Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

dance nedir?

dance : n. Beyindeki bir lezyona bağlı olarak gelişen istemdışı düzensiz vücut hareketleri (Koredeki hareketler gibi).

St. Vitus's dance : Çeşitli kas gruplarında istemdışı düzensiz hareketlerle belirgin hastalık, Sydenham koresi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boyle's anesthetic machine : n. Kloroform, eter, nitröz oksit ve oksijenle kullanılabilen anestezi aygıtı.


brilliant green : n. Antiseptik anilin boyası.


corpuscle : n. 1. Yuvarlak şekil gösteren küçük cisim, partikül, korpüskül; 2. Kan hücresi, kan küreciği, yuvar (eritrosit veya lökosit gibi).


doping : n. Uyarıcı ilaç vererek daha zinde hale getirme, özellikle yarışçı (insan veya hayvan)'ın göstereceği gücü artırma amacıyla, yarışa başlamadan önce uyarıcı bir ilaç verme.


extrarenal : n. böbrek dışında.


galactopoiesis : n. Süün meydana gelişi, memelerde süt oluşması.


gastromenia : n. Adet esnasında mideden kan gelmesi (Vikaryöz menstrüasyon'un bir cinsi).


hippuria : n. İdrarda asit hipüriğin fazlalığı.


ichthyophobia : n. Balıklara karşı tiksinti duyma, balık eti yemekten aşırı derecede iğrenme.


lupus : n. Kronik gidişli deri tüberkülozu, lupus.


melan(o) : pref. Siyah.


myosinose : n. biochem. Miyosinin sindirilmesinden meydana gelen bir albümoz.


occlusion : n. 1. Occlusio, oklüzyon: Ağız kapandığı zaman dişlerin kavuşması hali; 2. Bir gazla bir metal arasında veya bir çökelek ile eriyebilne madde arasında moleküler yapışma (adhesion) bulunma hali.


orinotherapy : n. Tedavi maksadiyle yaylalarda veya dağlık (yüksek) yerlerde oturma (yaşama), orinoterapi.


oronasal : a. Ağız ve buruna ait.


phlebectasis : n. See: Phlebectasia.


pile : n. Basur (memesi), mayasıl, hemoroid.


punctum : n. (pl. puncta). Nokta See: Point.


radiomimetic : n. Radyoterapi ile alınan neticelere benzer sonuç veren.


scrofulosis : n. Lenfa bezlerinin tüberkülozu, skrofüloz.