Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

daltonism nedir?

daltonism : n. Renk körlüğü, daltonizma

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennorrheal : a. Blenore ile ilgili.


brachyesophagus : n. Yemek borusunun normale oranla çok kısa oluşu.


cholerine : n. 1. Kolerin: Hafif kolera, yaz kolerası; 2. Kolera başlangıcı; 3. Koleranın sirayet sebebi.


consumptive : a. Veremli.


desiccation : n. Kurutma.


electrokymography : n. Herhangi bir organın çalışması esnasında meydana gelen hareketlerin çizelge halinde kaydedilmesi, elektrokimografi.


enterobius vermicularis : n. İnce ve kalın barsaklarda yerleşen bir çeşit nematod.


excipient : n. Reçetedeki ilaçlara kullanılmalarını kolaylaştıracak bir şekil zararsız madde.


fibr- : pref. Lif anlamına önek.


hemasthenosis : n. Kan dolaşımı noksanlığı.


hemopericardium : n. Perikardın içine kan toplanması, hemoperikart.


incised : a. Kesilmiş, kesik.


inoperable : a. Ameliyata elverişil olmayan.


isotoxin : n. Hayvan kanında bulunan aynı tür hayvanlar için toksik etkiye sahip madde,izotoksin.


lymphoplasmia : n. Kanın alyuvarlarında hemoglbin yokluğu, lenfoplazm.


maidism : n. See: Pellagra.


masculine : a. 1. Erkek (cins bakımından), erkeğe ait; 2.Erkeksi, erkek gibi (kadın).


metaphysis : n. Bir uzun kemik diyafizin epifizle birleştiği son parçası, metafiz.


myotonia : n. bir kasın tonik spazmı, miyotoni.


pexis : n. 1. Organ veya oluşumun ameliyatla tesbit edilmesi, ogranın belli bir yere dikişle tutturularak sabitleştirilemsi; 2. Herhangi bir maddenin doku tarafından tutulması, maddenin dokuda toplanması.