Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

dandy-fever nedir?

dandy-fever : n. see. Dengue.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalothoracopagus : n. Baş ve göğüsleri birbirine yapışık ikizler, bu şekille belirgin hilkat garibesi.


chalcosis : n. 1. Solunum yoluyla giren taş zerreciklerinin akciğerlerde birikimi sonucu oluşan hastalık (Taş yontan işçilerde görülen pnömokonyoz şekli).


chondrofibroma : n. Yapısında yer yer kıkırdak dokusundan oluşan odaklar gösteren fibrom, kondrofibrom.


conglobation : n. Küçük taneciklerin yuvarlak tek bir kitle oluşturacak şekilde biraraya toplanması.


cord : n. Kiriş, veter, tel, ip, kordon, chorda, tendo.


costa : n. (pl. costae). Kaburga.


cystitis : n. Mesane iltihabı, sistit.


euphoriant : a. 1. Öfori'ye sebep olan; 2. Öfori'ye sebep olan ilaç.


intermaxillary : a. Maksillalararası.


phrenologist : n. Frenolojist.


uviolize : v. Ultraviyole ışınlarına maruz bırakmak.


vaccinotherapy : n. Hastalıkların tedavisi için aşılardan yararlanılması.


graphology : n. Ruhi özellikleri tesbit amacıyla el yazısının incelenmesi, el yazısını inceleyen bilim dalı, grafoloji.


isoagglutination : n. Bir serum'un, ihtiva ettiği isoagglutinin'ler sebebiyle aynı türden diğer bir hayvan eritrositlerinde kümeleşme meydana getirmesi, izoaglütinasyon.


leiomyosarcoma : n. Çizgisiz kas hücreleri ihtiva eden habis tüömr.


mastoplasia : n. Meme dokusu hiperplazisi, mastoplazi.


orbitalis : a. Göz çukuru ile ilgili.


osteoid : a. Kemik gibi, kemikbiçim, kemiksi.


overflow : n. Ter, idrar, v.s.'nin durmadan akması.


periarterial : a. Arter çevresinde bulunan, atardamarı saran.