Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

darrows solution nedir?

darrows solution : n. Potasyum klorür, sodyum klorür ve sodyum laktat ihtiva eden bir çözelti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondroprotein : n. Kıkırdakta olan bir protein.


coarctotomy : n. Kanal lümenindeki darlığın kesit yapılarak genişletilmesi.


copper : n. biochem. Bakır, Cu sembolü ile bilinen, atom no:29 ve atom ağırlığı: 63.54 olan kimyasal element.


cross : n. 1. Farklı türden hayvanların çiftleştirilmesinden oluşan canlı, melez; 2. Haç şekli gösteren herhangi bir oluşum.


dolichocephalic : a. 1. Dolikosefali ile ilgili; 2. Uzun ve dar kafa gösteren, uzun kafalı.


exsanguination : n. Kansız bırakma işlemi.


globular : a. Kürevi, küresi, globosus.


heritage : n. Kalıtımla geçen özellik veya özellikler, kalıt; 2. Geçmişten kalan miras, atalardan kalan herhangi bir şey (kültür, adet, gelenek v.s.).


physiognosis : n. Yüzdeki ifade ve görünümden hasatlığı teşhis etme.


uterosacral : a. Ralim ve sakruma ait.


hemangiomatosis : n. Çok sayıda hemenjiyomların oluşması ile belirgin durum.


hemopathy : n. Kan hastalıkları.


isotopes : n. p. Aynı elementin kimyasal özellikleri aynı olan, ancak fiziksel özellikleri değişeniki veya daha çok şekli.


lyssoid : a. Kuduzsu, kuduza benzer, lizoid.


lyssophobia : n. Marazi kuduz korkusu, lizofobi.


masticator : n. Çiğnetici, masticatorius.


melanedema : n. See: Anthrocosis.


merogenesis : n. Bölünme suretile çoğalma (Döllenmiş ovum'un blastomer adı verilen küçük hücreleri meydana getirmek üzere birbiri arkasına bölünmesi gibi).


necrosin : a. biochem. İltihabı sıvılarda meydana gelen bir madde.


peripancreatic : a. Pankreas çevresinde, pankreas'ı çevreleyen.