Bugün : 20 Ağustos 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

darrows solution nedir?

darrows solution : n. Potasyum klorür, sodyum klorür ve sodyum laktat ihtiva eden bir çözelti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiometry : n. 1. Sistol ve diyastol esnasındaki hacım değişikliklerinin, dolayısıyla kalbin çalışma gücünün ölçülmesi; 2. Kalb kuturlarının ölçülmesi.


cephalitis : n. Beyin iltihabı, ensefalitis.


colpohysterotomy : n. Vagina duvarı aracılığıyla kesit yaparak uterus'u açma.


echophrasia : n. See: Echolalia.


enteroneuritis : n. Barsak sinirlerinin iltihaplanması.


gluttony : n. Oburluk


granuloadipose : n. Yağ granülleri ihtiva eden.


hematochometer : n. Kan akımlarının süratini ölçme aleti.


homalocephalous : a. basık kafaya sahip, basık kafalı.


hydrolysis : n. Maddelerdeki su molekülünün çözümlenmesi ile meydana gelen parçalanmaya, hidroliz.


isoleucin(e) : n. biochem. Esansiyel aminoasit.


lichen : n. 1. Liken: Bir cins deri hastalığı grubu; 2. Bazı cins alg ve mantarların bir arada yaptıkları kitle.


mesosigmoid : n. Sigmoid dirseği mezosu.


midgut : n. Embriyonda orta barsak.


oophoritis : n. Yumurtalık iltihabı, ooforit.


panhidrosis : n. Vücudun bütün yüzeyinin terlemesi, panhidroz.


perineovulvar : a. Perine ve vulva ile ilgili.


perityhlitis : n. Çekumu saran dokuların iltihabı.


phalolcampsis : n. Ereksiyon sırasında penisin kavisli olması.


hrenicotomy : n. Frenik sinirini kesme ameliyesi, diyafram sinirinin kesilmesi, frenikotomi.