Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

dahlin nedir?

dahlin : n. Mikroskopik muayene için doku hücrelerini boyamada kullanılan kırmızımsı mor renkte bir boya.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromish : n. Devamlı olarak veya fazla dozda bromid kullanılması nedeniyle gelişen kronik zehirlenme.


by-product : n. Ana ürünün elde edilişi esnasında oluşan herhangi bir ikinci ürün, tali ürün.


chlorine : n. biochem. Cl işaretiyle bilinen atom no:1 ve atom ağırlığı:35.457 olan kimyasal element, klor.


epidermomycosis : n. Mantar ve mayalardan meydana gelen deri iltihapları.


epiploitis : n. Eiplon iltihabı, epiploit.


gleety : a. 1. Uretra'dan gelen müköz akıntı ile ilgili, 2. Bu tip akıntıya benzeyen.


gliadin : n. biochem. Hububat glüteninden elde olunan sert bir protein.


glicogenosis : n. Gierke hastalığı, glikojenoz.


physaliferous : a. Kabarcıklar gösteren, yapısında küçük boşluklar bulunan.


heteromorphism : n. 1. Farklı şekillerde bulunma veya değişik şekillere dönüşebilme niteliği, özellikle kimyada bir maddenin farklı şekillerde kristalize olma niteliği; 2. Bir canlının hayat sürecinin muhtelif devrelerinde farklı şekiler gösterebilme özelliği.


incompetence : n. Doğal bir fonksiyonun yerine getirilebilmesi için yeterli miktarda olmama, yetersizlik hali.


laugh : h. gülme, gülüş.


lymphology : n. Lenf bilgisi, lenfoloji.


M. D. : (Doktor of Medicine), Tıp doktoru.


octavus : n. Sekizinci kafa çifti.


oligopnea : n. Ağır solunum.


oocyesis : n. Yumurtalık dış gebeliği. See: Ovarian pregnancy.


paraganglion : n. (pl. paraganglia). Sempatik sinir sistemi gangliyonlarının civarında bulunan kromafin hücrelerden oluşmuş düğümcük.


peribronchiolitis : n. Bronşiyal çevresi iltihabı, peribronşiyolit.


pharyngo-esophageal : a. Yutak ve özofagusa ait.