Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

dandy-fever nedir?

dandy-fever : n. see. Dengue.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bot : n. İnsan ve hayvanlar üzerinde parazit olarak yaşayan bazı sineklerin larvası.


cystitis : n. Mesane iltihabı, sistit.


esophoric : a. 1. Özofori ile ilili; 2. Özofori gösteren.


exfoliatie : a. 1. Pul pul veya ince tabakalar halinde dökülme gösteren, dökülücü; 2. dükölmeye sebep olan.


gametocyte : n. 1. Kendisinden olgun cinsiyet hücresi (ovum veya spermatozoon)'nin oluştuğu öncü hücre (oosit veya spermatosit); 2. Sıtmalı kanında schizont'un bölünmesinden oluşan genç hücrelerden her biri, kendisinden olgun sıtma parazitinin geliştiği öncü hücre.


lactiferous : a. Süttaşır, laktifer.


guanine : n. Hücre çekirdeğinde nukleik asitlerin yapısınag iren organik bir bileşik.


gynecography : n. kadın pelvisinin radyografisi.


hepatism : n. 1. Herhangi bir karaciğer hastalığı; 2. Karaciğer hastalığının vücutta sebep olduğu genel bozukluk.


homology : n. Benzeyiş.


hypermetabolism : n. Metabolizmanın artması, metabolizma yüksekliği.


intravenous : a. Kara damar içi, entravenöz.


megalomella : n. Kol ve bacakların anormal büyüklüğü, megalomeli.


monosomy : n. Otozomal bir çeşit anomali.


oothec- : pref. Yumurtalık anlamına önek.


opticociliary : a. Görme ve kirpiksi sinirlere ait.


pharmaceutic(al) : a. Eczacılığa ait, ilaç kullanışına ait ispençiyari, ecza (ilaç) ile ilgili.


polocyte : n. Kuup cismi


pomphus : n. Sivilce, kabarcık.


pylorus : n. Midenin onikiparmak barsağaaçıldığı delik, mide kapısı, pilor.