Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

dandruff nedir?

dandruff : n. Baş kepeği, konak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biventer : a. İki karınlı, iki dolgun (etli) parçadan oluşan (bazı kaslar hakkında).


contravolitional : a. İstemsiz, irade dışı.


dysmegalopsia : n. Cisimleri olduğundan daha büyük algılamakla belirgin görme bozukluğu.


elytrocleiss : n. 1. Vagina duvarlarının kanalı kapatmak üzere biribrine yapışması 2. Vagina'nın ameliyatla kapatılması.


esophagoduodenostomy : n. Yemek borusu ile duodenum arasında midenin çıkarılışını takiben ameliyatla geçit oluşturma.


flat pelvis : n. Ön-arka çapı normalden dar olan pelvis.


hemospasia : n. Kanın çekilmesi.


hypocellularity : n. Dokudaki normal hücre sayısında ileri derecede azalma, hücre azlığı.


irradiating : a. Yayılan, belli bir noktadan etrafa yayılan (ağrı v.s.).


microbiologist : n. Mikrobiyoloji mütehassısı, mikrobiyolog.


oophorocystosis : n. Yumurtalık kisti oluşumu.


plateletpheresis : n. Verici kanındaki trombositleri ayırarak, trombosit yetersizliği gösteren kimseye transfüzyon yapma.


pleuroscopy : n. Göğüs duvarının kesilmesi ile plevra boşluğunun muayene edilmesi, plöroskopi.


reticuloma : n. Retiküloendotel kaynaklı hücrelerden oluşmuş tümör.


setiform : a. Sert kıl şeklinde, sert kıla benzeyen.


spica : n. "8" şeklinde bir banaj tipi.


syndesmectomy : n. Bağ çıkarma ameiyatı, sindezmektomi.


thlipsencephalus : n. Kafatası sakat (kusurlu) olan ucube.


tracheaectasy : n. Trakea genişlemesi.


trachychromatic : a. Koyu boyanan kromatini olan.