Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

dangerous drugs act nedir?

dangerous drugs act : n. Alışkanık yapan bazı belirli ilaçların imalatını, satışını, reçeteye yazılmasını ve dağıtımını kontrol altında tutabilmek amacıyla hazırlanan anlaşma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchiostenosis : n. Bronş lümeninin herhangi bir organik lezyon sebebiyle büzüşmesi, bronşların iler iderecede daralması.


bronchopneumonia : n. Akciğerle nefes borularının iltihabı.


diphtherin : n. Corynebacterium diphtherice'nın salgıladığı toksin, difteri toksini.


distilate : v. Damıtma sonucu elde edilen madde, damıtık madde.


drowsiness : n. Uyuşukluk, bilinç uyuşukluğu ile beraber seyreden uykulu hal, sersemlik hali.


egoist : n. Yalnız kendi çıkarını gözteen kimse, sadece kendini düşünen kişi, bencil kimse.


embalming : n. İlaçlarla cesedi çürümeden muhafaza etme, tahnit, mumyalama.


tephrosis : n. Cesedin yakılarak kül haline getirilmesi.


hemi- : pref. 1. Yarım, yarı; 2. Tek taraf.


iatrotechnics : n. tedavi prensiplerinin pratiğe uyg3ulanması.


hypoadrenocorticism : n. Böbreküstü bezi korteksinden adrenokortikal hormonların yetersiz miktarda salgılanması hali, hipoadrenokortisizim.


kinesiotherapy : n. kasları harekete sevkederek tedavi, hareket sistemini ilgilendiren bir hastalık veya bozukluğ düzeltme amacyla kişiye aktif ve pasif hareketler yaptırma, kinezyoterapi.


muriatic : a. biochem. Tuzlu suya ait hidroklorik.


mytilotoxine : n. biochem. Midyeden çıkarılan zehirli bir cevher.


nasoseptitis : n. Burun bölmesi iltihabı, nazoseptit.


nephrosis : n. Böbrek tubuluslarının dejenerasyonu ile karakterlenmiş böbrek hastalığı, nefroz.


odontectomy : n. Diş çekilmesi, odontektomi.


oneiroanalysis : n. Rüya oluşturucu ilaç verilişini takiben bilinçaltını inceleme, bu şekilde yapılan psikoanaliz.pref. Rüya ile ilgili.


pachyperitonitis : n. Periton iltihabı ve kalınlaşması, pakiperitonit.


proctococcypexy : n. Rektum'un sarkma gösteren durumlarda dikişle koksiks'e tesbit edilmesi, bu amaçla yapılan ameliyat, proktokoksipeksi.