Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

dandy-fever nedir?

dandy-fever : n. see. Dengue.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

deradenitis : n. Boyun bezleri iltihabı.


epimenorrhea : n. Menstruasyonun sık olması, sık sık adet görme.


feeding : n. Gıda, yemek, besin.


Fehlin's Solution : n. Bir ortamda şeker mevcudiyetini saptamak ve mevcut şekerin miktarını belirlemek için kullanılan bir bakır sülfat çözeltisi.


gambir : n. See: Catechu.


mesobronchitis : n. Bronşların orta gömleğinin iltihabı.


microtia : n. Kulak sayvanının normalden küçük olması, mkirosi.


mycoderma : n. deri mantarı, mikoderm


myelinic : a. Miyeline ait.


myogram : n. Miyografin kaydetiği çizgi, miyogram.


odonterism : n. Dişlerin çıtırdaması, odonterizm.


omosternum : n. Sternum ile klavikula arasındaki oynak yerinde bulunan eklemlerarası kıkırdak.


pericolpitis : n. Vaginayı saran dokuların iltihabı, perikolpit.


pharyngolysis : n. Yutak felci.


pneumo : pref. 1. Hava veya gaz; 2. Akciğer, akciğerle ilgili, pnömo.


pyocyanase : n. biochem. Pseudomonas aeruginosa kültürlerinden elde edilen bir antibakteriyel madde.


pyoxanthine : n. Piyosinan oksidasyonundan elde edilen kahverengiye çalan pigment.


sclerotherapy : n. Sertleştirme tedavisi, variköz venler içine pıhtıl oluşturucu madde enjeksiyonu suretiyle yapılan tedavi.


testopathy : n. Testisleri lgilendiren herhangi bir hastalık, testopati.


tetanospasmin : n. biochem. Tetanus toksininin nörotoksik kısmı.