Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

dangerous drugs act nedir?

dangerous drugs act : n. Alışkanık yapan bazı belirli ilaçların imalatını, satışını, reçeteye yazılmasını ve dağıtımını kontrol altında tutabilmek amacıyla hazırlanan anlaşma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

detrition : n. Sürtünme veya benzeri sebeplerle bir organ veya oluşum yüzeyinin yenmesi, yenme, aşınma.


dissimilation : n. 1. Kompleks bir maddenin vücutta daha basit bileşiklere yıkılması; 2.Farklı olma, birbirine benzememe hali.


dorsolumbar : n. Sırtın bel bölgesi.


dyscoria : n. Anormal gözbebeği.


erotopathy : n. Cinsel aruz ve davranışlarda anormallik.


granulomatosis : n. Multipl granülomların oluşumu, granülomatoz.


uterometry : n. Rahim ölçülmesi, uterusu öçlme


heteropyknosis : n. Kromozomların veya aynı kromozomda değişik bölgelerin, yoğunluk bakımından farklı boyanması hali, heteropiknoz.


hysterometer : n. Uterusu ölçme aleti, histerometre.


illegitimate : n. 1. Kanuna uygun olmayan, kanuna aykırı; 2. Evlilik dışı ilişkiden doğmuş, piç.


internuclear : a. 1. Nüvelerarası; 2. Retinanın nüveli tabakaları arasında bulunan.


mechanology : n. Makina ilmi, mekanikbilim, mekanoloji.


microcyst : n. Çok küçük kist, mikrosist.


normochromia : n. Normal eritrosit rengi.


nutritional : a. Beslenme ile ilgili.


pacemaker : n.Sağ kulakçıkta büyük venlerin açıldığı yere yakın olan ve kalb uyarımlarının çıkmasına yarayan yer.


perceptible : a. Farkına varılabilir, hissedilebilir, seçilebilir, algılanabilir.


pericardiosymphysis : n. Perikardın iki yaprağının birbirine yapışması.


pigeon chest : n. Göğüsün normalden dar olması ve sternum bölgesinde öne doğru çıkık olması.


procidentia : n. Prolaps, bir organın yerinden düşük olması.