Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

dandy-fever nedir?

dandy-fever : n. see. Dengue.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biostatistics : n. İnsan organizmasıyla ilgili biyolojik olayların sonuçlarını istatistik metotlarına uygulayarak inceleyen bilim dalı, biyoistatistik.


calcic : a. biohcem. a) Kireç veya kalsiyuma ait; b) Kalsiyumlu, kireçli.


catalase : n. biochem. Hidrojen peroksidi ayrıştırabilen bir enzim, katalaz.


centrifugation : a. İçinde sıvı bulunan tübün yüksek sür'atle döndürülerek ihtiva ettiği taneciklerin, merkezkaç kuvvetin etkisiyle dibe çöktürülmesi, santrifüj ayırma.


circumvallate : a. Dil papilla'larında olduğu gibi, çevresinde yüksekçe bir halka bulunan.


ectocondyle : n. Kemiğin dış lokması.


gastrosplenic : a. Mide ve dalağa ait.


hysteromania : n. See: Nymphomania.


hypertarachia : n. Aşırı sinirlilik hali.


inaudible : a. İşitilemeyen, duyulamayan.


jejunojejunostomy : n. Jejunum'un iki ayrı parçası arasında, ağız ağıza dikerek geçit oluşturma.


luminous : a. Kendi ışığı ile parlayan, ışıldayan, parlak.


mesothelium : n. Mesotelium mesoderm'e ait seroz zarları meydana getiren tabaka.


omphalic : a. Göbeğe ait.


oxidase : n. Oksidasyonun meydana gelmesinde rolü olan enzim, oksidaz.


papillaris : n. (pl. papillares). See: papillary.


perimastitis : n. meme çevresindeki dokuların iltihabı.


pyelectasis : n. Piyelon (böbrek pelvisi) genişlemesi.


pyrophosphate : n. biochem. Pirofosforik asidin tuzu, pirofosfat.


pyrevemia : n. Kanda aşırı pirüvik asit bulunuşu.