Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

dandruff nedir?

dandruff : n. Baş kepeği, konak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholelithiasis : n. Safra taşı oluşumu, kolelityaz.


cutis : n. Deri, cilt, derma kütis, koryum.


dyspeptone : n. biochem. Eriyemeyen pepton.


epididymotomy : n. Epididimi kesme ameliyesi.


flatworm : n. Yassı şekil gösteren barsak paraziti, yassı kurt, yassı solucan, Platyhelminthes (yassı helmintler) koluna mensup herhangi bir barsak paraziti.


hemetophagia : n. 1.Eritrositlerin fagositler tarafından imhası; 2. Kan içme, tedavi amacıyla kan içilmesi; 3. Kanda yaşama, kanla beslenme (Kan emici sineklerde görüldüğü gibi).


karyota : n. Nüveli hücreler.


keratoscope : n. Korneayı muayene aleti, keratoskop.


liposin : n. biochem. Kanda bulunan yağ eritici bir enzim, lipozin.


loose : a. 1. Gevşek; 2. Yumuşak (öksürük); 3. İshal olmuş, kabız değil.


osphresio- : pref. Kokularla ilgili.


pragmatism : n. Bir fikir veya düşüncenin değerini, onu pratikteki fayda ve verimi ile ölçen felsefe görüşü, pragmatizm.


predominant : a. Üstün, hakim.n. biochem. Cortison'un eksik hidrojenli bir türevi.


punctura : n. See: Puncture


reinnervation : n. Bir organın o civardan geçen başka bir sinirin dikilmesi ile sinirlendirilmesi.


roundworm : n. toprak solucanına benzer.


sicchasia : n. 1. Bulantı; 2. Gıdalara karşı isteksizlik, gıdalardan tiksinti duyma hali.


spectrophobia : n. Marazi ayna korkusu veya kendini aynada görmekten korkma.


sphygmo : pref. Nabız.


tegmen : n. (pl. tegmina). Örtü, tavan, tegmen(tum).