Bugün : 21 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

dandruff nedir?

dandruff : n. Baş kepeği, konak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerato : n. Boynuz.


dys- : pref. Güç, zahmetli, intizamsız, fena, dis.


dyslekxia : n. Okumada bozukluk, okuma güçlüğü.


enterotomy : n. Barsakları kesme ameliyesi, enterotomi.


eusol : n. Kalsiyum klorür ve asit borik'ten hazırlanan antiseptik bir çözelti.


filipuncture : n. İçinde bulunan kanın pıhtılaşmasını sağlamak amacıyla bir aneurisma'nın içine iplik inceliğinde bir tel sokulması.


germicidal : a. Mikropları öldürücü


hyoid : a. Dil kemiği şeklinde.


inunction : n.Ovarak yağı vücuda sindirme.


laliophobia : n. Konuşmaktan korkma, özellikle kekeleyeceği veya telaffuz hatası yapacağı korkusu ile konuşmaktan çekinme.


laryngopharyngeal : a. Gırtlak ve yutağa ait.


maculocerebral : a. Retina üzerindeki sarı lekeye ve beyine ait.


methionine : n. biochem. Kükürtlü ve esansiyel bir aminoasit, metionin.


occipitomastoid : a. Artkafa kemiği ve mastoid çıkıntısına ait.


per rectum. : a. Rektum yoluyla, rektum aracılığıyla.


polymerize : v. biochem. Polimer halinde birleştirmek veya birleşmek.


post cibum : a. See: Postcibal.


proteopexy : n. Proteinin vücuda bağlanması.


punctiform : a. Nokta şeklinde, noktalı, beneksi, benek gibi.


sphincteric : a. Sfinkter'le ilgili.