Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

dangerous drugs act nedir?

dangerous drugs act : n. Alışkanık yapan bazı belirli ilaçların imalatını, satışını, reçeteye yazılmasını ve dağıtımını kontrol altında tutabilmek amacıyla hazırlanan anlaşma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boyle's anesthetic machine : n. Kloroform, eter, nitröz oksit ve oksijenle kullanılabilen anestezi aygıtı.


communicans : a.Birleştirici.


dehydorcholesterol : n. See: calciferol.


gonococcic : a. See gonococcal


phthisiophobia : n. Marazi verem korkusu.


hemodiastase : n. Kanda bulunan bir enzim, hemodiyastaz.


hypercementosis : n. Diş sementinin aşırı büyümesi.


hyperphosphoremia : n. See: Hyperhphossphatemia.


isolation : n. Tecrit, izolasyon (karantina).


lanolin : n. biochem. Yünden çıkarılan yağlı bir madde, lanolin.


mediastinopericarditis : n. Mediyastin(um) ve perikard(iyum) iltihabı.


monomorphic : a. Yalnız bir şekilde olan, monomorfik


mydriSİS : N. Gözbebeği büyümesi, pupilla genişlemesi, midriyaz.


nephrydrosis : n. Ureterdeki tıkanıklık sonucu pelvis renalis'in toplanan idrarla şişip genişlemesi, nefrohidroz.


oophorohysterectomy : n. Yumurtalık ve uterusun ameliyatla çıkarılması.


parasacral : a. Sakrum yakınında, sakrum'a komşu, sakrum'a bitişik.


prosopotocia : n. Doğumda yüz ile geliş.


prototroph : n. Gelimek için büyüme faktörüne ihtiyacı olmayan canlı.


rim : n. 1. Karın iç zarı; 2. Kenar.


saphenous : a. 1. Vena saphena ile ilgili; 2. Vena saphena'ya eşlik eden, vena saphena'nın yanında seyreden