Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

dangerous drugs act nedir?

dangerous drugs act : n. Alışkanık yapan bazı belirli ilaçların imalatını, satışını, reçeteye yazılmasını ve dağıtımını kontrol altında tutabilmek amacıyla hazırlanan anlaşma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharocarcinoma : n. Göz kapağı kanseri.


butyrate : n. biochem. Bütirik asidin tuzu.


cadaver : n. Ölü, ceset, kadavra.


degeneration : n. Dokuların normal yapısının bozulup normal fizyolojik fonksiyonlarını yapamayacak duruma düşmeleri, dejenerasyon.


didymus : n. Testis.


emetic : a. n. kusturucu (ilaç.


epileptic : a. 1. Sar'alı, 2. Sar'aya ait, epileptik


exotropia : n. Dışa şaşılık.


galactophygous : a. süt akışını durduran süt kesici.


intercanalicular : a. Kanallar arasında.


vaccina : n. Sağırlar arasında yaygın olan bir hastalık.


hematoscheocele : n. Skrotum'da kan toplanması.


hemigeusia : n. Dilin tek tarafında tat alma duyusu yokluğu.


homopolysaccharide : n. biochem. Hidrolize olduğunda yalnız bir tip şeker veren madde.


intrapleural : a. Plevraiçi.


kinesthesia : n. Kas faaliyetinden gelen his, kinestezi.


optics : n. Görme ve ışıkbilimi, optik.


pessary : n. 1. Retroversion halindek uterus'u anteversion halinde tutma veya sarkan uterus ve vagina duvarlarını yukarı iterek ona destek temin etmek amacıyla vaginaya yerleştirilen lastik veya diğer bir maddeden yapılmı araç, peser; 2. Vagina yoluyla kullanılan herhangi bir ilaç, ovül, vaginal supozituvar; 3. Gebeliği önleme amacıyla vagina'dan serviks önüne yerleştirilen araç.


phako- : pref. Mercek, lens.


preformationist : n. Preformasyon teorisine inanan kimse.