Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

dangerous drugs act nedir?

dangerous drugs act : n. Alışkanık yapan bazı belirli ilaçların imalatını, satışını, reçeteye yazılmasını ve dağıtımını kontrol altında tutabilmek amacıyla hazırlanan anlaşma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boil : n. İçi cerahatle dolu deri lezyonu, çıkan, füronki.


creatinuria : n. İdrarda aşırı miktarda kreatin çıkması.


cryptogenic : a. Bilinmeyen bir sebepten dolayı meydana gelen.


electromyogram : n. Elektromiyografın kaydettiği çizgi, elektromiyogram.


exathem : n. 1. Deri üzerinde meydana gelen kızartı veay kırmızı renkte kabartı, ekzantem; 2. deri üzerinde kızartı veya kabartılarla belirgin herhangi bir hastalık.


exenteration : n. see: Evisceration.


genoblast : n. 1. Döllenmiş yumurtanın çekirdeği; 2. Olgun cinsiyet hücresi.


glenohumeral : a. Skapulanın glenoid bolğuna ve humerusa ait olan her iki oluşumu da ilgilendiren.


subnarcotic : a. Yarı uyutucu.


hospitalize : v. Hastayı hastaneye göndermek, hastaneye yatırmak.


insemination : n. 1. Tohumlama, tohum ekme; 2. Dölleme, gebe etme, ilkah.


kali : n. biochem. See: Potash.


nematodosis : n. See: Nematodiasis.


odonterism : n. Dişlerin çıtırdaması, odonterizm.


ovariocentesis : n. Yumurtalığın cerrahi delinlmesi, ovaryosentez.


paraneoplastic : a. Kanser vakalarında, esas vaka ile birlikte görülen.


pneumoradiography : n. Hava zerkedildikten sonra bir kısmın radyografisi.


porter : n. Taşıyıcı, hasatlık etkenini vücudunda taşıyan kimse, portör.


prosthokeratoplasty : n. İnsan veya hayvan dokusu dışında bir madde kullanılarak yapılan keratoplasti ameliyatı.


quadriplegic : n. Her iki kol ve bacağı felç gösteren kişi.