Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

dance nedir?

dance : n. Beyindeki bir lezyona bağlı olarak gelişen istemdışı düzensiz vücut hareketleri (Koredeki hareketler gibi).

St. Vitus's dance : Çeşitli kas gruplarında istemdışı düzensiz hareketlerle belirgin hastalık, Sydenham koresi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brucellergin : n. See: Brucellergen.n. Brucella cinsi bakterilerin kanda bulunuşu.


buccopharyngeal : a. Yanak ve farenks'le ilgili.


cholesterosis : n. Anormal kolesterol birikimi.


dicoria : n. Gözbebeği'nin çift oluşu.


electrophobia : n. Elektrikten korkma, elektrik akımı ile temasa geleceğinden aşırı ürkme.


epiblepharon : n. Üst veya alt göz kapağı kenarlarının içe kıvrılmasıyla belirgin doğuştan anomali.


finsen light : n. Finzen ışığı, deri hastalıkları tedavisinde kullanılan bir tür ışık.


terminus : n. Sınır, son.


gumboil : n. Dişeti apsesi.


impulse : n. 1. İtici kuvvet, tahrik; 2. Tesir; 3. Ani his, saik.


intraurethral : a. Uretra içi, uretra içinde.


macerate : v. Sert cismi su içinde bırakarak yumuşatmak.


medrogestone : n. Ağızdan veya zerk yoluyla kullanılabilen bir dişilik hormonu.


myohemoglobinuria : n. İdrarda miyoglobin bulunması.


paranoiac : a. 1. Paranoya ile ilgili, paranoyaya bağlı; 2. Paranoya gösteren, paranoya ile belirgin; 3. Paranoya gösteren kimse, paranoya'lı kişi.


pelycology : n. Pelvis'i özellikle kadın pelvisini konu alan bilim dalı.


prognathous : a. Altçenesi öne doğru çıkık olan, prognat.


sialitis : n. Tükürük bezi iltihabı.


stereoroentgenography : n. Stereoskopik röntgen filmi çekme.


subdelirium : n. Az veya arasıra sayıklama.