Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

dandruff nedir?

dandruff : n. Baş kepeği, konak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brocnhography, : n. Bronşlara radyo-opak madde verilişini takiben röntgen flimi alınması, bronş sisteminin röntgen yoluyla muayenesi.


channel : n. Tüp veya boru şeklindeki oluşumun içinden geçen yol, kanat, geçit.


colovesical : a. 1. Kolon ve mesane ile ilgili; 2. Kolon ve mesane arasında.


dacryocele : n. Gözyaşı kesesi fıtığı.


diaphragmatic : a. Diyaframa ait, diyafragmatik.


encephalology : n. Enkefalonun bilimsel incelenmesi, beyin bilim.


epidurography : n. Epidural aralığa kontrast madde zerkedildikten sonra yapılan radyolojik tetkik.


fervor : n. Sıcaklık, hararet, yüksek ateşin vücutta meydana getirdiği sıcaklık.


focus : n. 1. Odak, mihrak, foküs: Işınların bir mercekten geçtikten sonra toplandıkları nokta; 2. Bir hastalık proçesinde mikropların kümelendiği yerler.


holosteosclerosis : n. Yaygın osteoskleroz.


maduromycosis : n. Ayakta yerleşen bazı mantar türlerinin sebep olduğu, içinde eksüda bulunan nodüller oluşmasıyla belirgin kronik hastalık, madura ayak, maduromikoz.


maieusiomania : n. Doğumu takiben çılgınlık hali, doğum sonu psikoz.


meningocele : n. Meninkslerin kafada ve bel omurunda bulunan yarıklardan fıtık yaparak dışarı çıkası, menengosel.


nasitis : n. Burun iltihabı.


noradrenaline : n. Adrenalin ile birlikte adrenal guddede mevcut olan hormon.


octigravide : n. Sekizinci defa gebe kalan kadın.


pasasge : n. 1. Geçit, yol; 2. Barsak işlemesi.


paraphora : n. Hafif derecede zihni bozukluk.


postpneumonic : a. Pnömoin sonu, pnömoni sonrası.


prehallux : n. Başparmak öncesi.