Dişlerin etleri yarıp çıkması, diş sürmesi; 2. Diş sürmesi dolayısıyla gelen hastalık.


oxyquinoline : n. biochem. Kinolinden türeyen bir madde [OH.O6H3(CH)2N].


pericolpitis : n. Vaginayı saran dokuların iltihabı, perikolpit.


pharyngalgia : n. Yutak ağrısı, faringalji.


photopsy : n. Retina hastalığında kıvılcımlar meydana gelmesi.


phrenetic : a. 1. Zihni bozuklukla ilgili; 2. Zihni bozukluk gösteren, deli.


premedication : n. Bir müdahaleden önce ilaçla hazırlama.


rhinocoele : n. Beyinde koku alma lobunun karıncığı, rinosel.


sciage : n. İki eli birbirine paralel tutarak ve birini cilt üzerine vururken diğerini kaldırma şeklinde yapılan masaj.


sponge : n. 1. Yaradan kan v.s.'yi almak için kullanılan gaz parçası; 2. Tüfeyli parazit; 3. Sünger, euspongia (emicidir).